Musikhögskolan

Stipendier

Kungliga Musikaliska Akademien

Nu är det dags att sök Kungliga Musikaliska Akademiens lokala stipendier för 2020!

Se information och blanketter nedan. Ansökan lämnas in senast fredagen den 16 oktober 2020 till utbildnings- och forskningsadministratören Anna Dolk, M3109.

Glöm inte att med ansökan bifoga ett utdrag från LADOK, som visar dina studieresultat för respektive delkurs. 

Notera att enbart studenter som vid ansökningstillfället är registrerad som helfartsstudent på kurser tillhörande årskurs 2 och uppåt i något av följande program vid Örebro universitet är behöriga att söka:

  • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning Kammarmusik
  • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning Jazz och Rock 
  • Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan, Musik