Musikhögskolan

Stipendier

Kungliga Musikaliska Akademien

Sök Kungliga Musikaliska Akademiens lokala stipendier för 2019!
Se information och blanketter nedan. Ansökan lämnas in senast fredagen den 18 oktober 2019 till utbildnings- och forskningsadministratören Anna Dolk, M3109.

Glöm inte att bifoga med ansökan ett utdrag från LADOK, som visar dina studieresultat för respektive delkurs. 

Notera att enbart studenter som vid ansökningstillfället är registrerad som helfartsstudent på kurser tillhörande årskurs 2 och uppåt i något av programmen Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning Kammarmusik eller Jazz och Rock eller Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan, Musik på Musik­hög­skolan vid Örebro universitet är behöriga att söka.