Musikhögskolan

Stipendier

Kungliga Musikaliska Akademien

Nu är det dags att söka Kungliga Musikaliska Akademiens lokala stipendier för 2022!

Ansökan lämnas in senast onsdagen den 19 oktober 2022 till Frida Nygren på administrationen, rum M3108. Information och blanketter finns nedan. 

Till din ansökan ska du bifoga ett utdrag från LADOK, som visar dina studieresultat för respektive delkurs. Utan utdraget från Ladok är din ansökan inte komplett.

För att vara behörig att söka stipendiet behöver du vid ansökningstillfället vara registrerad som helfartsstudent på kurser tillhörande årskurs 2 och uppåt i något av följande program vid Örebro universitet:

  • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning Kammarmusik
  • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning Jazz och Rock 
  • Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan, Musik