Restaurang- och hotellhögskolan

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att du som student genomför en handledd praktik på en arbetsplats. Genom detta samarbete med företag ges en möjlighet att sätta teoretiska och praktiska kunskaper på prov ute i arbetslivet och även möjlighet till att skapa ovärderliga kontakter för framtiden.

Kockstudent i kök

Studenter berättar

Studenter berättar om sin VFU.

Personer i ett mötesrum

VFU-företag

Företag som tar emot en VFU-student.