Restaurang- och hotellhögskolan

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att du genomför en handledd praktik på en arbetsplats. Genom detta samarbete med företag ges du en möjlighet att sätta dina teoretiska och praktiska kunskaper på prov ute i arbetslivet och du får även möjlighet att skapa ovärderliga kontakter för framtiden.

Är du intresserad av att förlägga din VFU utomlands?

Läs mer om dina möjligheter till VFU utomlands.

Rapport från VFU/ praktik

Läs studenternas egna berättelser!

Anmäl VFU-plats

Här anmäler du var du ska göra din VFU!