Praktik utomlands

Tjej bredvid robot

Att praktisera eller göra VFU brukar vara ett bra tillfälle att testa på hur det är att arbeta med det ämnesområde eller yrke du studerar till. Som student vid Örebro universitet har du möjlighet att göra din praktik/VFU utomlands. Om du gör praktik/VFU inom EU kan du dessutom söka ett Erasmus+ stipendium för din praktikperiod.

Att praktisera eller göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands ger dig nya perspektiv på det du lärt dig under din studietid. Du kanske är väl insatt i hur ett arbete fungerar i Sverige, men att praktisera utomlands kan ge dig nya insikter som du har nytta av i ditt kommande arbetsliv. Dessutom är det en möjlighet att öva upp dina språkkunskaper och få in en fot i ett annat lands arbetsmarknad. 

Du kan ansöka om ett Erasmus+ stipendium för praktik/VFU inom EU/EES. Ansökan kan göras löpande under läsåret mellan 1 augusti-31 maj, men ska vara inskickad minst 6 veckor innan din aktivitet påbörjas.

Kom ihåg att du behöver ha fått din praktikplats godkänd av din institution innan du kan ansöka om stipendiet.

Tjej framför cykelställ

Erasmus+ praktikstipendium

Här kan du läsa mer om villkor, stipendiesumma och ansökan till Erasmus+ praktikstipendium för praktik utomlands.