This page in English

Läkarstudenter gör praktik på Cypern: ”En fantastisk chans”

Annina Nyström, Hjalmar Fransson och Nicole Berner på Cypern.

Annina Nyström, Hjalmar Fransson och Nicole Berner pluggar till läkare vid Örebro universitet och har under våren tagit chansen att göra praktik på Cypern.

Fler kejsarsnitt – och barn som inte vaccinerats. Läkarstudenterna Annina Nyström, Nicole Berner och Hjalmar Fransson från Örebro universitet gör praktik på Cypern, tack vare universitetsalliansen NEOLAiA.
– Det är ett privilegium att få upptäcka olika delar av världen och se olika sjukvårdssystem, olika hälsoekonomiska förutsättningar och lösningar på detta, säger Nicole Berner.

De tre Örebrostudenterna gör under våren sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genom University of Nicosia på Limassol General Hospital och en privat klinik i samma stad på Cypern, där de haft placeringar både inom gynekologi och pediatrik.

– Jag har varit på både mottagning, avdelning och operation. Det har till exempel varit gravida kvinnor som tas emot för olika kontroller och kejsarsnitt på operation eftersom de flesta kvinnor här förlöses via kejsarsnitt. Jag har också fått träna på att ta cellprov, berättar Nicole Berner.

De beskriver ett varmt mottagande, engagerade handledare och en internationell miljö, då många läkare på Cypern har studerat utomlands och många läkarstudenter i landet kommer från andra länder.

Annorlunda – och lärorikt

Mycket är också annorlunda. Många barn saknar vaccinationstäckning, rutinerna för hygien är inte lika strikta och hemma i Sverige upplever studenterna att de får ta mer ansvar och utföra mer självständiga arbetsuppgifter redan under utbildningen.

– Som studenter har vi fått göra mindre än vad vi brukar i Sverige, det finns till exempel inga studentmottagningar eller pass på akuten. Man har snarare haft tur om man fått undersöka patienter själv eller träna på att utföra något kliniskt moment. Jag upplever ändå att vi har fått se och lära oss mycket – för trots allt så blir ju kvinnor och barn sjuka här med, säger Nicole Berner.

Även Hjalmar Fransson betonar likheterna, även om rutiner och resurser kan skilja sig åt.

– Det häftiga med läkaryrket är att oavsett var man befinner sig är patienterna ”samma”. Folk har samma symtom för samma sjukdomar. Trots språkbarriärer är läkarspråket samma, det är samma tankeförlopp kring patienter och samma begrepp som används. Det är häftigt att se och ta med sig att läkare faktiskt är ett internationellt yrke, säger han.

”Erfarenheter som gör mig till en bättre läkare”

Alla tre rekommenderar andra studenter att ta chansen att göra praktik utomlands, för att få se och uppleva hur sjukvården fungerar i andra länder och ta del av likheter och olikheter.

– Det är superviktigt att få testa på det, speciellt om man vill jobba utomlands senare under karriären. Jag tror att det är särskilt viktigt i ett yrke som vårt där man ofta samarbetar över landsgränser, säger Annina Nyström.

Läkarprogrammet är en lång utbildning, så det är smart att ta chansen att utnyttja de möjligheter som finns till att engagera sig i studentföreningar eller åka på internationella utbyten, tycker Hjalmar Fransson.

– Det är en gratis möjlighet att bredda sin kunskap, skapa kontakter med andra framtida läkare runt om hela världen och få fantastiska nya erfarenheter som jag tror gör en till en bättre läkare, säger han.

Ett första steg som väcker nyfikenhet på mer

Nicole Berner tycker att vistelsen på Cypern varit utvecklande både på ett professionellt och personligt plan. Hon har kunnat utöka sitt nätverk, få inspiration och ta del av nya kulturer.

– Jag får möjlighet att utmana mig i nya situationer och skapa nya kontakter och minnen för livet. Detta har för mig varit ett första steg till att i framtiden fortsätta våga vidga mina vyer. Det är otroligt berikande, utmanande, fullt av upplevelser – och en fantastisk chans och möjlighet, säger Nicole Berner.

NEOLAiA är en allians av nio unga europeiska universitet med robusta rankingar och stark regional förankring. Tillsammans utgör de nio universiteteten ett Europauniversitet. Här hittar du alla lärosäten som ingår i samarbetet.

Under våren gör tre Örebrostudenter från Läkarprogrammets nionde termin sin VFU på Cypern, inom ramarna för NEOLAiA-samarbetet. Fem studenter från University of Nicosia på Cypern gör samtidigt praktik på Barnkliniken och Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. 

Studenterna har blivit tilldelade Erasmus+ stipendium för praktik, läs gärna mer om det här.

Läs mer om Läkarprogrammet vid Örebro universitet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat