Erasmus+ praktikstipendium

Erasmus+ praktikstipendium är mer än bara ett praktikstipendium. Med stipendiet har du möjlighet att göra praktik, VFU, ex-jobb eller datainsamling till din uppsats i ett europeiskt land under din utbildning.

Stipendiet kan sökas för att antal olika aktiviteter, inte endast praktik som namnet antyder. Du kan söka stipendium för att göra något av följande aktiviteter:

 • praktik
 • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • ex-jobb
 • datainsamling till din kandidat- eller masteruppsats eller doktorsavhandling

Syftet är bland ­annat att du som student ska få in en fot på arbetsmarknaden och sen lättare få jobb när du har pluggat klart. I dokumentlistan längst ner på sidan hittar du bland annat villkoren för stipendiet och även Erasmus Student Charter där du kan läsa mer om rättigheter och skyldigheter.

Länder som ingår i Erasmus+ är indelade i tre kategorier:

 • Europa
 • Outermost Regions
 • Overseas Countries and Territories

Om du gör praktik/VFU/ex-jobb/datainsamling i en av Outermost Regions eller Overseas Countries and Territories, är stipendiebeloppet detsamma som om du befunnit dig i landet området tillhör.

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Nordmakedonien
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Frankrike:

 • Guadeloupe
 • Franska Guyana
 • Martinique
 • Mayotte
 • Saint Martin

Portugal:

 • Azorerna
 • Madeira

Spanien:

 • Kanarieöarna

Danmark:

 • Grönland

Frankrike:

 • Saint Barthélemy
 • Franska Polynesien
 • Franska syd- och Antarktisterritorierna
 • Nya Kaledonien
 • Saint Pierre och Miquelon
 • Wallis och Futuna

Nederländerna:

 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

För att du ska kunna ta del av Erasmus+ stipendiet behöver följande vara uppfyllt. 

 • Du har inte fått andra stipendier från EU eller UHR (exempelvis SIDAs resestipendium) för samma aktivitet.
 • Du ordnar själv en VFU-/praktikplats/ex-jobb/företag och/eller organisation där du kan utföra datainsamling i ett land eller region som är godkänd av Europeiska Unionen.
 • Din VFU-/praktikplats/exjobb/plan för datainsamling till uppsats är godkänd av ansvarig vid din institution. Aktiviteten ska genomföras inom ramen för en kursplan och vara poänggivande.
 • Du genomför hela aktiviteten hos samma företag/organisation. Om företaget/organisationen finns på flera orter kan aktiviteten genomföras på flera orter, men dock minst två månader per ort.
 • Du gör din aktivitet på heltid under 2-12 månader. Minimitiden är 2 månader, dvs. 60 dagar. Notera att en månad räknas som 30 dagar, oavsett månadens verkliga längd i kalenderdagar. Kontakta Internationella kontoret om du är osäker på om du uppfyller detta kriterium.

Om du blir tilldelad stipendiet behöver du, innan din aktivitet

 • lämna in ett fullständigt ifyllt och signerat stipendiekontrakt, Grant
  Agreement for Erasmus+.
 • göra ett språktest (Online Language Assessment test) innan din aktivitet för att se vilken språkkompetens du har.

Om du blir tilldelad stipendiet behöver du, efter avslutad aktivitet men innan du kan få din andra utbetalning

 • besvara en elektronisk enkät, Erasmus Participant Report.
 • skickar in ditt Certificate of Attendance till Internationella kontoret.

Erasmus+ stipendiet är ett merkostnadsstipendium som ska täcka de extra kostnader som du får under din aktivitet för exempelvis resa och boende. Stipendiets storlek bestäms utifrån vilket land du åker till och hur många dagar du är borta. 

För att kunna få stipendiet måste du vara utomlands i minst 2 månader, dvs. 60 dagar. Inom Erasmus+ räknas en månad som 30 dagar, oavsett månadens verkliga längd i kalenderdagar.

 • För startmånaden räknas antal dagar från och med startdatumet till och med den 30:e.
 • För hela månader räknas 30 dagar.
 • För slutmånaden räknas faktiska antal dagar om inte mobiliteten avslutas på den sista dagen i månaden så räknas 30 dagar.

Stipendiesummor från och med läsåret 2024/25*

Mottagande land

Summa

Danmark, Finland, Norge, Island, Irland, Lichtenstein och Luxemburg 710€ per månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

660€ per månad

*Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Erasmus+ stipendiet betalas ut i två omgångar. Innan, eller i början av, din aktivitet får du en första utbetalning om 70 % av det totala stipendiebeloppet. Den andra utbetalningen, resterande 30 %, betalas ut efter din aktivitet när du har

 • lämnat in ditt Certificate of Attendance som intygar att du genomfört din aktivitet.
 • besvarat enkäten "Erasmus Participant report" som skickas till din mail.
 • Om du har ansökt om extra stipendium för hållbart resande så behöver du ha skickat in kvitton som styrker detta.

Innan din aktivitet kommer du att skriva under ett stipendiekontrakt, ett så kallat "Grant agreement". Skulle din aktivitet bli kortare än det som angetts i Grant Agreement minskas den andra utbetalningen med motsvarande belopp. Skulle din aktivitet bli längre än det som angetts i Grant Agreement ökas den andra utbetalningen med motsvarande belopp.

I beräkningen av stipendiet används Europeiska centralbankens växelkurs det datum Örebro universitet mottog medlen från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet betalas ut.

Ansökan kan göras löpande under läsåret mellan 1 augusti-31 maj, men ska vara inskickad till exchange@oru.se minst 6 veckor innan din aktivitet påbörjas. Att ansöka om Erasmus+ praktikstipendium är inte så svårt som det kanske verkar. Men det finns några saker som du behöver ha gjort innan du skickar in din ansökan.

Praktik/VFU utomlands

Om du planerar att göra din praktik eller VFU utomlands så behöver du själv hitta en praktikplats som din institution måste godkänna. Börja med att prata med studievägledarna vid din institution om vem som behöver godkänna praktikplatsen. 

Samla in data utomlands

Om du planerar att samla in data till din uppsats utomlands så behöver du veta om du behöver skriva själv eller tillsammans med en klasskompis. Ibland behöver du själv hitta en handledare och ibland tilldelas du en, beroende på vilken institution/ämne du läser.

Presentera därefter din idé för uppsatsen för din handledare. För att du ska kunna söka stipendium för din datainsamling så behöver det finnas akademiskt skäl till att du gör den utomlands.

När din handledare godkänt din idé så kan du ta kontakt med det företag, organisation eller laboratorium (etc) där du tänkt samla data för att se om de kan ta emot dig. Den organisation som tar emot dig måste också bistå med en handledare. Det innebär att du alltså har en handledare på hemmaplan och en handledare på plats i landet. Den senare behöver dock inte vara en akademisk person. Säger de okej till projektet och din handledare godkänner det hela kan du gå vidare till att söka ett stipendium.

Som student vid Örebro universitet omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT vid praktik, utbytesstudier och uppsats utomlands.

Läs mer om försäkringen här (länk).

Du kan få ett extra bidrag på 200 € om majoriteten av resan, tur och retur, sker med hållbara färdmedel; tåg, buss, cykel eller samåkning med bil. På så sätt kan du bidra till att göra internationella studier mer hållbara.

Du kan kombinera olika hållbara transportsätt (tåg, buss, cykel alternativt samåkning). För att vara berättigad till bidrag för samåkning måste det vara minst två personer i bilen.

För att beräkna avståndet mellan avreseort och orten där den fysiska mobiliteten äger rum (fågelvägen) används EU-kommissionens verktyg Distance calculator.

Om du gör ett eller flera stopp under resan måste du teckna ytterligare försäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring, som du får automatiskt om du har ett Erasmusstipendium, gäller endast för en så direkt resa som möjligt.

Stipendiet betalas ut tillsammans med den första utbetalningen av Erasmusstipendiet. Om du beviljas stipendiet ska du fylla i en utvärdering samt redovisa dina biljetter/kvitton till Internationella kontoret. Vi kan också komma att kontakta dig för att intervjua dig om din upplevelse i syfte att sprida information och uppmuntra fler att söka detta stipendium.

Kontakta gärna Internationella kontoret för mer information

Om du har en dokumenterad permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa, kan du få 250 €/månad extra i stipendium.

Inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader

Utöver det extra bidrag som beskrivs i stycket ovan kan du ansöka om inkluderingsstöd för faktiska extrakostnader om de överstiger det extra stipendium du blivit beviljad. Inkluderingsstödet syftar till att täcka de extra ekonomiska kostnader som deltagare med fysisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning kan stöta på under sitt utbyte.

Kontakta gärna Internationella kontoret för mer information.

Om du som student har barn har du rätt till ett extra stipendium på 250 €/månad. Du kan söka stipendiet oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte samt oavsett hur många barn du har.

Kontakta gärna Internationella kontoret för mer information.

Blond tjej framför dator

Checklista för Erasmus+ praktikstipendium

Här får du en tydlig översikt vad du behöver göra innan, under och efter att du fått ett Erasmus+ praktikstipendium.