Dags för en förändring för barn som bevittnar våld i familjen

Åsa Källström

Åsa Källström

Barn som bevittnar våld i familjen blir inte sedda och går miste om rättigheter, stöd och skydd. Det konstaterade Örebroforskaren Åsa Källström och resten av panelen i Brottsoffermyndighetens seminarium i Almedalen.

- Föräldrarna säger ofta att barnen inte sett eller hört. Men forskning visar att nästan alla barn är medvetna om våldet, säger Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Många barn försöker gömma sig, under täcket eller i en garderob men en del barn hamnar mitt i våldet och blir själva utsatta för våld.

- Barnen försöker ofta skydda sig. De blundar för att slippa se men stänga öronen är omöjligt. Det är också hörselintrycken som hänger kvar längst. De kan höra vissa ljud flera år senare som gör att minnen kommer tillbaka, säger Åsa Källström.

Ta tillvara barns rättigheter

Förutom Åsa Källström var Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris och Marianne Ny, överåklagare på Åklagarmyndigheten med i panelen.

De vill se ett system som bättre tar tillvara barnens rättigheter, tydligare lagstiftning och att barn får erkännande som målsägande.

- Att få status som målsägande har symbolkraft. Vi ser till exempel att barn ofta har försökt berätta för lärare men att de inte lyssnat. Skolor fångar inte upp problemen. Men det krävs mer forskning också. Under vilka förutsättningar kan det ge barnet upprättelse och när leder det istället till stigmatisering, säger Åsa Källström.

Någon i varje klass

Att något behöver göras är tydligt när panelen jämför hur många barn som drabbas och hur många som söker ersättning. Brottsoffermyndigheten tar emot ungefär 300 ansökningar om ersättning för barn som bevittnat våld.

- Samtidigt vet vi att 10 procent av Sveriges barn någon gång bevittnar våld. Ungefär 5 procent blir vittne till flera våldsangrepp under uppväxten. Någon procent har allvarliga, grova våldsbrott som en del av sin vardag, säger Åsa Källström.

- Det betyder att någon i varje klass bevittnat fysiska eller verbala angrepp och att det finns ett par barn på varje skola som samhället skulle behöva ge stöd och skydd.

Läs mer om Örebro universitet i Almedalen

Text och bild: Linda Harradine