Rektor sammanfattar en lyckad vecka i Almedalen

- Örebro universitet deltog i Almedalsseminarierna för att vi vill sprida kunskap om vår forskning och göra Örebro universitet mer känt. Vi vill möta människor och vi vill ta del av ny kunskap, säger rektor Johan Schnürer.