”Framgångsrika egna seminarier och många Örebroforskare med som experter”

Det här är något av det bästa Sverige har för möten mellan människor.
Det konstaterar rektor Johan Schnürer när han summerar Almedalen 2019. I år bidrog en rad Örebroforskare med sin expertkunskap och Johan Schnürer uppmanar forskare att delta nästa år.

Örebro universitet arrangerade tillsammans med Örebro kommun och Region Örebro län en eftermiddag med en rad inslag, bland annat om hur fler ska välja att bli lärare, där satsningen på Framtidens lärarutbildning är en faktor. En annan debatt handlade om skolsegregationen. Utbildningsminister Anna Ekström var med i panelen.

Den strategiska satsningen Successful ageing presenterades också, där socialminister Lena Hallengren deltog.

Här nedan kan du ta del av Örebroforskarna i Almedalen 2019:

Utbildningsminister Anna Ekström om lärare som framtidsyrke och om Framtidens lärarutbildning

Andreas Bergh om det unika forskningsprojektet att följa nedläggningen av högstadiet i Vivalla

Socialminister Lena Hallengren mötte Kerstin Nilsson och Karin Hedström om hur vi ska ta till vara äldres kompetens

Erik Amnå om att folkbildningen måste ta risker och tillåta antidemokratiska röster

Amy Loutfi om att AI måste komma alla till godo – både landet och medborgarna

Maria Ojala om hur lärarna kan hantera elevernas klimatoro

Henrik Jordahl efterfrågar bättre mått på kvaliteten i skolan

Forskaren och barnläkaren Jonas F. Ludvigsson om att lyssna till utövare av  alternativ medicin

Yvonne Freund Levi: ”Träning lika effektivt som läkemedel vid måttlig depression”

Marcus Jonsson visar att träning ökar chansen att överleva cancer och minskar risken för återfall

Marie Gelang ger sina bästa råd till politikerna i Almedalen

Johanna Gustafsson om hur arbetsgivare missar arbetsförmåga

Martin Karlsson om partiernas framtid när medlemsskaran krymper

Rúna Baianstovus kartläggning av hedersförtryck var utgångspunkten för en politisk debatt

Sabina Du Rietz om tre steg i utvecklingen mot den strategiska hållbarhetschefen

Anna Kremel: ”Läraren ofta länk mellan utbildning och företag”

Johan Schnürer om hur ett snabbtåg mellan Oslo och Stockholm är en fördel för Örebro universitet

Sara Arvidson delar med sig av sina råd till forskare om hur de ska nå ut