Ny studie – forskarna vill förhindra utvecklingen av typ 2-diabetes med fibrer

Forskarna Rebecca Wall, Tatiana Marques och Johan Jendle

Forskarna Rebecca Wall, Tatiana Marques och Johan Jendle ska undersöka om det går att hämma utvecklingen av typ 2-diabetes med en speciell sorts fibrer.

Kan en speciell typ av kostfibrer förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes? Det ska Örebroforskare undersöka hos personer som riskerar att drabbas av sjukdomen.

Är du intresserad av att vara med i studien? 

Studien består av ett screeningbesök och ytterligare sex besök för datainsamling och provtagning av blod och avföring på Universitetssjukhuset i Örebro. Studien sträcker sig över nio veckors tid och deltagarna äter kostfibrer eller placebo under den här tiden.

Deltagarna ska ha ett BMI över 25 och får inte använda eller nyligen ha använt antibiotika eller anti-diabetes läkemedel. De får heller inte vara gravida eller amma.

Efter genomförd studie får deltagarna 3500 kronor (skattepliktig). 

Läs mer om studien och anmäl dig här

Studien är ett samarbete mellan två forskningsmiljöer vid Örebro universitet: ”Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre” och ”Diabetes, Endokrinologi och Metabolism”.

Smörsyrabakterier, som är en del av den normala tarmfloran hos människor, spelar en central roll i studien. Smörsyran som bakterierna producerar stärker mag-och tarmbarriären, vilket i sin tur motverkar inflammation i tarmarna.

– Smörsyran tros motverka den låggradiga inflammationen som är kopplad till typ 2-diabetes och minskad känslighet för insulin hos cellerna, säger Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet som genomför studien tillsammans med forskarna Rebecca Wall och Tatiana Marques.

En viss typ av fibrer är ett viktigt näringsämne för smörsyrabakterier. De stimulerar deras tillväxt och produktion av smörsyra.

– Det är ett enkelt angrepp på problemet. Vi anrikar nyttiga bakterier i kroppen genom att äta en speciell sorts fibrer. Det gör att mag-och tarmbarriären fungerar bättre och utvecklingen av insulinresistens förhoppningsvis bromsas, säger han.

Speciella fibrer

Totalt har projektet fått 3,5 miljoner i forskningsanslag från bland annat European Foundation for the Study of Diabetes, EFSD, och forskningsrådet Formas. I samarbete med Lantmännen har forskarna undersökt olika kostfibrers förmåga att öka mängden smörsyra i tarmarna. De kostfibrer som de såg stimulerade produktionen av smörsyra ska nu användas i studien.

– Personer som ska delta i studien är överviktiga, har lätt förhöjda blodsockervärden och befinner sig i riskzonen för typ 2-diabetes. Under studiens gång ska fibrerna läggas till vid två måltider per dag, säger Johan Jendle.

Studien ska pågå i ungefär två månader och förutom kontinuerlig mätning av sockervärden i blodet, ska forskarna även titta på bakteriefloran och tarmens barriärfunktion hos dessa personer.

– Vår forskning kan på sikt leda till att personer som befinner sig i förstadium till typ 2-diabetes blir friska med hjälp av kosten.

Spännande möjligheter

I dag lider runt 450 000 människor av diabetes typ-2 i Sverige. Enligt Johan Jendle kan lika många vara drabbade utan att veta om det.

– Om studien faller väl ut kommer vi att titta på långtidseffekterna av kostfibrer. Det vore också spännande att se hur tillsatsen av fibrer till kosten påverkar människor som redan har typ 2-diabetes och om denna fiberbehandling går att kombinera med andra läkemedel, säger han.

Text: Jasenka Dobric