Nytt EU-projekt: Ska få fler att äta hälsosammare

Andreas Nilsson och Fawzi Kadi.

Andreas Nilsson och Fawzi Kadi

Hur kan vi få fler människor att äta hälsosammare för att undvika sjukdomar som diabetes. Detta har Örebroforskare fått 6 miljoner kronor från EU för att reda på – tillsammans med forskare i Storbritannien, Spanien och Italien.

Övervikt, fetma och diabetes ökar och vi vet att våra matvanor spelar en viktig roll.

– Tidigare forskning om just matvanor har varit för ensidig. Inom ramen för projektet som kallas Eurodiet, kommer vi att undersöka vad som påverkar människors matvanor – men utifrån flera olika perspektiv: psykologiska, biologiska och sociala, säger Fawzi Kadi, professor vid Örebro universitet.

Han leder projektet tillsammans med kollegan Andreas Nilsson. Målet är inte bara att kartlägga våra matvanor och förstå varför vi äter som vi gör – utan också undersöka kopplingar mellan matvanor och sjukdomar som diabetes med hänsyn till kön, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet och livsstilsvanor.  

Fördel i Örebro

– Vi har tillgång till stora mängder data och kompetens från olika discipliner. Det gör vårt projekt unikt. Vi har dessutom en fördel i Örebro där vi redan jobbar tvärvetenskapligt när det gäller till exempel forskning om äldre och mat och hälsa, säger Fawzi Kadi.

Projektet omfattar inte bara forskning utan även utbildning och samverkan. Eurodiet kommer att erbjuda kurser för doktorander med fokus på betydelsen av matvanor för att förebygga ohälsa. Forskarna ska också se till att kunskapen omsätts i praktiken.

– Det kommer vara en lika stor utmaning som forskningen, att verkligen nå ut, säger Andreas Nilsson.

Nya sätt att jobba förebyggande

De kommer arbeta tillsammans med regionen, kommuner, ideella organisationer och näringsliv för att sprida resultaten och för att bidra till att hitta nya sätt att jobba förebyggande.

– Vi vill skapa en rådgivande grupp där kompetenser från olika verksamheter i samhället tas till vara i projektet, säger Andreas Nilsson.

Finansiering kommer från EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme: The European Joint Programming Initiative ”A Healthy Diet for a Healthy Life”.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet