This page in English

Fawzi Kadi

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302160

Rum: G2116

Fawzi Kadi

Om Fawzi Kadi

Fawzi Kadi är professor i idrottsfysiologi vid Örebro Universitet. Han har utvecklat ett masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin samt bidrog till utveckling av temat ”Neurologi och rörelseapparaten” inom läkarprogrammet. Han har också tidigare utvecklat en grundutbildning inom idrottsvetenskap. Hans forskningsfokus ligger på (1) utveckling av preventiva insatser som syftar till att bromsa uppkomst av kroniska sjukdommar och främja ett hälsosamt åldrande genom att förändringar i livsstilen med särskilt fokus på fysisk aktivitet samt kostvanor (2) verkningsmekanismer bakom utveckling av kroniska sjukdommar och låggradig systemisk inflammation samt koppling till ökad fettmassa och minskad muskelmassa.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag