This page in English

Fawzi Kadi

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: ZmF3emkua2FkaTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302160

Rum: G2116

Fawzi Kadi
Forskningsämne

Om Fawzi Kadi

Fawzi Kadi är professor i idrottsfysiologi vid Örebro Universitet. Hans forskning fokuserar på (1) utveckling av preventiva insatser i primärvården som syftar till att bromsa uppkomst av kroniska sjukdomar och främja ett hälsosamt åldrande genom livsstilsförändring med särskilt fokus på fysisk aktivitet och matvanor samt (2) verkningsmekanismer vid utveckling av kroniska sjukdomar, metabol ohälsa och låggradig systemisk inflammation samt koppling till ökad fettmassa och minskad muskelmassa (sarkopeni). Insatser relaterade till utbildning på grund- och avancerad nivå inbegriper 1) utveckling av det landets första masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin, 2) utveckling av temat ”Neurologi och rörelseapparaten” inom läkarprogrammet samt 3) utveckling av grundutbildning inom idrottsvetenskap. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript