This page in English

Andreas Nilsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: YW5kcmVhcy5uaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303553

Rum: G2106

Andreas Nilsson
Forskningsämne

Om Andreas Nilsson

Forskningsområde:
Forskningen fokuserar betydelsen av livsstilsfaktorerna fysisk aktivitet och matvanor för hälsan ur ett epidemiologiskt perspektiv. Forskningen inbegriper observationsstudier men även interventioner baserat på hälsofrämjande insatser med syfta att öka fysisk aktivitet och förbättra matvanor hos olika befolkningsgrupper.  

Undervisning:
Idrottsfysiologi, epidemiologi med fokus fysisk aktivitet och nutrition, vetenskaplig metod och biostatistik.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag