Sexköp eller något annat? Praktiker gav forskare underlag för studie av sugardejting

Lena Gunnarsson

Lena Gunnarsson, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet

Sugardejting är förtäckt prostitution i lyxförpackning. Det var en definition som gavs på en workshop där Örebroforskarna Lena Gunnarsson och Sofia Strid samlat praktiker för att ta del av deras erfarenheter.

Sugardejting är ett begrepp med rötter i USA. Det handlar om en äldre man, en  ”sugar daddy” som betalar för intimitet och sex med en yngre kvinna, en ”sugar babe”. Inom fenomenet finns också ”sugar mama”.

– Workshopen ger oss ovärderlig kunskap som finns hos dem som jobbar i närkontakt med sugardejting. Vi får hjälp att utföra studien bättre, att ställa mer relevanta frågor. Vi kan också använda  denna kunskap direkt i vår forskning, säger Lena Gunnarsson, forskare i genusvetenskap.

Tillsammans forskarkollegan med Sofia Strid ska hon studera sugardejting, ett forskningsprojekt finansierat av Forte.

Äldre män och unga kvinnor

Begreppet sugardejting är nytt i Sverige och blev känt 2017 med sajten Richmeetbeautiful där äldre välbeställda män kunde kontakta unga kvinnor för intimitet och sex, mot betalning. Idag finns andra sajter med samma inriktning.

– Vi vill öka kunskaperna om vad sugardejting är med fokus på sajter på internet – hur går det till och hur förhåller det sig till konventionella sexköp. Vi vill också ta reda på hur de som erbjuder sina tjänster och köparna tänker, säger Lena Gunnarsson.

Malin Andersson från ungdomsjouren i Stockholm var en av praktikerna som delade med sig av sina erfarenheter till Örebroforskarna.

Malin Andersson från ungdomsjouren i Stockholm var en av praktikerna som delade med sig av sina erfarenheter till Örebroforskarna.

I workshopen deltog representanter för bland annat polisen, Jämställdhetsmyndigheten och olika specialinriktade avdelningar inom socialtjänsten i Stockholm och Göteborg, som mött de unga kvinnor som är aktiva inom sugardejting.

Glorifiering av sexköp

Örebroforskarna kunde ta del av en rad olika erfarenheter och analyser av sugardejting:

  • Det är äldre män, plus 40 och uppåt, som söker yngre kvinnor. Inte alla män är välbeställda.
  • Polisen har kommit i kontakt med flickor mellan 14 och 17 år inom sugardejting.
  • Ibland handlar sugardejting om längre ”relationer” som innefattar middagar, resor och att sova ihop. En del män ser inte detta som sexköp utan som ”vi har kul tillsammans”.
  • Några förklaringar som unga tjejer ger till varför de deltar: tips från kompisar,  gör det tillsammans med kompisar, lättförtjänta pengar, ”ingen stor grej”.
  • ”Gillar få presenter” eller ”Vill bli bortskämd” är några formuleringar på sajterna för att sex kostar pengar.
  • Sugardejting är inget nytt utan en normalisering och glorifiering av sexköp. Makten ligger hos sexköparna.
  • Socialtjänsten vittnar om unga kvinnor inom sugardejting som mår psykiskt dåligt, har dålig självkänsla och som söker bekräftelse med sina kontakter med äldre män. Betalning kan ge en känsla av tillhörighet. Ibland betyder pengarna i sig ingenting.
  • Ett avvikande synsätt från en av deltagarna var att sugardejting är något annat än prostitution och mer av en riktig relation.

Åtgärder i förlängningen

Studien kan komma att ligga till grund för eventuella åtgärder från samhällets sida.

– Om det här ska betraktas som en privat angelägenhet är det upp till var och en att göra vad den vill med sin kropp och sina känslor. Men om det däremot ska betraktas som prostitution kan staten gå in med lagstiftning eftersom det inte är tillåtet att köpa sex i Sverige, säger Sofia Strid.

Text och foto: Maria Elisson