This page in English

Lena Gunnarsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303371, 0762 313679

Rum: F3254

Lena Gunnarsson

Om Lena Gunnarsson

Forskningsområden

  • Genus och feministisk teori
  • Samhällsvetenskaplig vetenskapsfilosofi och metateori
  • Kritisk realism
  • Kärlek och intimitet
  • Sexualitet, sexuellt samtycke, sexuellt våld
  • Genus och hälsa

Pågående forskning

Jag arbetar för närvarande i två forskningsprojekt finansierade av Forte. Det ena studerar ”sugardejting”, det omdiskuterade fenomen där en ”sugarbabe” umgås – oftast sexuellt – med en ”sugardaddy” i utbyte mot pengar och andra materiella värden. Det andra projektet undersöker de alternativa kunskapsanspråk om kopparspiralens respektive HPV-vaccinets risker som sprids och diskuteras på internet, framför allt i sociala medier.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt