This page in English

Lena Gunnarsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bGVuYS5ndW5uYXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303371, 0762 313679

Rum: F3254

Lena Gunnarsson

Om Lena Gunnarsson

Jag är ämnesansvarig för genusvetenskap och forskar och undervisar i ämnet. Jag disputerade 2013 på avhandlingen On the Ontology of Love, Sexuality and Power i genusvetenskap vid Örebro universitet och blev 2019 docent i genusvetenskap vid Lunds universitet.

Forskningsområden

  • Genus och feministisk teori
  • Samhällsvetenskaplig vetenskapsfilosofi och metateori
  • Kritisk realism
  • Kärlek och intimitet
  • Sexualitet, sexuellt samtycke, sexuellt våld
  • Genus och hälsa

Pågående forskning

Jag leder för närvarande ett forskningsprojekt om ofrivilligt celibat och singelskap, som kopplar dessa fenomen till en övergripande omvandling av villkoren för intimitet i postindustriella samhällen. Jag arbetar också i ett projekt som undersöker alternativa kunskapsanspråk om kopparspiralens risker som sprids och diskuteras i sociala medier. Mina nyligen avslutade forskningsprojekt handlade om sexuellt samtycke och sugardejting.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt