ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Skolpraktiker och forskare möts för ömsesidig nytta

veronie lejonord och Catharinga Scharmer-Lindvall från Stocksäterskolan i Hallsberg.

Veronie Lejonord och Catharina Lindvall-Scharmer från Stocksäterskolan i Hallsberg.

För andra året samlades skolledare från regionen till en konferens på Örebro universitet. Konferensen är en mötesplats för praktiker och forskare, precis som de didaktiska nätverken som samlas under ”Universitetsveckan” i oktober.

– Träffarna i de didaktiska nätverken är till ömsesidig nytta där verksamma möter forskare, säger Urban Haglind, verksamhetsutvecklare på Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Det finns tio didaktiska nätverk med olika inriktning och olika målgrupper. I nätverken träffas forskare, doktorander, lärarutbildare, förskollärare, lärare och skolledare för att dela erfarenheter och diskuterar forskning som rör verksamheten.

Nätverken är en viktig del av universitetets samverkan med regionens skolor. En annan är kompetensutveckling – som skolledarkonferensen. Årets tema var digitalisering. Förutom föreläsningar kunder de 130 deltagarna, skolledare från förskolan och grundskolan i regionen, ta del av en rad erfarenheter i förskolor och skolor.

Samuel Jiménez Sanabria och Malin Larsson, Hallsberg, ser fram mot steg två i digitaliseringen av skolan - hur man ska använda tekniken som nu finns på plats.

En av dem var Stocksäterskolan i Hallsberg. Catharina Lindvall-Scharmer och Veronie Lejonord berättade om en mångårig process  - och om den avgörande vikten av systematik.

– Vi har otroligt goda förutsättningar för digitaliseringen, konstaterar Veronie Lejonord.

Systematiken på Stocksäterskolan innefattar bland annat ett kvalitetsarbete och att det finns en ansvarig på varje förskola och skola som har tid avsatt för att just ta ansvar för digitaliseringen.

– Nu är det dags för oss att ta steg två och verkligen utnyttja digitaliseringen i pedagogiken. En sak är kompetensutveckling av lärarna, säger Samuel Jiménez Sanabria, IT-strateg på Hallsbergs kommun.

Tina Björk och Åsa Lagerlund.

För skolledarna Tina Björk och Åsa Lagerlund är kompetensutveckling av lärarna en avgörande väg framåt för att digitaliseringen i skolan ska bli framgångsrik.

Tina Björk är rektor för särskolan på Riksgymnasiet  för döva och hörselskadade i Örebro. Hennes elever har bland annat en app som gör det möjligt för dem att föra en digital dagbok och kunna berätta om sina upplevelser.

– Det har gett eleverna möjligheter som de inte haft tidigare. Digitaliseringen är ett redskap och del av framtiden.  Viljan finns hos lärarna, men det behövs mer av kunskap, säger hon.

Åsa Lagerlund är rektor för bygg- och anläggningsprogrammet på Tullängsgymnasiet  i Örebro. Eleverna där har tillgång till redskapen, men det behövs mer enligt henne.

– Jag ser en ser en stor fördel med att lärarna kan följa varje elev, att till exempel kunna se direkt var läsningen tar stopp. För att komma vidare behövs kunskap  och rätt programvaror, säger hon. I den utvecklingen har läromedelsförlagen en huvudroll.

Förutom ett allmänt tillfälle för skolledare att utbyta erfarenheter och ta del av forskning så var skolledarkonferens finalen för skolledarutbildningen Pedagogiskt ledarskap i teori och praktik som Örebro universitet arrangerar i samarbetet med Region Örebro. För tredje året har ett tiotal skolledare fått denna kompetensutveckling.

Text och foto: Maria Elisson