Lärarutbildning vid Örebro universitet

Didaktiska nätverk

Lärare i samtal vid skrivtavla.

RUC samordnar universitetets didaktiska nätverk med olika inriktningar och målgrupper. Forskare, doktorander, lärarutbildare, förskollärare, lärare och skolledare presenterar och diskuterar skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet.