Social Impact Lab prisas: ”Ett kvitto på att vi är relevanta”

Social Impact Lab.

I fredags firade deltagare från flera olika årskullar av Social Impact Lab att labbet fått årets samverkansstipendium. Verksamhetsledare Åsa Allard håller i stipendiet. Med på bilden är även Lisa Nilsson från samarbetspartnern Inkubera.

Social Impact Lab fick ta emot Örebro universitets och Region Örebro läns samverkansstipendium under Akademisk högtid. Verksamhetsledare Åsa Allard ser det som ett kvitto på att labbet är relevant ute i samhället.
– Nu vet vi att vi har hittat rätt.

Samverkansstipendiet

Örebro universitet och Region Örebro län har inrättat ett årligt stipendium om 20 000 kronor att fördela i verksamheten till den person/er eller inom den grupp på universitetet som under läsåret på ett innovativt sätt utvecklat universitetets samarbete med andra aktörer i Örebroregionen.

Stipendiet på 20 000 kronor delas varje år ut till en person eller grupp vid Örebro universitet som på ett innovativt sätt har utvecklat samarbetet mellan universitetet och andra aktörer i Örebroregionen.

Årets samverkansstipendium gick till Social Impact Lab. Regionråd Irén Lejegren och vicerektor för innovation Robert Brummer delade under Akademisk högtid ut priset till Åsa Allard, verksamhetsledare för Social Impact Lab, och två tidigare deltagare, Anna Duberg och Per Forsberg.

– Även om inte alla deltagare var med vid utdelningen är det viktigt att poängtera att hela labbet har fått det här priset, säger Åsa Allard och fortsätter:

– Det var ett speciellt tillfälle, väldigt festligt och högtidligt. Jag kände mig stolt. Vi på ORU Innovation och Holdingbolaget har känt i magen att vi har hittat någonting bra och nu fick vi se att vi inte är ensamma om att tycka det. Jag känner mig också väldigt tacksam för dem som har varit med från början, när hela idén var lite mer skakig. De som har gett oss utrymme att utveckla Social Impact Lab och som har peppat och stöttat har betytt väldigt mycket.

Vad betyder den här utmärkelsen för er?

– Det är ett kvitto på att vi är relevanta. Jag känner samma sak som står i motiveringen, att Social Impact Lab inte bara är en idé längre, utan en verksamhet som har bäring på det behov som finns, både internt och externt. För oss känns det som att vi bara har börjat och nu vet vi att vi har hittat rätt. Det gör att vi är peppade på att titta på vad vi kan göra mer – det blir som ett bevis på att vi kan växla upp och att det finns utrymme att tänka större.

Åsa Allard

Åsa Allard, verksamhetsledare för Social Impact Lab.

Större på vilket sätt?

– Vi har precis fått medel från Vinnova för att titta på Social Impact Lab ur ett Fyrklöverperspektiv (Innovationskontoret Fyrklövern är ett samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet), hur vi kan jobba på alla noder. Vi vill också utveckla kopplingen till Inkubera, hur vi kan stödja idéerna längre. Vi vill även kvalitetssäkra Social Impact Lab och se till att de idéer vi jobbar med fortsätter att vara relevanta i samhället, genom att bjuda in externa aktörer för att vara med och innovera ihop. Där kan vi tänka oss samarbeten med både kommun, näringsliv och den ideella sektorn.

Vad tror du att Social Impact Labs framgångsfaktor har varit?

– En framgångsfaktor är att forskarna genom Social Impact Lab faktiskt får utrymme att jobba med sina idéer. Många brinner ju för att förändra samhället, det är ofta därför de blir forskare. Men innovation och utveckling sker inte av sig självt, det krävs ett sammanhållande kitt för det. När vi har gjort på det här sättet, med en intern samverkan, får man en styrka av att se att andra också vill arbeta för ett hållbart samhälle.

Social Impact Lab-deltagarna 2019.

2019 års Social Impact Lab-gäng.

Under fredagen bjöd Åsa Allard in deltagarna i Social Impact Lab för att fira stipendiet. Vad labbet ska göra med pengarna kommer att bestämmas i samråd med alla nuvarande och tidigare deltagare, berättar Åsa Allard.

– Vi ska nog kunna förena nytta med nöje!

Text och foto: Jesper Eriksson

Örebro universitets och Region Örebro läns motivering:

Social Impact Labs syfte är att omvandla den forskning, kompetens och kunskap som finns vid Örebro universitet till innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg som kommer samhället till nytta.

Labbet utgår ifrån sociala utmaningar och erbjuder lösningar till samhällets olika aktörer, såväl regionalt som internationellt. Därtill har Social Impact Lab utvecklat en modell där en grupp forskare, en dag i veckan under ett år, får möjligheten att omsätta sin kompetens till social nytta. Då gruppen jobbar enskilt och tillsammans med de olika idéerna och får professionell handledning och stöd, skapas en synergi mellan kreativitet, klokhet, driv och målmedvetenhet, som är helt unik.

Labbet, under ledning av Åsa Allard, är en del av Örebro universitet Holdings verksamhet ORU Innovation och har nu tagit in sin tredje kull forskare. Detta intygar att Social Impact Lab inte bara är en idé, utan en verksamhet som håller och ger avtryck i samhället, bland annat i Örebroregionen.