Akademisk högtid 2022

Akademisk högtid

Örebro universitets akademiska högtid arrangeras varje år i februari. Högtiden omfattar doktorspromovering, professorsinstallation samt utdelning av priser. På grund av coronapandemin ställdes akademisk högtid in 2021 och högtiden 2022 är framskjuten till 6-7 maj 2022.