Akademisk högtid

Akademisk högtid

Örebro universitets akademiska högtid arrangeras varje år i februari. Högtiden omfattar doktorspromovering, professorsinstallation samt utdelning av priser.

Akademisk högtid 2019 ägde rum den 8 - 9 februari.

Den akademiska högtiden inleddes på fredagen med rektors mottagning med akademisk festkonsert i Musikhögskolans lokaler på universitetet.

På lördagen hölls populärvetenskapligt hållna kortföreläsningar på Conventum Konferens i centrala Örebro med föreläsningar av nya doktorer, professorer, hedersdoktorer samt pristagare.

Samma dag ägde ceremonin rum där doktorspromotion, professorsinstallation och utdelning av pedagogiskt pris ingår. Akademiska högtidens ceremoni äger rum i Aula Nova, Novahuset, Örebro universitet.

Den akademiska högtiden avslutades med en bankett som planeras och genomförs av studenter vid Restaurang- och hotellhögskolan. För den musikaliska inramningen svarar Örebro studentsångare. Även banketten genomfördes i Novahuset på Örebro universitet.

Den akademiska högtidens traditioner

Akademiska högtidens traditioner

Om den akademiska högtidens utformning

Information för deltagare

Information för deltagare

Information för dig som ska delta vid den akademiska högtiden

Akademiintendent och projektledare

Elin Sandberg

Tjänstetitel: Akademiintendent Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Elin Sandberg

E-post:

Telefon: 019 303536

Rum: E2109

Elin Sandberg

Ceremonimästare

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson