Akademisk högtid

En vy från en aula med publik i bänkarna och orkester på scenen.

Örebro universitets akademiska högtid arrangeras varje år i februari. Högtiden omfattar doktorspromovering, professorsinstallation samt utdelning av priser. År 2023 äger högtiden rum den 5-6 maj.