This page in English

Anna Duberg

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: YW5uYS5kdWJlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg
Forskningsämne

Om Anna Duberg

Anna är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet och arbetar som forskningshandledareUniversitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Kombinerar nu forskningshandledning med att arbeta med innovationsfrågor inom Region Örebro län, ffa genom delaktighet i programledningen i Social Impact Lab, Örebro Universitet Enterprise AB.

Anna är i grunden leg. fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri och disputerade 2016 med en avhandling som belyser hur deltagande i dansintervention kan påverka hälsa hos tonårsflickor med internaliserande problem. Metoden "Dans för Hälsa" , som utvecklades av Anna med stöd av Social Impact Lab 2017, har rönt stor efterfrågan och implementeras idag över hela landet som komplement i elevhälsans utbud för att stärka psykiskt välbefinnande hos unga. 

Aktuella forskningsstudier (interventionsstudier):

  • Dansprojektet - Dansintervention för tonårsflickor med internaliserande problem. RCT.
  • Just in TIME studien - Dans & Yoga för flickor 9-13 år med funktionell magsmärta och IBS. RCT.
  • SWAN studien - Structured Water Dance intervention, vattendans för vuxna med flerfunktionsnedsättning. RCT.
  • DigiYoga - Digitalt distrubierad yoga i bröstcancer-rehabilitering, effekt på fatigue, systemisk inflammation och aktivitesnivå. RCT.
  • InMotion -  Kreativ fysisk träning som del i behandling för vuxna med schizofreni. RCT.
  • ReActivate - skolbaserad intervention med graderad fysisk aktivitet för ungdomar 12-16 år med smärta och psykisk ohälsa. SCED.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript