This page in English

Anna Duberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg

Om Anna Duberg

Anna är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet. Hennes forskningsomårde är i huvudsak inom fysisk aktivitet och psykisk hälsa för unga. Anna arbetar som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län och som fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon disputerade 2016 och hennes avhandlingsarbete belyser tonårsflickors hälsoeffekter efter deltagande i ”dansprojektet”. Metoden har fått stor nationell spridning och implementeras idag som etablerad verksamhet på ett flertal orter i landet.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Duberg, A. , Möller, M. & Sunvisson, H. (2016). "I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11.
Philipsson, A. , Duberg, A. , Möller, M. & Hagberg, L. (2013). Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 11 (1), 4.
Duberg, A. , Möller, M. & Taube, J. (2013). Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa. Läkartidningen, 110 (36), 1539-1541.
Duberg, A. , Hagberg, L. , Sunvisson, H. & Möller, M. (2013). Influencing self-rated health among adolescent girls with dance intervention: a randomized controlled trial. JAMA pediatrics, 167 (1), 27-31.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Duberg, A. (2016). Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems: Effects and Experiences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Duberg, A. (2018). Dans: en insats som stärker psykisk hälsa. I: Ylva Hofvander Trulsson, Maria Westvall, Skapande och integration (ss. 57-74). Lund: Studentlitteratur AB.
Duberg, A. & Taube, J. (2015). Dans som skydd mot psykisk ohälsa. I: Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell, Kultur och Folkhälsa: antologi om forskning och praktik (ss. 209-218). Hägersten: Tolvnitton förlag.
Duberg, A. (2014). Kravlös dans: en stärkande aktivitet för ungas hälsa. I: Eva Bojner Horwitz, Kulturhälsoboxen: Dansboken (ss. 33-43). . Gothia Fortbildning AB.

Konferensbidrag

Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.

Manuskript