This page in English

Anna Duberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg

Om Anna Duberg

Anna är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet och arbetar som forskningshandledareUniversitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Anna är i grunden fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri och arbetar nu även som innovationscoach i Innovationsteamet, Region Örebro län. Hon disputerade 2016 och avhandlingsarbetet belyser hur deltagande i dansintervention kan påverka hälsa hos tonårsflickor med internaliserande problem. Metoden "Dans för Hälsa" har utvecklats i Social Impact Lab, Örebro Universitet och fått stor nationell spridning och implementeras idag som etablerad verksamhet på ett flertal orter i landet.

Aktuella forskningsstudier (interventionsstudier):

  • Dansprojektet - Dansintervention för tonårsflickor med internaliserande problem. RCT.
  • Just in TIME studien - Dans & Yoga för flickor 9-13 år med funktionell magsmärta och IBS. RCT.
  • SWAN studien - Structured Water Dance, vattendans för vuxna med flerfunktionsnedsättning. RCT.
  • Digitalt distrubierad yoga i bröstcancer-rehabilitering - effekt på fatigue, systemisk inflammation och aktivitesnivå. RCT.
  • InMotion -  Kreativ fysisk träning som del i behandling för vuxna med schizofreni. RCT.
  • ReActivate (skolbaserad intervention med graderad fysisk aktivitet för ungdomar 12-16 år med smärta och psykisk ohälsa. SCED.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript