This page in English

Anna Duberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg

Om Anna Duberg

Anna är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet och arbetar som forskningshandledareUniversitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Anna är i grunden fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri och arbetar nu även som innovationscoach i Innovationsteamet, Region Örebro län. Hon disputerade 2016 och avhandlingsarbetet belyser hur deltagande i dansintervention kan påverka hälsa hos tonårsflickor med internaliserande problem. Metoden "Dans för Hälsa" har utvecklats i Social Impact Lab, Örebro Universitet och fått stor nationell spridning och implementeras idag som etablerad verksamhet på ett flertal orter i landet. CV.

Aktuella forskningsstudier (interventionsstudier):

  • Dansprojektet (dansintervention för tonårsflickor med internaliserande problem. RCT)
  • Just in TIME studien (dance & yoga för flickor 9-13 år med funktionell magsmärta och IBS. RCT)
  • SWAN studien (Structured Water Dance, vattendans för vuxna med flerfunktionsnedsättning. RCT)
  • ReActivate (skolbaserad intervention med graderad fysisk aktivitet för ungdomar 12-16 år med smärta och psykisk ohälsa)
  • Internetbaserad yoga för kvinnor med bröstcancer (effekt på fatigue, systemisk inflammation och aktivitesnivå. RCT)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. L. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. European Journal of Pain.
Sandberg, E. , Möller, M. , Särnblad, S. , Appelros, P. & Duberg, A. (2021). Dance intervention for adolescent girls: Effects on daytime tiredness, alertness and school satisfaction. A randomized controlled trial. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 26, 505-514.
Philipson, A. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Möller, M. , Mörelius, E. & Duberg, A. (2020). An Intervention With Dance and Yoga for Girls With Functional Abdominal Pain Disorders (Just in TIME): Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols, 9 (12).
Duberg, A. , Möller, M. & Sunvisson, H. (2016). "I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11.
Philipsson, A. , Duberg, A. , Möller, M. & Hagberg, L. (2013). Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 11 (1), 4.
Duberg, A. , Möller, M. & Taube, J. (2013). Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa. Läkartidningen, 110 (36), 1539-1541.
Duberg, A. , Hagberg, L. , Sunvisson, H. & Möller, M. (2013). Influencing self-rated health among adolescent girls with dance intervention: a randomized controlled trial. JAMA pediatrics, 167 (1), 27-31.
Duberg, A. (2012). Something about the dance. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 166 (11), 1037-1044.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Duberg, A. (2016). Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems: Effects and Experiences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Duberg, A. (2018). Dans: en insats som stärker psykisk hälsa. I: Ylva Hofvander Trulsson, Maria Westvall, Skapande och integration (ss. 57-74). Lund: Studentlitteratur AB.
Duberg, A. & Taube, J. (2015). Dans som skydd mot psykisk ohälsa. I: Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell, Kultur och Folkhälsa: antologi om forskning och praktik (ss. 209-218). Hägersten: Tolvnitton förlag.
Duberg, A. (2014). Kravlös dans: en stärkande aktivitet för ungas hälsa. I: Eva Bojner Horwitz, Kulturhälsoboxen: Dansboken (ss. 33-43). . Gothia Förlag AB.

Konferensbidrag

Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.

Manuskript