This page in English

Anna Duberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg

Om Anna Duberg

Anna är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet. Hennes forskningsomårde är i huvudsak inom fysisk aktivitet och psykisk hälsa för unga. Anna arbetar som forskningshandledare på Universitetssjukvårdens Forskningscentrum, Region Örebro län och som fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri. Hon disputerade 2016 och hennes avhandlingsarbete belyser tonårsflickors hälsoeffekter efter deltagande i ”dansprojektet”. Metoden har fått stor nationell spridning och implementeras idag som etablerad verksamhet på ett flertal orter i landet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Duberg, A. , Möller, M. & Sunvisson, H. (2016). "I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11.
Philipsson, A. , Duberg, A. , Möller, M. & Hagberg, L. (2013). Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 11 (1), 4.
Duberg, A. , Möller, M. & Taube, J. (2013). Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa. Läkartidningen, 110 (36), 1539-1541.
Duberg, A. , Hagberg, L. , Sunvisson, H. & Möller, M. (2013). Influencing self-rated health among adolescent girls with dance intervention: a randomized controlled trial. JAMA pediatrics, 167 (1), 27-31.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Duberg, A. (2016). Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems: Effects and Experiences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Manuskript