This page in English

Anna Duberg

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0720 831129

Rum: -

Anna Duberg

Om Anna Duberg

Anna är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet och arbetar som forskningshandledareUniversitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län. Anna är i grunden fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri och arbetar nu även som innovationscoach i Innovationsteamet, Region Örebro län. Hon disputerade 2016 och avhandlingsarbetet belyser hur deltagande i dansintervention kan påverka hälsa hos tonårsflickor med internaliserande problem. Metoden "Dans för Hälsa" har utvecklats i Social Impact Lab, Örebro Universitet och fått stor nationell spridning och implementeras idag som etablerad verksamhet på ett flertal orter i landet.

Aktuella forskningsstudier (interventionsstudier):

  • Dansprojektet - Dansintervention för tonårsflickor med internaliserande problem. RCT.
  • Just in TIME studien - Dans & Yoga för flickor 9-13 år med funktionell magsmärta och IBS. RCT.
  • SWAN studien - Structured Water Dance, vattendans för vuxna med flerfunktionsnedsättning. RCT.
  • Digitalt distrubierad yoga i bröstcancer-rehabilitering - effekt på fatigue, systemisk inflammation och aktivitesnivå. RCT.
  • InMotion -  Kreativ fysisk träning som del i behandling för vuxna med schizofreni. RCT.
  • ReActivate (skolbaserad intervention med graderad fysisk aktivitet för ungdomar 12-16 år med smärta och psykisk ohälsa. SCED.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. L. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2022). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial. European Journal of Pain, 26 (2), 336-348.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Duberg, A. (2016). Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems: Effects and Experiences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Högström, S. , Philipson, A. , Ekstav, L. , Eriksson, M. , Fagerberg, U. , Falk, E. , Möller, M. , Sandberg, E. & et al. (2021). Dance and Yoga Reduced Functional Abdominal Pain in Young Girls: A Randomized Controlled Trial.  Konferensbidrag vid Fysioterapi 2021, [DIGITAL], October 19-20, 2021..
Philipsson, A. , Sandberg, E. , Högström, S. , Eriksson, M. , Särnblad, S. , Ekstav, L. , Lorentzon Fagerberg, U. , Mörelius, E. & et al. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS.  Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.

Manuskript

Philipson, A. , Hagberg, L. , Duberg, A. , Högström, S. , Lindholm, L. , Möller, M. & Ryen, L. The cost-effectiveness of a dance and yoga intervention for girls with functional abdominal pain disorders.