Våld mot kvinnor som korsar gränser

person som kliver över en linje i gatan

Våldsutsatta kvinnor utan uppehållstillstånd – eller i skyddade boenden. Sexuellt våld i Kongo-Kinshasa.
Det är några inslag i årets konferens om könsbaserat våld på Örebro universitet. För nionde gången samlas forskare och praktiker för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

– Det handlar om hur vi ska kunna bekämpa mäns våld och våld mot kvinnor. Hela idén med konferensen är att knyta ihop forskning, politik och civilsamhället, säger Sofia Strid,  docent i genusvetenskap.

Hon är knuten till forskargruppen Centrum för våld och samhälle, CVS, som tidigare hette ”Våldshubben”. CVS arrangerar sedan 2013 denna årliga konferens som hålls i samband med FN:s Internationella dagen mot våld  mot kvinnor.

"Vår skyldighet att samverka"

– För att vi ska kunna bekämpa våld mot kvinnor måste vi ha kunskap och vi som forskare har ett uppdrag och en skyldighet att samverka och dela med oss, säger Susanne Strand, docent i kriminologi och också knuten till CVS.

Temat för årets konferens är könsbaserat våld som korsar gränser.  Monica Burman, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, föreläser om våldsutsatta kvinnor utan uppehållstillstånd, med frågan om de omfattas av svensk jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Sofia Strid

– Det handlar om hur vi ska kunna bekämpa mäns våld och våld mot kvinnor. Hela idén med konferensen är att knyta ihop forskning, politik och civilsamhället, säger Sofia Strid, docent i genusvetenskap.

Från Örebro universitet kommer bland andra Sanela Bajramovic som forskat om svenskt stöd till kvinnor i före detta Jugoslavien. Rúna í Baianstovu, lektor i socialt arbete, talar om migration och våld. Från Kvinnohuset i Örebro deltar verksamhetschefen Josefine Guldbrand som berättar om kvinnor och barn i skyddat boende.

CVS samlar forskare från en bredd av ämnen som alla studerar våld. På Örebro universitet handlar det bland annat om stalkning, hedersrelaterat våld och förtryck, krig och fredsbevarande processer, våldsbejakande extremism, och feministisk våldsteori.

– Vi har nu som våldsforskare en unik möjlighet att prata med varandra och ge utrymme för riktig tvärvetenskap genom att sammanföra olika perspektiv på våld för att kunna utveckla bättre förklaringsmodeller, säger Sofia Strid.

Kom samman om hedersvåld

Hon ger ett exempel i studier av hedersbaserat våld, ett projekt som förde samman forskare i socialt arbete, sociologi och genusvetenskap. 

Under konferensens första år förlitade sig arrangörerna mycket på externa affischnamn, som till exempel Denis Mukwege, Gudrun Schyman och Maria Sveland. Men utvecklingen har lett till att konferensen om våld allt mer bygger på den forskning som finns vid Örebro universitet. Och det finns att ta av.

– Vi genomförde, tillsammans med Kjerstin Andersson Bruck lektor i socialt arbete, en inventering för några år sedan. Närmare 35 forskare vid Örebro universitet svarade att de forskar om våld, säger Susanne Strand.

Text: Maria Elisson
Foto: Maria Elisson och Istock