This page in English

Susanne Strand

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303685

Rum: L2221

Susanne Strand
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Susanne Strand

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och arbetar som forskningsledare vid Centrum för Våldsstudier (CVS) och forskargruppen STalkning och Partenrvåld (SToP), samt att hon är adjungerad docent vid Centre for Forensic Behavioural Science (CFBS) vid Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien. Som forskare arbetar hon framförallt med att undersöka, utreda och analysera arbete vad avser prevention av våld i nära relation och stalkning med den tillämpade kriminologi som bas. Hennes forskning fokuserar på prevention vad avser återfall i våldsbrott där hon till stor del har bedrivit forskning inom polisen, socialtjänsten och rättspsykiatrin vad avser riskbedömning och riskhantering, där fokus är både gärningspersoner och utsatta med ett genderperspektiv.

Hon är forskningsledare för forskningsprogrammet RISKSAM, finansierat av Forte under 2020-2025. Där syftet är att tillsammans med praktiken arbeta fram en effektiv arbetsmetod för polis och socialtjänst att samverka kring riskhantering av våld i nära relation och stalkning.

Forskningsområden som hon är verksam inom är stalkning, våld i nära relation, hedersrelaterat våld, psykisk ohälsa, psykopati och antisocialt beteende, polisiärt arbete, riskbedömning, riskhantering och prevention.


Forskarfilm från Brottsoffermyndigheten: Glesbygd eller storstad? Olika stöd till våldsutsatta kvinnor

ORU TALKS: Stalkning - De fem stalker-typerna  

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Selenius, H. , Fälth, L. , Svensso, I. & Strand, S. (2021). Educational Needs among Women Admitted to High Secure Forensic Psychiatric Care. Journal of Forensic Psychology Research and Practice.
Strand, S. J. M. , Selenius, H. , Petersson, J. & Storey, J. E. (2021). Repeated and Systematic Intimate Partner Violence in Rural Areas in Sweden. International Criminology, 1 (3), 220-233.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2019). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetrators. Journal of Interpersonal Violence, 34 (2), 219-239.
Strand, S. (2019). Stalkning – olaga förföljelse. Socialmedicinsk Tidskrift, 96 (4), 528-540.
Shepherd, S. M. , Strand, S. , Viljoen, J. L. & Daffern, M. (2018). Evaluating the utility of ‘strength’ items when assessing the risk of young offenders. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 29 (4), 597-616.
Fröberg, S. & Strand, S. (2018). Police Students' Perceptions of Intimate Partner Violence in Same-Sex Relationships. Partner Abuse, 9 (2), 181-201.
Strand, S. , Fröberg, S. & Storey, J. E. (2018). Protecting victims of intimate partner violence: Swedish prosecutors’ experiences of decision-making regarding restraining orders. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 19 (2), 170-186.
Shea, D. , McEwan, T. , Strand, S. & Ogloff, J. (2018). The reliability and predictive validity of the Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM). Psychological Assessment, 30 (11), 1409-1420.
Selenius, H. & Strand, S. (2017). Experiences of self-injury and aggression among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry, 71 (4), 304-311.
McEwan, T. E. , Bateson, S. & Strand, S. (2017). Improving police risk assessment and management of family violence through a collaboration between law enforcement, forensic mental health and academia. Journal of Criminological Research, Policy and Practice, 3 (2), 119-131.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Recidivism in Intimate Partner Violence Among Antisocial and Family-Only Perpetrators. Criminal justice and behavior, 44 (11), 1477-1495.
Strand, S. , Luebbers, S. & Shepherd, S. M. (2016). Psychopathic features in young incarcerated females. Journal of Criminal Psychology, 6 (2), 63-75.
Selenius, H. , Leppänen Östman, S. & Strand, S. (2016). Self-harm as a risk factor for inpatient aggression among women admitted to forensic psychiatric care. Nordic Journal of Psychiatry, 70 (7), 554-560.
Shepherd, S. M. & Strand, S. (2016). The PCL: YV and re-offending across ethnic groups. Journal of Criminal Psychology, 6 (2), 51-62.
Olsson, H. , Audulv, Å. , Strand, S. & Kristiansen, L. (2015). Reducing or Increasing Violence in Forensic Care: A Qualitative Study of Inpatient Experiences. Archives of Psychiatric Nursing, 29 (6), 393-400.
Storey, J. E. , Kropp, P. R. , Hart, S. D. , Belfrage, H. & Strand, S. (2014). Assessment and Management of Risk for Intimate Partner Violence by Police Officers Using the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk. Criminal justice and behavior, 41 (2), 256-271.
Olsson, H. , Strand, S. & Kristiansen, L. (2014). Reaching a turning point - how patients in forensic care describe trajectories of recovery. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (3), 505-514.
Olsson, H. , Strand, S. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2014). Turning points and treatment readiness in forensics patients: A study based on staff experience. Nordisk sygeplejeforskning, 4 (3), 175-188.
Storey, J. E. & Strand, S. (2013). Assessing violence risk among female IPV perpetrators: An examination of the B-SAFER. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22 (9), 964-980.
Olsson, H. , Strand, S. , Kristiansen, L. , Sjöling, M. & Asplund, K. (2013). Decreased risk for violence in patients admitted to forensic care, measured with the HCR-20. Archives of Psychiatric Nursing, 27 (4), 191-197.
McEwan, T. E. & Strand, S. (2013). The role of psychopathology in stalking by adult strangers and acquaintances. Australian and New Zealand journal of psychiatry (Print), 47 (6), 546-555.
Belfrage, H. , Strand, S. , Ekman, L. & Hasselborg, A. (2012). Assessing risk of patriarchal violence with honour as a motive: six years experience using the PATRIARCH checklist. International Journal of Police Science and Management, 14 (1), 20-29.
Belfrage, H. , Strand, S. , Storey, J. E. , Gibas, A. L. , Kropp, P. R. & Hart, S. D. (2012). Assessment and management of risk for intimate partner violence by police officers using the Spousal Assault Risk Assessment Guide. Law and human behavior, 36 (1), 60-67.
Storey, J. E. & Strand, S. (2012). The characteristics and violence risk management of women arrested by the police for intimate partner violence. European Journal of Criminology, 9 (6), 636-651.
Strand, S. & McEwan, T. E. (2012). Violence among female stalkers. Psychological Medicine, 42 (3), 545-555.
Strand, S. & McEwan, T. E. (2011). Same-gender stalking in Sweden and Australia. Behavioral sciences & the law (Print), 29 (2), 202-219.
Belfrage, H. & Strand, S. (2008). Structured spousal violence risk assessment: Combining risk factors and victim vulnerability factors. International Journal of Forensic Mental Health, 7 (1), 39-46.
Belfrage, H. & Strand, S. (2007). Validation of the guide for stalking assessment and management. Scandinavian Journal of Forensic Science, 13, 20-21.
Strand, S. & Belfrage, H. (2005). Gender differences in psychopathy in a Swedish offender sample. Behavioral sciences & the law (Print), 23 (6), 837-850.
Douglas, K. S. , Strand, S. , Belfrage, H. , Fransson, G. & Levander, S. (2005). Reliability and validity evaluation of the psychopathy checklist: Screening version (PCL : SV) in Swedish correctional and forensic psychiatric samples. Assessment (Odessa, Fla.), 12 (2), 145-161.
Belfrage, H. , Fransson, G. & Strand, S. (2004). Management of violent behavior in the correctional system using qualified risk assessments. Legal and Criminological Psychology, 9 (1), 11-22.
Belfrage, H. , Fransson, G. & Strand, S. (2000). Prediction of violence using the HCR-20: a prospective study in two maximum-security correctional institutions. Journal of forensic psychiatry (Print), 11 (1), 167-175.

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Strand, S. & Holmberg, G. (2018). Den rättspsykiatriska vården (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Strand, S. , Holmberg, G. & Söderberg, E. (2009). Den rättspsykiatriska vården. Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Strand, S. (2006). Violence risk assessment in male and female mentally disordered offenders: differences and similarities. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Sundsvall: Mid Sweden University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Oskarsson, S. & Strand, S. (2020). Police perceptions of victims of intimate partner violence in same-sex relationships. I: Todd Shackelford, The SAGE Handbook of Domestic Violence (ss. 352-367). . Sage Publications.
Strand, S. (2020). Risk Assessment and Management of Stalking in Sweden - The Importance of Fear as a Victim Vulnerability Factor. I: Heng Choon (Oliver) Chan, Lorraine Sheridan, Psycho-Criminological Approaches to Stalking Behavior: An International Perspective (ss. 269-286). Chichester: John Wiley & Sons.
Kristiansen, L. & Strand, S. (2019). Rättspsykiatri. I: I. Skärsäter och L. Wiklund Gustin, Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå (ss. 253-279). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. & Strand, S. (2018). Grupparbete. I: Caroline Mellberg, Marie Väfors Frits & Eva Tiby, Kriminologi: en studiehandbok (ss. 153-162). Lund: Studentlitteratur AB.
Strand, S. & Selenius, H. (2017). The prevalence of severe intimate partner violence in Sweden. I: Diana Scharff Peterson and Julie A. Schroeder, Domestic violence in international context (ss. 41-54). New York: Routledge.
Strand, S. (2016). Risk Assessment and Risk Management: How the Police Work together with researchers to Protect Victims in cases of Intimate partner violence, Stalking and Honor-based Violence. I: Peter C. Kratcoski and Maximilian Edelbacher, Collaborative policing: police, academics, professionals, and communities working together for education, training, and program implementation (ss. 27-50). Boca Raton, Florida, USA: CRC Press.
Kristiansen, L. & Strand, S. (2014). Rättspsykiatri. I: Ingela Skärsäter, Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå (ss. 323-348). Lund: Studentlitteratur AB.
Kristiansen, L. & Strand, S. (2010). Rättspsykiatri. I: Ingela Skärsäter, Omvårdnad vid psyskisk ohälsa: på grundläggande nivå (ss. 279-303). Lund: Studentlitteratur AB.
Strand, S. (2007). Kvinnliga psykopater. I: Siv Fahlgren och Britt-Marie Thurén, Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch (ss. 54-62). Östersund: Mittuniversitetet.

Konferensbidrag

Strand, S. & Petersson, J. (2021). Diffuse violence: Anti-violence interventions and perpetrator programmes. Konferensbidrag vid The 3rd International Conference on Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives (IPVI 2021 Online), Jyväskylä, Finland, June 10-11, 2021.
Strand, S. (2020). Policing Intimate Partner Violence in rural areas - Severity and Recidivism. Konferensbidrag vid Colloquium. Safety, resilience and community: Challenges and opportunities beyond the city (Online), Stockholm, Sweden, September 29, 2020.
Strand, S. & Petersson, J. (2020). The RISKSAM - A Structured Risk Management Model to use when Preventing Interpersonal Violence. Konferensbidrag vid Asia Pacific Association of Threat Assessment Professionals Annual Conference (APATAP 2020), Melbourne, Australia, February 24-26, 2020.
Petersson, J. & Strand, S. (2019). Arrest as a protective intervention among intimate partner violent men. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2019.
Strand, S. & Petersson, J. (2019). Legal risk management strategies: The use of arrest and restraining orders as protective interventions in cases of intimate partner violence. Konferensbidrag vid The Fifth International Conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH 2019), Edinburgh, Scotland, October 21-23, 2019.
Strand, S. & Petersson, J. (2019). Preventing domestic violence with men and boys: Challenges and opportunities. Konferensbidrag vid National conference on domestic violence arranged by Latvian Ministry of Welfare, Riga, Latvia, November 28, 2019. Latvian title for conference: "Starpinstitucionāla sadarbība vardarbības gadījumu risināšanā: no prevencijas līdz rehabilitācijai"..
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2019). Proposing a typology of intimate partner violent men: Implications for risk assessment and management. Konferensbidrag vid The Fifth International Conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH 2019), Edinburgh, Scotland, October 21-23, 2019.
Strand, S. & Petersson, J. (2019). Risk management of Domestic Violence. I: The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality Preventing domestic violence with Men and Boys: Challenges and Opportunities. Konferensbidrag vid European Union Mutual Learning Programme in Gender Equality, Stockholm, Sweden, 16-17 september, 2019. European Commission.
Stjernqvist, J. , Petersson, J. & Strand, S. (2019). The importance of immigrant background when identifying risk factors for intimate partner violence. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2019.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2018). One size does not fit all: How typologies of intimate partner violent men can inform and facilitate police risk assessment and management of such violence. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2018.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2018). ”One size does not fit all”: Hur kunskap om typologier av partnervåldsförövare kan förbättra polisens riskbedömning och riskhantering av partnervåld. Konferensbidrag vid ORUkrim-dagen, Örebro University, Örebro, Sweden, October 10, 2018.
Strand, S. (2018). Policing stalking. Konferensbidrag vid 11th Annual Conference, Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP 2018), Helsinki, Finland, April 23-26, 2018.
Wood, M. , Strand, S. & Mc Ewan, T. E. (2017). Introducing evidence-based risk assessment procedures to improve policing practice in the assessment and management of family violence. Konferensbidrag vid Asia Pacific Association of Threat Assessment Professionals (APATAP 2017), Singapore, February 13-15, 2017.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Policing family violence in rural areas. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Strand, S. , Petersson, J. & Storey, J. (2017). Policing intimate partner violence in rural areas in Sweden. Konferensbidrag vid Safer Communities, Safer Relationships: Generating solutions for reducing persistent violence and other serious offending, Prato, Tuscany, Italy, October 4-6, 2017.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Recidivism in intimate partner violence among antisocial and family-only perpetrators. Konferensbidrag vid 17th Annual conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS 2017), Split, Croatia, June 13-15, 2017.
Strand, S. & Storey, J. (2017). The process of implementing risk assassment and risk management methods for the police in urban, rural and remote settings. Konferensbidrag vid Asia Pacific Association of Threat Assessment Professionals (APATAP 2017), Singapore, February 13-15, 2017.
Petersson, J. & Strand, S. (2017). Återfall i nytt partnervåld bland subtyper av partnervåldsförövare. Konferensbidrag vid ORUkrim-dagen, Örebro University, Örebro, Sweden, October 11, 2017.
Das, D. , Meini, B. , Bruns, D. & Strand, S. (2016). Academics and practitioners working together to prevent human trafficking around the world. Konferensbidrag vid Academy of Criminal Justice Sciences 53rd Annual Meeting, Denver, Colorado, USA, March 29-April 2, 2016.
Storey, J. E. , Selenius, H. & Strand, S. (2016). Age and Violence Risk Assessment for Intimate Partner Violence: Is Age Really Just a Number?. Konferensbidrag vid 16th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), New York USA, June 21-23, 2016.
Strand, S. & Selenius, H. (2016). Charing panel: Psychopatic traits and behaviour: Does gender matter?. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 14-16, 2016.
Selenius, H. , Strand, S. & Andershed, H. (2016). Childhood maltreatment, school-related problems and psychopathic traits among offenders admitted to forensic psychiatric care. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 14-16, 2016.
McEwan, T. , Bateson, S. , Pettersson, J. , Selenius, H. & Strand, S. (2016). Enhancing Police Responses to Family Violence: A law enforcement and public health partnership. Konferensbidrag vid The Third International Conference on Law Enforcement & Public Health (LEPH2016), Amsterdam, The Netherlands, October 2-5, 2016.
Petersson, J. , Strand, S. , Storey, J. E. , Selenius, H. & Fröberg, S. (2016). Implementing effective police risk assessment and management for family violence. Konferensbidrag vid The Third International Conference on Law Enforcement & Public Health (LEPH2016), Amsterdam, The Netherlands, October 2-5, 2016.
Strand, S. , Luebbers, S. & Shepard, S. (2016). Psychopathic features in young incarcerated females: Association with AD/HD, self-harm and childhood trauma. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 14-16, 2016.
Selenius, H. , Strand, S. & Storey, J. E. (2016). Psychopathy and motive for violent offences: Offenders admitted to forensic pshyciatric care. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 14-16, 2016.
Strand, S. & Selenius, H. (2016). Psychopathy in female forensic psychiatric patients: a comparative study between samples from the Netherlands and Sweden. Konferensbidrag vid 16th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), New York, USA, June 21-23, 2016.
Strand, S. , De Vogel, V. , Selenius, H. & De Vries, M. (2016). Risk Assessment in Women admitted to Forensic Psychiatric Care. Konferensbidrag vid 16th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), New York USA, June 21-23, 2016.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2016). Risk factors for intimate partner violence: A comparison of antisocial and family-only perpetrators. Konferensbidrag vid 16th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), New York, USA, June 21-23, 2016.
Strand, S. & Selenius, H. (2016). Risk factors for violence in female forensic psychiatric patients: a comparative study between samples from the Netherlands and Sweden. Konferensbidrag vid 16th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), New York, USA, June 21-23, 2016.
Strand, S. & Selenius, H. (2015). Assessing risk for violence in female forensic psychiatric patients. Konferensbidrag vid 15th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS 2015), Manchester, U.K., June 16-18, 2015.
Petersson, J. , Strand, S. & Selenius, H. (2015). Hur ökad kunskap om partnervåldsförövare kan förhindra våldsutsatthet. Konferensbidrag vid Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskningskonferens, Stockholm, Sverige, November 10, 2015.
McEwan, T. & Strand, S. (2015). Improving assessment in stalking cases: the SAS-R and the SRP. Konferensbidrag vid Asia Pacific Association of Threat Assessment Professionals Annual Conference (APATAP 2015), Bangkok, Thailand, November 2-5, 2015.
Selenius, H. & Strand, S. (2015). Institutional violence and self harm. Konferensbidrag vid 15th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Manchester, UK, June 16-18, 2015.
Storey, J. E. , Strand, S. , Peterson, J. & Belfrage, H. (2015). Investigating the influence of victim vulnerability and gender on the assessment of intimate partner violence risk. Konferensbidrag vid 15th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Manchester, UK, June 16-18, 2015.
Selenius, H. , Strand, S. & Petersson, J. (2015). Recidivism among perpetrators of gross violation of a woman´s integrity in Sweden. Konferensbidrag vid 26th Annual Meeting of the International Police Executive Symposium (IPES 2015, "Police Governance and Human Trafficking", Pattaya, Bangkok, Thailand, August 8-13, 2015.
Selenius, H. & Strand, S. (2015). Reconvictions among forensic psychiatric patients being discharged or transferred from a high security psychiatric hospital. Konferensbidrag vid 15th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Manchester, UK, June 16-18, 2015.
Strand, S. & McEwan, T. (2015). SAS-R: A method to identify stalkers of concern. Konferensbidrag vid 26th Annual Meeting of the International Police Executive Symposium (IPES 2015, "Police Governance and Human Trafficking", Pattaya, Bangkok, Thailand, August 8-13, 2015.
Selenius, H. & Strand, S. (2015). Self-harm and aggression. Konferensbidrag vid 15th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Manchester, UK, June 16-18, 2015.
Selenius, H. & Strand, S. (2015). Validation of the risk factors of the Female Additional Manual to the HCR-20 in a Swedish context, with a specific focus on psychopathy. Konferensbidrag vid 15th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS 2015), Manchester, UK, June 16-18, 2015.
Peterson, J. & Strand, S. (2014). Creating a typology of intimate partner violence (IPV) perpetrators: Using the Spousal Assault Risk Assessment guide. Konferensbidrag vid 7th Annual Conference, Association Of European Threat Assessment Professionals (AETAP 2014) Stockholm, Sweden, April 8-10, 2014.
Strand, S. (2014). Policing Stalking. Konferensbidrag vid The 2014 Special Meeting of International Police Executive Symposium (IPES) 
on “Policing by Consent”, Thirivananthapuram, India, March 16-20, 2014.
Strand, S. & McEwan, T. (2014). Risk and threat assessment of stalking: An introduction of the Stalking Assessment Screen (SAS). Konferensbidrag vid 7th Annual Conference, Association Of European Threat Assessment Professionals (AETAP 2014) Stockholm, Sweden, April 8-10, 2014.
Strand, S. (2013). Honor related violence and risk assessment: How the police work to protect the victims. Konferensbidrag vid The 2013 Annual Meeting of International Police Executive Symposium (IPES) 
on “Global Issues in Contemporary Policing”, Budapest, Hungary, August 4-9, 2013.
Öhman, S. , Strand, S. & Amundsdotter, E. (2012). Processes of change linked to leadership and gender: the story of a group of Swedish female researchers. Konferensbidrag vid 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, Gender, Work and Organization 2012, Keele University. Keel, Staffordshire, UK, June 27-29, 2012.
Storey, J. E. & Strand, S. (2012). Risk Assessment for Violence Among Female Perpetrators of IPV: An examination of the B-SAFER. Konferensbidrag vid American Psychology-Law Society (AP-LS), San Juan, Puerto Rico, March 14-17, 2012.
Strand, S. (2012). Risk Assessment for violence: Police and Researcher working together to reduce violence. Konferensbidrag vid The 2012 Annual Meeting of International Police Executive Symposium (IPES) 
on "Economic Development, Armed Violence and Public Safety". UN, New York, USA, August 5-10, 2012.
Storey, J. E. & Strand, S. (2012). The Characteristics and Management of Women Arrested for Intimate Partner Violence. Konferensbidrag vid American Psychology-Law Society (AP-LS), San Juan, Puerto Rico, March 14-17, 2012.
Douglas, K. S. , Strand, S. & Belfrage, H. (2011). Dynamic Risk: Evaluation of the Nature and Predictive Validity of Change on the Clinical and Risk Management Scales of the HCR-20 violence Risk Assessment Scheme. Konferensbidrag vid 11th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Barcelona, Spain, June 28 - July 1, 2011.
Olsson, H. & Strand, S. (2011). Forensic patients who lowered their risk for violence: Who are they?. Konferensbidrag vid 11th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS),Barcelona, Spain, June 28 - July 1, 2011.
Strand, S. (2011). Risk Assessment for violence: Police and Researchers working together to reduce violence. Konferensbidrag vid The Rural Mental Health Conference, Melbourne University, Shepparton, Australia, December 9-10, 2011.
Hasselborg, A. & Strand, S. (2011). Spousal assault and honor related violence. Konferensbidrag vid 11th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Barcelona, Spain, June 28 - July 1, 2011.
Strand, S. & McEwan, T. (2011). To be stalked by a person of the same gender. Konferensbidrag vid 11th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS),Barcelona, Spain, June 28 - July 1, 2011.
McEwan, T. E. & Strand, S. (2011). Violence among female stalkers. Konferensbidrag vid Australian and New Zealand Association of Psychiatry, Psychology and Law, Wellington, NZ, November 17-19, 2011.
Strand, S. & Belfrage, H. (2010). Are no-contact orders preventive of recidivism in spousal assault?. Konferensbidrag vid 10th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, (IAFMHS), Vancouver, Canada, May 25-27, 2010.
Belfrage, H. & Strand, S. (2010). Measuring the Outcome of Structured Spousal Violence Risk Assessment using the B-SAFER: Risk in Relation to Recidivism and Intervention. Konferensbidrag vid 10th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Vancouver, Canada, May 25-27, 2010.
Svalin, K. & Strand, S. (2009). Psychopathy and drug abuse. Konferensbidrag vid 9th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Edinburgh, Scotland, June 24-26, 2009.
Strand, S. , Olsson, H. & Kristiansen, L. (2009). To decrease the risk for violence for patients sentenced to forensic psychiatric care. I: Ian Needham, Patrick Callaghan, Tom Palmstierna, Henk Nijman, Nico Oud, Violence in Clinical Psychiatry Proceedings of the 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Konferensbidrag vid 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Stockholm, Sweden, December 2-4, 2009 (ss. 275-277). Dwingeloo, The Netherlands: Kavanah.
Strand, S. & Belfrage, H. (2008). Female Stalkers. Konferensbidrag vid 8th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Vienna, Austria, July 14-16, 2008.
Strand, S. & Belfrage, H. (2007). Female spousal assault offenders. Konferensbidrag vid 7th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Montreal, Canada June 26-28, 2007.
Belfrage, H. & Strand, S. (2007). Structured spousal violence risk assessment using the B-SAFER: Combining risk factors and victim vulnerability factors. Konferensbidrag vid 7th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services, (IAFMHS), Montreal, Canada, June 26-28, 2007.
Belfrage, H. & Strand, S. (2007). Validation of the guide for stalking assessment and management. Konferensbidrag vid 7th Nordic Forensic Symposium, Oslo, Norway, August 22-28, 2007.
Lewin, C. , Belfrage, H. & Strand, S. (2007). Victims Not Cooperating in Police Investigations: The Case of Spousal Assault. How can They Be Persuaded To Cooperate?. Konferensbidrag vid 7th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Montreal, Canada, June 26-28, 2007.
Strand, S. , Belfrage, H. & Douglas, K. S. (2005). The Validity of the HCR-20 in the assessment of inpatient violence in a forensic psychiatric maximum-security unit. Konferensbidrag vid 5th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Melbourne, Australia, April 18-20, 2005.
Campbell, J. , Belfrage, H. , Douglas, K. S. & Strand, S. (2004). Multidimensional Scaling of the Psychopathy Checklist Screening Version in Swedish and North American Samples. Konferensbidrag vid 4th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Stockholm, Sweden, June 6-9, 2004.
Strand, S. (2004). Psychopathic Personality Traits in a Samples of Female Offenders. Konferensbidrag vid 4th Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Stockholm, Sweden, June 6-9, 2004.
Belfrage, H. , Fransson, G. & Strand, S. (2003). Management of violent behaviour in the correctional system using qualified risk assessments: Violence reducing effects possible without significant decrease of important risk factors for violence. Konferensbidrag vid 3rd Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), Miami, USA, April 9-12, 2003.
Strand, S. (2001). Interrater agreement of the PCL:SV: Is gender on the assessor more important than we know of when assessing psychopathy in female offenders?. Konferensbidrag vid Risk Assessment and Violence - Bringing Science and practice closer together, Sundsvall, Sweden, November 28-30, 2001.

Manuskript

Rapporter

Strand, S. , Selenius, H. & Lindberg, M. (2015). Stalking Assessment Screen (SAS) en metod att identifiera grad av oro och behov av åtgärder vid stalking. Sundsvall: Mittuniversitetet.
Kanka, M. & Strand, S. (2007). Stalkning: En rapport om Polisens hantering i fall av stalking. Uppsala: Polismyndigheten i Uppsala län.

Övrigt

Mc Ewan, T. , Strand, S. , MacKenzie, R. & James, D. (2015). SASH (Screening Assessment for Stalking and Harassment): A screeningtool for assessing stalking and harassment. Melbourne, Australia: Stalkinc.
Mc Ewan, T. , Strand, S. , MacKenzie, R. & James, D. (2015). SASH (Screening Assessment for Stalking and Harassment): Ett screeningsverktyg för att bedöma stalkning. Sundsvall, Sverige: Exposita AB.
Mc Ewan, T. , Strand, S. , MacKenzie, R. & James, D. (2010). SAS (Stalking Assessment Screen): A screening tool for assessing possible stalkers. Melbourne, Australia: Stalkinc.