Biologer och biomedicinska analytiker– viktiga i arbetet med coronaviruset

Daniel Schröder i labratoriemiljö.

Daniel Schröder arbetar som legitimerad biomedicinsk analytiker.

Tidigare Örebrostudenten Daniel Schröder står i skyddskläder och analyserar coronaprover på Universitetssjukhuset i Örebro. Han har arbetat som biomedicinsk analytiker i ett år och virusets framfart har tydligt visat behovet av yrkeskunskap inom både biomedicin och biologi.

– Proverna tas ur näsa och svalg på patienten och skickas till oss för analys. Vi extraherar genetiskt material ur proverna som sedan amplifieras upp genom en metod som kallas PCR (polymerase chain reaction). Finns det genetiskt material specifikt för viruset så kommer detta att kunna mätas. Provresultatet skickas sedan till läkarna för bedömning, säger Daniel Schröder som är legitimerad biomedicinsk analytiker. 

Han fortsätter:

– Vi har ställt om en del av våra arbetsrutiner, vi jobbar skift och går omlott för att hinna med, berättar han.

För att undvika smitta så hanteras proverna i speciell skyddsbänk och proverna avdödas innan de analyseras.

– Jag är inte orolig för att bli smittad på jobbet. Men vi är alltid noggranna med hur vi hanterar prover och rengör arbetsytor och instrument, säger Daniel Schröder.

I vanliga fall arbetar hans avdelning med att analysera prover för olika mutationer, bakterier och virus. Provmaterialen är bland annat blod, vävnad, ryggmärgsvätska och faeces. Det kan handla om behandlingsstyrande analyser för att se hur en cancersjuk patient skulle svara på ett visst läkemedel eller analyser för att undersöka om en patient är laktos- eller glutenintolerant. På avdelningen genomförs även analyser på prover för sexuellt överförbara sjukdomar som HPV, HIV, klamydia och gonorré.

– Är man noggrann, intresserad av kroppen, medicin och biologi kan biomedicinsk analytiker vara rätt yrkesval. Jag arbetar i en bransch som ger en varierande arbetsdag och som ständigt ligger i framkanten inom forskningen, säger Daniel Schröder.  

Vid Örebro universitet  utbildar vi biomedicinska analytiker inriktning laboratoriemedicin respektive fysiologi, båda har en stark arbetsmarknad.

Biolog – ett viktigt yrkesval för att arbeta mot sjukdomar och epidemier

En yrkesgrupp som är viktig i arbetet med att ta fram läkemedel mot olika sjukdomar och epidemier är biologerna. Forskare i biologi vid Örebro universitet håller nu på att sätta upp PCR metoder för att kunna bistå samhället med analyser av smittade.

– Det är viktigt att fler utbildar sig inom biologiska vetenskaper för att utveckla nya mediciner och därmed bekämpa framtida sjukdomar, säger Jana Jass, professor i mikrobiologi och ämnesföreträdare för biologi som också undervisar på biologiprogrammet.

På biologiprogrammet får studenterna grundläggande kunskaper om biologiska processer och hur de kan vara med och bekämpa kommande epidemier och sjukdomar.

Jana Jass.

Jana Jass, professor i mikrobiologi och ämnesföreträdare för biologi, undervisar på biologiprogrammet.

– Studenterna får lära sig hur infektioner sprids och förflyttas till andra och hur en person reagerar på en infektion, säger Jana Jass.

Utöver grundläggande kunskaper har studenterna möjlighet att fördjupa sig inom biologiska innovationer, biologisk forensik, miljö, och mat och hälsa.

– Biologerna kommer att behövas i framtiden. Vi vill ge studenterna en stark naturvetenskaplig grund  med en hög grad av individuell specialisering, säger Jana Jass.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat och Bram van Buiten/Örebro universitet

Biologiprogrammet, 180 hp

Utbildningen leder till en kandidatexamen med biologi som huvudområde. Efter en examen från Örebro universitet finns det många karriärvägar inom områden som är kopplade till biologi. Möjliga yrkesområden är exempelvis miljöfrågor, utveckling av ”smarta livsmedel”, forensiska undersökningar, DNA-analyser och produktutveckling.

Framtida arbetsplatser kan vara inom näringslivet, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. Som biolog kan du också jobba med planering, rådgivning och tillsyn i offentlig sektor som till exempel Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Biologiprogrammet vid Örebro universitet erbjuder en flexibel biologutbildning där studenten har möjlighet att utforma sin utbildning efter sitt eget intresseområde.

Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin, 180 hp och Inriktning Fysiologi, 180 hp

Utbildningen leder till en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. Efter utbildningen arbetar du som legitimerad biomedicinsk analytiker

Med examen inriktning Laboratoriemedicin kan du arbeta på olika laboratorier inom sjukvården samt inom läkemedelsindustrin, primärvården, veterinärmedicin eller på rättsmedicinska laboratorier med forensiska undersökningar samt inom forskning och utvecklingsarbete.

Med examen inriktning Fysiologi arbetar du med diagnostik av sjukdomar och fysiologisk funktion, framförallt det som rör hjärta, lungor, kärl, hjärna, nerver och muskler. Samma metoder som används på sjukhus används även inom arbetsfysiologi, idrottsmedicin och friskvård, samt forskning.