Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du mäta kroppens funktioner hos såväl hjärtpatienter som idrottare och brandmän? Som biomedicinsk analytiker – inriktning fysiologi, kan du jobba på ett sjukhus eller inom friskvård. Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor!

Studenter på Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi vid Örebro universitet
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

En biomedicinsk analytiker arbetar med att mäta kroppens funktioner på både på friska och sjuka personer. Du träffar människor i livets alla skeden som är beroende av din kompetens, din nyfikenhet och din noggrannhet. Som biomedicinsk analytiker – inriktning fysiologi, kan du jobba på ett sjukhus eller inom friskvård.

Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning fysiologi förbereder dig för en nyckelroll vid utredningar om sjukdomar, framför allt det som rör hjärta, lungor, kärl, hjärna, nerver och muskler. Samma metoder som används på sjukhus används även vid bedömning av arbetskapacitet hos brandmän och piloter, prestationsförmåga hos idrottsmän och till viss del på veterinärmedicinska kliniker.

Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning fysiologi är treårigt och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kan ofta själv välja var i landet du vill göra din VFU och du har möjlighet att göra ditt examensarbete utomlands.

Utbildningsplan Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi, 180 hp

Utbildningen är 3 år och leder till en biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) som huvudområde. Förutom biomedicinsk laboratorievetenskap innehåller programmet även en hel del medicin och omvårdnad.

Utbildningens första år är gemensamt för de båda inriktningarna (fysiologi och laboratoriemedicin) och bygger på att studenten tidigt tränas i att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande metodikkunskaper inom BMLV samt att muntligt och skriftligt kommunicera sina inhämtade kunskaper. De grundläggande metodkunskaperna tillämpas i senare kurser. Dels i cellbiologi, som innefattar cellernas funktion, reproduktion och metabolism, dels i följande kurser som avhandlar den friska människans anatomi och fysiologi samt den sjuka människan med diagnostik och behandling.

Studenterna läser från och med tredje terminen olika kurser beroende på vald inriktning.

Inriktning Fysiologi
Inriktning fysiologi inleds med en fördjupning inom anatomi och fysiologi. Därefter följer en kurs där studenterna tränas i olika undersökningsmetoder tex spirometri och EKG-undersökningar, Därpå inhämtar studenten grundläggande kunskaper inom omvårdnad. Vårterminen ägnas åt metodspecifika kurser inom neurofysiologi, ultraljudsundersökningar samt bild- och funktionsmedicin.

Termin 5 ägnas åt fördjupning inom metodik och diagnostik, genom VFU och teoretiska studier.

Under termin 6 läser båda inriktningarna fördjupning inom BMLV och vetenskaplig metod, på vilket följer examensarbetet, som lär studenterna om ett vetenskapligt arbetssätt. Avslutning på terminen ägnas yrkesrelaterade fördjupningskurser specifika för respektive inriktning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 16

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Biomedicinsk analytikerexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Christina Karlsson

Anmälningskod ORU-79407

Att vara legitimerad biomedicinsk analytiker är ett självständigt arbete och du ansvarar för kvaliteten på undersökningsresultaten. Du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare för många olika typer av arbetsgivare.

Det är en stor brist på biomedicinska analytiker och arbetsmarknaden är mycket god. Det vanligaste är att du efter en examen från Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning fysiologi, arbetar på en fysiologisk enhet inom sjukvården. En del arbetar också inom friskvård, idrottsmedicin, läkemedelsindustrin, biomedicinska och biotekniska laboratorier.

Efter att ha jobbat minst ett år kan du studera vidare till en magister- eller masterexamen. Det ger möjligheter till mer avancerade uppgifter inom yrket och även formell behörighet till forskarutbildning och forskning.

Sara Wahlström biomedicinsk analytiker, biomedicinska analytikerprogrammet

Vad gör en biomedicinsk analytiker?

Sara Wahlström arbetar som biomedicinsk analytiker på Fysiologkliniken, Region Västmanland. Hon har ett varierat arbete med många undersökningar och eget ansvar. Ingen dag är den andre lik.

– Jag tittar på kroppens funktioner i olika organ och vävnader med hjälp av radioaktiva ämnen som injiceras i patienten. Bilder tas med en gammakamera för att se om patienten har tumörer eller spridd cancer.

Hon arbetar också med att göra ultraljud på olika organ för att se om de fungerar som de ska. Till exempel kan det vara hjärtat som ska undersökas för att se om det pumpar som det ska, har fel på klaffarna eller om det finns någon hjärtsjukdom.

– Jobbet är som att vara detektiv. Med hjälp av tekniska undersökningar letar jag efter vad ett sjukdomstillstånd kan bero på, säger Sara Wahlström.

Hon tycker att arbetet framförallt är varierande. Patienterna är remitterade av läkare och kan vara allt från nyfödda bebisar till hundraåringar.

– Ett extra plus med yrket är att jag inte har någon obekväm arbetstid. Jag arbetar dagtid och inga helger.

Utbildningen förberedde väl inför arbetslivet

När hon skulle söka utbildning efter gymnasiet visste Sara Wahlström att hon ville arbeta med människor och något inom medicin.

– Jag läste på om olika utbildningar. När jag hittade Biomedicinska analytikerprogrammet med inriktning fysiologi kändes det helt rätt. Programmet blev mitt förstahandsval när jag sökte.

Sara Wahlström tog examen 2011 och har arbetat ett par år. Hon tycker att utbildningen förberedde henne väl inför arbetslivet. Det hon är extra nöjd med var att hon hade en hel del praktik.

– Vi fick utföra undersökningar självständigt med stöd av handledare.

Sara Wahlström är nöjd med studietiden i Örebro. Hon tycker att universitetet har bra lokaler som är fina och fräscha.

– Örebro är en jätterolig studentstad är det ständigt händer saker. Det är en lagom stor stad där allting finns.

Universitetet har utbytesavtal som gör det möjligt för dig att göra verksamhetsförlagd utbildning eller examensarbete i Bryssel, Portugal eller Ålesund.

Studierna bygger på rekommenderad litteratur. Det betyder att du själv väljer vad du läser men med stöd av rekommendationer. Här hittar du till exempel Rekommenderad litteratur för termin 1 inom programmet.pdf

En stor del av litteraturen som rekommenderas är på engelska, eftersom mycket av forskningen inom ämnet är internationell.

Undervisningen på programmet sker oftast på svenska. Ibland förekommer dock undervisning på engelska. Den mesta litteraturen inom ämnet är på engelska. Du måste därför kunna läsa och förstå engelska texter väl.

Du måste kunna uttrycka dig väl i text och tal på svenska. Samtliga inlämningsuppgifter och examinationer ska skrivas på god svenska.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktor Hedermo

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.HV@oru.se

"Jag ångrar absolut inte mitt val"

Fyra studenter berättar om utbildningen till biomedicinsk analytiker. De har valt samma utbildning men av helt olika anledningar.

Josephine Tegenfalk

”Då visste jag att det är det här jag vill jobba med”

– Jag har alltid varit intresserad av hur man kan optimera prestation så jag hoppas de två spåren, utbildningen och elitidrotten, kan mötas i det, säger Josephine Tegenfalk, som började studera på Örebro universitet hösten 2016.

Hon spelar i Örebro volley och tycker att det fungerar bra att plugga samtidigt. Örebro universitet erbjuder dessutom extra stöd till elitidrottare om det blir krockar.

– Jag lägger mer än 20 timmar i veckan på träning, gym och matcher. Det känns som om jag bor i idrottshuset. Men idrotten har lärt mig att prioritera och få saker gjorda.

Idrotten har också väckt ett intresse för kroppen och det spelade en viktig roll när hon sökte utbildningen. Hon vill veta exakt vad som händer i kroppen under hård träning eller när hjärtat klappar av nervositet inför en match.

– I fysiologin läser vi om hur hjärtat, cellerna och ämnesomsättningen fungerar. Hur olika hormoner påverkar oss och var cellerna hämtar sin energi. Det är verkligen fascinerande.

Hon berättar att hon inte riktigt visste vad hon valde när hon sökte utbildningen. Hon blev lockad av kurserna och hon kände att hon inte behövde veta exakt vad hon skulle jobba med.

– Det är en bredare utbildning än jag trodde från början. Du kan jobba på labb men du kan också träffa patienter och göra olika tester.

Tidigt i utbildningen, redan första terminen, får studenterna göra första fältstudien på en arbetsplats.

– Det är verkligen bra att det kommer tidigt. När vi läste de första grundläggande kurserna undrade jag om jag verkligen valt rätt program. När jag kom ut på fältstudien ramlade allt på plats. Då visste jag att det är det här jag vill jobba med.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.