Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du mäta kroppens funktioner hos hjärtpatienter såväl som idrottare och brandmän? Som biomedicinsk analytiker – inriktning fysiologi, kan du jobba på ett sjukhus, inom friskvård eller med idrottsmedicin. Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C

En biomedicinsk analytiker arbetar med att mäta kroppens funktioner på både på friska och sjuka personer. Du träffar människor i livets alla skeden som är beroende av din kompetens, din nyfikenhet och din noggrannhet. Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning fysiologi förbereder dig för en nyckelroll vid utredningar om sjukdomar, framförallt det som rör hjärta, lungor, kärl, hjärna, nerver och muskler. Samma metoder som används på sjukhus används även vid bedömning av arbetskapacitet hos brandmän och piloter, prestationsförmåga hos idrottsmän och till viss del på veterinärmedicinska kliniker. Som biomedicinsk analytiker – inriktning fysiologi har du stora möjligheter att själv välja om du vill jobba inom vården, med friskvård eller idrottsmedicin. Efterfrågan av biomedicinsk analytiker – inriktning fysiologi på arbetsmarknaden är stor.

Att vara legitimerad biomedicinsk analytiker innebär ett stort individuellt ansvar. Det är ett självständigt arbete och du ansvarar för kvaliteten på undersökningsresultaten. Du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare för många olika typer av arbetsgivare.

Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning fysiologi är treårigt och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kan ofta själv välja var i landet du vill göra din VFU och du har möjlighet att göra ditt examensarbete utomlands. Utbildningens huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap men du läser även en hel del medicin och omvårdnad. Programmet leder till en medicine kandidatexamen samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker.

Utbildningsplan Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) som huvudområde.


Utbildningens första år är gemensamt för de båda inriktningarna (fysiologi och laboratoriemedicin) och bygger på att studenten tidigt tränas i att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande metodikkunskaper inom Biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) samt att muntligt och skriftligt kommunicera sina inhämtade kunskaper. Programmet inleds därför med kursen Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod I 15 hp och därefter läses Cellbiologi 15 hp som behandlar cellernas funktion, reproduktion och metabolism, både gällande eukaryota och prokaryota celler. Termin två ägnas åt kursen Fysiologi med anatomi samt sjukdomslära och farmakologi, 30 hp.


Studenterna läser från och med tredje terminen olika kurser beroende på vald inriktning.

Inriktning Fysiologi
Inriktning fysiologi inleds med medicinkurserna Anatomi 7,5 hp respektive Fysiologi 7,5 hp, som följs av BMLV-kursen Klinisk Fysiologi 10 hp. Därefter inhämtar studenten grundläggande kunskaper inom omvårdnad genom att läsa kurs i omvårdnadsvetenskap. Därpå följer tre kurser inom BMLV Ultraljud, Neurofysiologi samt Nuklearmedicin. Den femte terminen läses kursen Tillämpad laboratoriemetodik inriktning fysiologi 30 hp. Utbildningens sista termin samläses till stora delar med inriktningen laboratoriemedicin och omfattar kurserna Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod II 7,5 hp, Examensarbete 15 hp och Medicinsk diagnostik inriktning fysiologi 7,5 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 16

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Biomedicinsk analytikerexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Christina Karlsson

Det är en stor brist på biomedicinska analytiker och arbetsmarknaden är mycket god. Det vanligaste är att du efter en examen från Biomedicinska analytikerprogrammet –inriktning fysiologi arbetar på en fysiologiska enhet inom sjukvården. Men en del arbetar också inom friskvård, idrottsmedicin, läkemedelsindustrin, biomedicinska och biotekniska laboratorier.

Efter att ha jobbat minst ett år kan du studera vidare till en magister- eller masterexamen. Det ger möjligheter till mer avancerade uppgifter inom yrket och även formell behörighet till forskarutbildning och forskning.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

"Jag ångrar absolut inte mitt val"

Fyra studenter berättar om utbildningen till biomedicinsk analytiker. De har valt samma utbildning men av helt olika anledningar.

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.