Lärarstudenter i Örebro i samarbete med stort universitet i Berlin

Christian Lundahl vid Humboldtuniversitetet

Christian Lundahl vid Humboldtuniversitetet på paradgatan Unter den Linden i Berlin

Till hösten kopplar lärarstudenter vid Örebro universitet upp sig till lärarstudenter vid anrika Humboldtuniversitetet i Berlin.
– Det är inte vanligt att lärarstudenter söker sig utomlands. Det här ger en möjlighet att ta del av kulturella skillnader för att kunna reflektera över sin egen roll, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik.

Christian Lundahl leder delprojektet Forskningsbaserat lärande inom den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning. Under 2020 har han en gästprofessur på Humboldtuniversitetet i Berlin.

– Humboldtuniversitetet attraherar forskare och studenter från hela världen. Här finns  väldigt stark forskning om internationell och jämförande pedagogik, säger han.

I Sverige är skolan utsatt för ett bombardemang av kritik. Men, faktum är att Sverige och svensk utbildning har gott rykte i Tyskland enligt Christian Lundahl.

– Det finns en allmän nyfikenhet på vad vi gör och ett genuint intresse för att samarbeta med oss vid Örebro universitet.

Det finns stora skillnader mellan tysk och svensk skola. Det finns också skillnader mellan olika delstater i Tyskland. De tyska eleverna väljer tidigt, de flesta redan till årskurs 5, om de vill ha en studieförberedande utbildning. Det finns heller ingen riktig motsvarighet till vårt Komvux. Detta gör att den tyska skolan blir väldigt selekterande redan från tidiga år.

– Lärarna är ofta mer auktoritära och de har också en allmän respekt i samhället. Men mycket är också likt, säger Christian Lundahl.

Dessa likheter och olikheter ska nu knyta samman Örebro universitet med Humboldtuniversitetet. Samarbetet ska börja med gemensamma delar av kurser. Studenterna paras ihop två och två för att diskutera den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, via mejl och workshops på länk.

– Vi siktar också på att studenterna ska besöka varandra och  följa med under delar av varandras verksamhetsförlagda utbildning.  Ett konkret tema är  ländernas olika sätt att bedöma eleverna, säger Christian Lundahl, som också lyfter fram ämnesdidaktik och frågor om undervisning och lärande som intressanta samarbetsområden.

Först ut i Örebro är studenter på ämneslärarprogrammet och senare följer grundlärarprogrammet. Det blir inget utbyte för förskollärarstudenter eftersom den utbildningen inte är akademisk i Tyskland.

Christian Lundahl forskar om bedömning. Det var en anledning till att Humboldtuniversitetet erbjöd honom gästprofessuren eftersom detta område är mindre utvecklat i Tyskland. Och intresset var stort vid hans installationsföreläsning. Han har nu avslutat sin första tid i Berlin, för att återvända i juni.

– Jag ska hålla seminarier med forskare och workshops med studenter om bedömning av och i skola, också ur ett historiskt perspektiv.

– Det finns också ett stort intresse från båda lärosätena att utbyta erfarenheter. Det finns också redan ett forskningssamarbete om bedömning, och vi arbetar med en gemensam forskningsansökan, fortsätter han.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat

Under 2020 innehar Christian Lundahl Fritz Karsen Chair och är verksam vid Humboldtuniversitet (Humboldt-Universität zu Berlin) under tre perioder under året.