Örebroforskare ska utveckla vaccination via slemhinnorna – utan sprutor

Åke Strid, Sören Andersson och Magnus Johansson

Åke Strid, Sören Andersson och Magnus Johansson leder forskningen med målet att utveckla vaccin som kan tas upp av kroppens slemhinnor.

Målet är att utveckla nya vaccin och fördjupa kunskapen om hur man kan vaccinera direkt på kroppens slemhinnor, istället för som idag med sprutor.
Forskare vid Örebro universitet har fått pengar av KK-stiftelsens program Synergi för att tillsammans med tio företag utveckla nya och bättre metoder för vaccinationer.

– Vi hoppas att inom fyra år vara redo för kliniska studier av flera nya vaccinkandidater, och att Örebro universitet har betydande forskning i vaccinologi, säger Magnus Johansson, professor i biomedicin och projektledare för ”utvecklavaccin@oru” som beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsen program för Synergi.

Sören Andersson, professor i medicin, och Åke Strid, professor i biokemi, delar ledarskapet med Magnus Johansson för de tio Örebroforskarna som ingår i det fyraåriga projektet. Arbetet sker i samarbete med tio företag, som bidrar med bland annat personal. Dessutom deltar forskare vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet. Hela budgeten summerar till 34 miljoner kronor.

Slemhinnorna är underutnyttjade

Forskarna ska undersöka hur olika vaccin på bästa sätt kan tas upp av kroppens slemhinnor. Denna typ av vaccin finns redan idag, bland annat mot polio. Men vaccinering via  slemhinnan är underutnyttjat  och mer forskning krävs enligt Magnus Johansson.

– Många virus och bakterier tar sig in i kroppen genom slemhinnorna och det mesta av vårt immunförsvar finns i slemhinnorna, främst i magen och i tarmarna, säger han och fortsätter:

– Det finns hundratals smittsamma sjukdomar, men enbart vaccin mot ett 30-tal av dessa. Så det finns helt klart ett stort behov av forskning, eftersom vaccin är det typ av läkemedel som anses ha räddat flest liv genom tiderna.

Test med förstärkt effekt

Arbetet inom ”utvecklavaccin@oru” är uppdelat i delprojekt. Forskarna studerar bland annat TBE, HIV och hepatit och ska hitta de proteiner eller delar av proteiner som behövs för att immunförsvaret ska reagera, alltså ge ett immunsvar och bilda antikroppar. Dessa ska sedan testas i kombinationer med  ämnen som förstärker effekten, så kallade adjuvans. Syftet är att få en god effekt av vaccinet.

En annan inriktning är att hitta hållbara, snabba och säkra sätt att tillverka vaccin. Forskarna ska även undersöka de immunologiska mekanismer som är av betydelse för bra framtida vaccinering via slemhinnan.

–  Det är enklare att kunna ta en tablett under tungan, en dos som nässpray eller svälja ner en kapsel. Dessutom finns det risker med sprutor. De kan träffa fel och orsaka smärta. Och så krävs ofta en kylkedja och steril utrustning, säger Magnus Johansson.

Möjlighet till nya vacciner

Målet är att efter fyra år ha tagit fram flera vaccin klara att testa på människor. Det finns redan idag forskning vid Örebro universitet som kommit långt.

– Vi ser stora möjligheter att samla och bygga upp bred kunskap inom vaccinologi på Örebro universitet och etablera samarbeten mellan forskning och företag. Det här är den skjuts vi behöver för att komma upp till nästa nivå, säger Magnus Johansson.

Forskarnas ansökan till KK-stiftelsen skickades in innan Covid 19-pandemin.

– Det finns redan många som kommit långt med vaccin emot Covid-19, så vi håller fast vi den plan vi hade från början. Eftersom det handlar om forskning vet vi inte exakt vad våra upptäckter kan leda till,  men kunskapen kan såklart komma att användas även av andra för att hitta nya vägar för att bekämpa framtida viruspandemier, säger Magnus Johansson.

Text och foto: Maria Elisson

De tio  företagen i ”utvecklavaccin@oru” är:

Valneva Sweden AB

Eurocine Vaccines AB

Adlego Biomedical AB

Svenska Vaccinfabriken Produktion AB

Mivac Development AB

Nordic BioAnalysis AB

Probi AB

Academy of Quality in Pharm Science AB

GU Ventures AB

Vecura (Karolinska universitetssjukhuset)