This page in English

Magnus Johansson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302443

Rum: C1101

Magnus Johansson

Om Magnus Johansson

Forskning

Magnus Johanssons forskning fokuserar brett på förståelse av fästingburen encefalit virus (TBEV) (och andra virus). Detta inkluderar studier av molekylära interaktioner mellan virus och värdcellen och dess påverkan på det cellulära immunsvaret, konstruktion av replikonmodeller för vaccinutveckling, konstruktion av infektiösa flaviviruskloner för att kunna studera effekten av muterade virus, uttryck av TBEV antigener i växter för vaccinutveckling och studier av molekylärepidemiologi och distribution av TBEV i Skandinavien.

Kort karriärbeskrivning

Magnus Johansson disputerade år 1998 vid Stockholms universitet där han studerade metabol och genetisk reglering av kvävemetabolism i bakterier med en särskild inriktning på signalöverföring, genuttryck och reglering genom kovalent modifiering av PII proteinet.

År 1999 tilldelades han post-doc stipendium för studier vid JCU (Queensland, Australien) samfinansierad av Wenner-Gren stiftelsen och det Svenska medicinska forskningsråd (MFR). På JCU, studerade han Dengue virus, ett myggburet flavivirus som kan orsaka alvarlig blödarfeber i stora delar av världen. Studierna fokuserade på cellbiologiska funktioner för NS5, det virala RNA-beroende RNA-polymeraset.

Magnus Johansson startade sin egna forskargrupp år 2001 initialt vid Stockholms universitet. År 2002 beviljades han en forskarassistenttjänst finansierad av vetenskapsrådet för studier av den biologiska mångfalden hos TBEV. Han flyttade då sin grupp till Södertörns högskola där han blev Docent år 2007. Under år 2008 genomförde han MAL programmet (Morgondagens Akademiska ledarskap), en ledarskapsutbildning inom SUUN-nätverket. Magnus Johansson har varit huvudhandledare för tre doktorander som lagt fram och försvarat sina doktorsavhandlingar (PhD) inom TBEV projekten.

År 2012 flyttade han sin forskargrupp till Örebro universitet, då han fick en tjänst som universitetslektor i biomedicin med inriktning biokemi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Maravelia, P. , Frelin, L. , Ni, Y. , Pérez, N. C. , Ahlén, G. , Jagya, N. , Verch, G. , Verhoye, L. & et al. (2021). Blocking entry of hepatitis B and D viruses to hepatocytes as a novel immunotherapy for treating chronic infections. Journal of Infectious Diseases, 223 (1), 128-138.
Tran, P. , Asghar, N. , Johansson, M. & Melik, W. (2021). Roles of the Endogenous Lunapark Protein during Flavivirus Replication. Viruses, 13 (7).
Tran, P. T. H. , Asghar, N. , Höglund, U. , Larsson, O. , Haag, L. , Mirazimi, A. , Johansson, M. & Melik, W. (2020). Development of a Multivalent Kunjin Virus Reporter Virus-Like Particle System Inducing Seroconversion for Ebola and West Nile Virus Proteins in Mice. Microorganisms, 8 (12).
Wallenhammar, A. , Lindqvist, R. , Asghar, N. , Gunaltay, S. , Fredlund, H. , Davidsson, Å. , Andersson, S. , Överby, A. K. & et al. (2020). Revealing new tick-borne encephalitis virus foci by screening antibodies in sheep milk. Parasites & Vectors, 13 (1).
Lindqvist, R. , Rosendal, E. , Weber, E. , Asghar, N. , Schreier, S. , Lenman, A. , Johansson, M. , Dobler, G. & et al. (2020). The envelope protein of tick-borne encephalitis virus influences neuron entry, pathogenicity, and vaccine protection. Journal of Neuroinflammation, 17 (1).
Johansson, M. , Frelin, L. , Maravelia, P. , Asghar, N. , Melik, W. , Caro-Perez, N. , Pasetto, A. , Ahlen, G. & et al. (2019). Immunogenicity of a New Flaviviral-Based DNA Launched Suicidal Replicon for Protective Vaccination Against Hepatitis C. Molecular Therapy, 27 (4), 139-139.
Asghar, N. , Petersson, M. , Johansson, M. & Dinnetz, P. (2016). Local landscape effects on population dynamics of Ixodes ricinus. Geospatial health, 11 (3), 283-289.
Asghar, N. , Lee, Y. , Nilsson, E. , Lindqvist, R. , Melik, W. , Kröger, A. , Överby, A. K. & Johansson, M. (2016). The role of the poly(A) tract in the replication and virulence of tick-borne encephalitis virus. Scientific Reports, 6.
Asghar, N. , Lindblom, P. , Melik, W. , Lindqvist, R. , Haglund, M. , Forsberg, P. , Överby, A. K. , Andreassen, Å. & et al. (2014). Tick-Borne Encephalitis Virus Sequenced Directly from Questing and Blood-Feeding Ticks Reveals Quasispecies Variance. PLOS ONE, 9 (7).
Rytkonen, P. , Bonow, M. , Johansson, M. & Persson, Y. (2013). Goat cheese production in Sweden: a pioneering experience in the re-emergence of local food. Acta Agriculturae Scandinavica - Section B, 63 (Suppl. 1), 38-46.
Hamsten, C. , Starkhammar, M. , Tran, T. A. , Johansson, M. , Bengtsson, U. , Ahlén, G. , Sällberg, M. , Grönlund, H. & et al. (2013). Identification of galactose-α-1,3-galactose in the gastrointestinal tract of the tick Ixodes ricinus; possible relationship with red meat allergy. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 68 (4), 549-552.
Wigerius, M. , Asghar, N. , Melik, W. & Johansson, M. (2013). Scribble controls NGF-mediated neurite outgrowth in PC12 cells. European Journal of Cell Biology, 92 (6-7), 213-221.
Bertrand, Y. , Töpel, M. , Elväng, A. , Melik, W. & Johansson, M. (2012). First dating of a recombination event in mammalian tick-borne flaviviruses. PLOS ONE, 7 (2).
Melik, W. , Ellencrona, K. , Wigerius, M. , Hedström, C. , Elväng, A. & Johansson, M. (2012). Two PDZ binding motifs within NS5 have roles in Tick-borne encephalitis virus replication. Virus Research, 169 (1), 54-62.
Elväng, A. , Melik, W. , Bertrand, Y. , Lönn, M. & Johansson, M. (2011). Sequencing of a tick-borne encephalitis virus from Ixodes ricinus reveals a thermosensitive RNA switch significant for virus propagation in ectothermic arthropods. Vector Borne and Zoonotic Diseases, 11 (6), 649-658.
Wigerius, M. , Melik, W. , Elväng, A. & Johansson, M. (2010). Rac1 and Scribble are targets for the arrest of neurite outgrowth by TBE virus NS5. Molecular and Cellular Neuroscience, 44 (3), 260-271.
Brooks, A. J. , Johansson, M. , John, A. V. , Xu, Y. , Jans, D. A. & Vasudevan, S. G. (2002). The interdomain region of dengue NS5 protein that binds to the viral helicase NS3 contains independently functional importin beta 1 and importin alpha/beta-recognized nuclear localization signals. Journal of Biological Chemistry, 277 (39), 36399-36407.
Johansson, M. , Brooks, A. J. , Jans, D. A. & Vasudevan, S. G. (2001). A small region of the dengue virus-encoded RNA-dependent RNA polymerase, NS5, confers interaction with both the nuclear transport receptor importin-beta and the viral helicase, NS3. Journal of General Virology, 82 (Pt 4), 735-745.
Vasudevan, S. G. , Johansson, M. , Brooks, A. J. , Llewellyn, L. E. & Jans, D. A. (2001). Characterisation of inter- and intra-molecular interactions of the dengue virus RNA dependent RNA polymerase as potential drug targets. Il Farmaco, 56 (1-2), 33-36.
Cheng, J. , Johansson, M. & Nordlund, S. (1999). Expression of P(II) and glutamine synthetase is regulated by P(II), the ntrBC products, and processing of the glnBA mRNA in Rhodospirillum rubrum. Journal of Bacteriology, 181 (20), 6530-6534.
Johansson, M. & Nordlund, S. (1999). Purification of P(II) and P(II)-UMP and in vitro studies of regulation of glutamine synthetase in Rhodospirillum rubrum. Journal of Bacteriology, 181 (20), 6524-6529.
Johansson, M. & Nordlund, S. (1997). Uridylylation of the P(II) protein in the photosynthetic bacterium Rhodospirillum rubrum. Journal of Bacteriology, 179 (13), 4190-4194.
Lindblad, A. , Jansson, J. , Brostedt, E. , Johansson, M. , Hellman, U. & Nordlund, S. (1996). Identification and sequence of a nifJ-like gene in Rhodospirillum rubrum: partial characterization of a mutant unaffected in nitrogen fixation. Molecular Microbiology, 20 (3), 559-568.
Johansson, M. & Nordlund, S. (1996). Transcription of the glnB and glnA genes in the photosynthetic bacterium Rhodospirillum rubrum. Microbiology, 142 ( Pt 5), 1265-1272.

Konferensbidrag

Tran, P. T. H. , Asghar, N. , Karlsson, R. , Karlsson, A. , Johansson, M. & Melik, W. (2019). Identification and characterization of host proteins inducing the endoplasmic reticulum invagination during Flavivirus infection. I: Positive-Strand RNA Viuses. Konferensbidrag vid Positive-Strand RNA Viuses, KILLARNEY, Co.Kerry, Ireland, June 9-13,2019 (ss. 280-280).
Asghar, N. , Maravelia, P. , Caro-Perez, N. , Tran, P. T. H. , Melik, W. , Pasetto, A. , Ahlen, G. , Frelin, L. & et al. (2019). Immunogenicity of DNA launched suicidal flavivirus replicons for protective vaccination against hepatitis viruses. Konferensbidrag vid 16th Smögen Summer Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 22-24, 2019.
Asghar, N. , Maravelia, P. , Caro-Perez, N. , Tarn, H. , Melik, W. , Pasetto, A. , Ahlen, G. , Frelin, L. & et al. (2019). Immunogenicity of DNA launched suicidal flavivirus replicons for protective vaccination against hepatitis viruses. Konferensbidrag vid Positive-Strand RNA Viruses (E2), Killarney, Co. Kerry Ireland, June 9-13, 2019.
Wallenhammar, A. , Asghar, N. , Gunaltay, S. , Lindqvist, R. , Fredlund, H. , Davidsson, Å. , Andersson, S. , Överby Wernstedt, A. & et al. (2019). Revealing new tick-borne encephalitis foci by screening antibodies in sheep milk. I: 16th Smögen Symposium on Virology, August 22-24, 2019. Konferensbidrag vid 16th Smögen Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 22-24, 2019..
Tran, P. T. H. , Asghar, N. , Karlsson, R. , Karlsson, A. , Johansson, M. & Melik, W. (2019). Screening of host proteins interacting with Kunjin, Langat, Zika replication complex. I: Positive-Strand Rna Viuses. Konferensbidrag vid Positive-Strand RNA Viuses, KILLARNEY, Co.Kerry, Ireland, June 9-13,2019.
Tran, P. T. H. , Asghar, N. , Karlsson, A. , Karlsson, R. , Johansson, M. & Melik, W. (2019). Screening of host proteins interacting with Kunjin, Langat, Zikareplication complex. I: 16th Smögen Summer Symposium on Virology. Konferensbidrag vid 16th Smögen Summer Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 22-24, 2019.
Wallenhammar, A. , Asghar, N. , Gunaltay, S. , Andersson, S. , Davidsson, Å. , Överby Wernstedt, A. & Johansson, M. (2018). Developing a novel strategy to determine new Tick-borne encephalitis foci. I: 15th Smögen Summer Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 23-25, 2018.. Konferensbidrag vid 15th Smögen Summer Symposium on Virology, August 23-25, 2018.
Asghar, N. , Gunaltay, S. , Tran, P. T. H. , Melik, W. , Höglund, U. , Johansson, C. , Frelin, L. , Sällberg, M. & et al. (2018). DNA launched suicidal flaviviruses as therapeutic vaccine candidates. Konferensbidrag vid 15th Smögen Summer Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 23-25, 2018.
Johansson, M. (2017). Development of an edible Tick-borne encephalitis vaccine. Konferensbidrag vid SNÄFF (Svenska nätverket för fästing forskare) 2017, Varberg, Sweden, 3-5 maj 2017.
Asghar, N. , Wessam, M. , Lindblom, P. , Lindgren, P. , Andreassen, Å. & Johansson, M. (2013). Genomic Sequencing of Tick-borne Encephalitis Virus frin Questing and Blood-Feeding Ixodes ricinus. Konferensbidrag vid Positive strand RNA viruses, Boston, Massachusetts, USA, April 28 - May 3 2013.