This page in English

Magnus Johansson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bWFnbnVzLmpvaGFuc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302443

Rum: X5512

Magnus Johansson
Forskningsämne

Om Magnus Johansson

Forskning

Magnus Johansson är molekylär virolog och hans forskning är inriktad på att förstå livscykeln för flavivirus, med ett speciellt fokus på Tick-borne encephalitis (TBE). Hans arbete omfattar ett brett spektrum av olika aspekter, inklusive förståelse av molekylära interaktioner mellan virus och värdcellens immunsvar, utveckling av infektiösa kloner och replicon för vaccinutveckling samt ökad förståelse för TBEs molekyär epidemiologi.

 

Kort karriärbeskrivning

Magnus Johansson disputerade 1998 vid Stockholms universitet, där hans forskning fokuserade på den genetiska och metabola regleringen av kvävemetabolism i bakterier. Hans specifika fokus var signalöverföring, uttryck och rening av proteiner och enzymatisk reglering via kovalent modifiering.

1999 gjorde ha en ”postdok” vid James Cook University i Queensland, Australien. Under sin tid vid James Cook University breddade han sin kompetens mot molekylär virologi genom att studera Dengue virus, ett myggburet flavivirus som orsakar svår blödarfeber i stora delar av världen. Hans forskning var inriktad på att förstå cellbiologiska roller för det virala RNA-beroende RNA-polymeraset, NS5.

Magnus Johansson började sin roll som självständig forskningsledare 2001, inledningsvis vid Stockholms universitet. 2002, tilldelades han en tjänst som forskarassistent av Vetenskapsrådet, för arbete att arbeta med biologisk mångfald hos TBE och andra flavivirus. Han flyttade senare sin forskargrupp till Södertörns högskola, där han utnämndes till Docent 2007. År 2008 slutförde han framgångsrikt MAL-programmet (Morgondagens Akademiska Ledarskap), ett ledarskapsutbildningsprogram inom SUUN-nätverket.

År 2012 flyttade han sin forskargrupp till Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet där han har varit proprefekt sedan 2015. År 2017 utnämndes han till professor i biomedicin med inriktning mot biokemi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Ericsson, E. , Johansson, M. , Hjelmqvist, H. , Jendle, J. , Eriksson, M. , Karlsson, M. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Johansson, M. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Jendle, J. (ed.) , Eriksson, M. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) & Möller, M. (ed.) (2018). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2018. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Manuskript