Amy Loutfi ny vicerektor för innovation

Amy Loutfi

Amy Loutfi

Universitetets satsning på innovation – att se till att goda idéer från forskningsresultat och vetenskaplig kunskap tar steget från tanke till att komma till nytta – har vuxit snabbt de senaste åren. Och fortsätter att växa. För att hålla ihop arbetet får Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, nu en nyckelroll som ny vicerektor för AI och innovation.

Arbetet med innovation har gett flera lyckade resultat:

Företaget Embrace Safety AB som bygger på kriminologiforskning och har målet att skapa trygghet.
 
Forskning inom maskinteknik har lett till produkten Wise, ett avancerat övervakningssystem för tråddragningsindustrin som kan spara material och energi.
 
Den smarta kameran Emitrace ska förhindra att människor blir påkörda på platser som hamnar, flygplatser och gruvor med stora fordon.


Konceptet Dans för hälsa motverkar psykisk ohälsa hos unga flickor och används nu på mer än 140 orter i Sverige. 
 
Föräldraskapsleken är ett kortspel som kan användas av praktiker för att hjälpa föräldrar hitta lösningar på utmaningar de ställs inför.
 
 

Begreppet innovation handlar helt enkelt om att goda idéer som studenter eller medarbetare vid universitetet har ska gå från tanke till verklighet till exempel i form av en produkt eller tjänst. Ofta handlar det om forskning som kan komma till nytta för att lösa samhällsproblem.
 
– Amy Loutfi blir en nyckelperson som håller ihop vårt komplicerade innovationssystem. Det händer redan mycket inom hennes område, AI, där Örebro har blivit en viktig nod i Sverige. Samtidigt växlar vi upp arbetet i och med att ORU Innovation Arena nu står klar, säger rektor Johan Schnürer om dagens rektorsbeslut.
 
Robert Brummer, som lett universitetets innovationsarbete, kommer fortsätta vara delaktig men tar ett steg tillbaka eftersom fokusområdet Mat och hälsa växer kraftigt.
 
– Jag vill verkligen tacka för hans insatser inom innovationssystemet. Och jag ser med spänning fram emot att följa hans fortsatta arbete inom Mat och hälsa. Det händer mycket just nu – inte minst har vi fått en ansökan om ett nationellt center, PAN, beviljad av Formas.
 
– Det finns goda möjligheter till ytterligare forskningsanslag och området måste också integreras i utbildning och det livslånga lärandet. Allt detta kräver mer tid för strategiskt ledningsarbete, säger Johan Schnürer.
 
Amy Loutfi kommer att vara verksam i alla sammanhang där innovation kopplat till universitetet diskuteras: Alfred Nobel Science Park, ORU Innovation Arena och Örebro universitet Holding AB och hon driver sedan tidigare arbetet med att integrera AI i utbildning, forskning och samverkan.