Anders Björkvall redaktör för ny vetenskaplig tidskrift: ”Bra för den praktiknära forskningen om skolan”

Anders Björkvall

Anders Björkvall är redaktör för en ny vetenskaplig tidskrift med inriktning på multimodalitet.

En rejäl satsning. Så beskriver Anders Björkvall, professor i svenska, en ny vetenskaplig tidskrift som han är en av grundarna till.
– Tidskriften handlar om forskningsfältet multimodalitet, som samlar många ämnen med ett gemensamt syfte, säger han.

Multimodalitet växte fram internationellt på 1990-talet och fick fäste i språkvetenskap och diskursanalys. Anders Björkvall beskriver hur forskarna som studerade texter insåg att det är mer som påverkar ”meningsskapande”.

– Vi missade så mycket och började ta med hur layout, bilder och film samspelar med det språkliga. På så sätt började utvecklingens av det som idag är ett rakt igenom interdisciplinärt fält, säger Anders Björkvall.

I multimodalitet sammanstrålar fält som språkvetenskap, pedagogik, didaktik, sociologi, psykologi, antropologi och kommunikationsvetenskap i sin gemensamma strävan att förstå hur ”mening och betydelse skapas med olika verktyg och i olika sammanhang” enligt Anders Björkvall.

– Vi vet att meningsskapande och lärande är komplexa och multimodala processer som kräver en helhetssyn, där språket interagerar med bilder, med känsel och tekniska föremål, bland annat.

Gynnar Örebro universitet

Anders Björkvall är en av redaktörerna för nya ”Multimodality & Society” som ges ut av det amerikanska vetenskapsförlaget SAGE Publishing.

– Förlaget fick in allt fler artiklar om multimodalitet. Det visade på behovet av en egen tidskrift som tar upp olika ingångar i ämnet. Framför allt ska ”Multimodality & Society” vara teoretiskt och metodiskt innovativ. Om inte, så tröttnar folk, säger Ander Björkvall.

Han ser den nya tidskriften som en ”kick” för forskningsfältet multimodalitet och en personlig utmaning. Men uppdraget gynnar också Örebro universitet enligt Anders Björkvall:

– Jag får en överblick av den internationella forskningen som jag sedan kan dela med mig av i handledning och seminarier i Örebro.

Anders Björkvall är vetenskaplig ledare för Regionalt utvecklingscentrum (RUC), en samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och skolor och förskolor i regionen.

– Jag kan vara en brygga mellan det absolut senaste inom forskningen inom multimodalitet och den praktiknära forskningen här vid universitet, för att bidra till att utveckla skolan.

Text: Maria Elisson
Arkivfoto: Örebro universitet

 

Första och andra utgåvan av ”Multimodality & Society” är öppen för alla att läsa och kommande nummer finns öppna för anställda vid Örebro universitet (open access)

Ur det första numret:

* Örebroforskaren Gustav Westberg med en artikel om teori som kopplar känsla till varor, utifrån samiska exempel

*Hur barn använder datorsimulerad verklighet (VR) för underhållning och hur utformningen kan ändras för att ge möjlighet till kreativitet och att skapa berättelser.

*Fyra artiklar om konsekvenser av pandemin på våra kroppar - om närhet, rörelse och kontakt.