This page in English

Gustav Westberg

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303698

Rum: F2147

Gustav Westberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Gustav Westberg

Gustav Westberg är docent i svenska språket. Hans forskning är grundad i multimodal kritisk diskursanalys och särskilt i socialsemiotisk teori. I sin forskning intresserar sig Gustav för diskursers materiella och känslomässiga betingelser. Konkret studerar han bland annat hur idéer om autenticitet materialiseras när kläder och prylar marknadsförs som samiska. Dessutom forskar han på samtida politisk extremism och förändringar i dess förkroppsligade semiotik. Tillsammans med andra kollegor från forskningsmiljön Soris undersöker han även relationen mellan globalt resande, kommunikation och affekt.

Gustav undervisar främst inom det humanistiska kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, samt inom lärarutbildningen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Westberg, G. (2021). Affect as a multimodal practice. Multimodality & Society, 1 (1), 20-38.
Westberg, G. & Årman, H. (2019). Common sense as extremism: the multi-semiotics of contemporary national socialism. Critical Discourse Studies, 16 (5), 549-568.
Ledin, P. , Nyström Höög, C. , Tønnesson, J. & Westberg, G. (2019). Den multimodala sakprosan: The Multi-modal Non-fiction (’sakprosa’). Sakprosa, 11 (4), 1-50.
Westberg, G. (2018). Gårdagens mamma lever i språket. Språktidningen (2), 16-21.
Kullenberg, C. , Rohden, F. , Björkvall, A. , Brounéus, F. , Avellan-Hultman, A. , Järlehed, J. , Van Meerbergen, S. , Nord, A. & et al. (2018). What are analog bulletin boards used for today?: Analysing media uses, intermediality and technology affordances in Swedish bulletin board messages using a citizen science approach. PLOS ONE, 13 (8).
Lim Falk, M. & Westberg, G. (2017). Bråttom, men till vilket pris?. Lisetten (1), 28-30.
Westberg, G. (2017). Vems svenska är normen?. Klarspråk. Bulletin från Språkrådet (3), 3-3.

Doktorsavhandlingar

Westberg, G. (2016). Legitimerade föräldraskap 1870–2010: En diskurshistorisk undersökning. (Doctoral dissertation). Stockholm: Stockholm University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Björkvall, A. & Westberg, G. (2019). Representation som möjlighet: Att ta steget bortom kritisk beskrivning. I: Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Design för lärande Historia: Medeltiden som exempel (ss. 161-176). Lund: Studentlitteratur AB.
Seiler Brylla, C. , Westberg, G. & Wojahn, D. (2018). C som i kritik: Kritiska perspektiv inom text- och diskursstudier. I: Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg, Kritiska text- och diskursstudier (ss. 9-36). Huddinge: Södertörns högskola.
Wojahn, D. , Seiler Brylla, C. & Westberg, G. (2018). Förord. I: Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg, Kritiska text- och diskursstudier (ss. 5-7). Huddinge: Södertörns högskola.

Konferensbidrag

Westberg, G. (2020). All makt åt folket! Om populism som affektiv stil. I: Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén, Svenskans beskrivning 37 Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8–10 maj 2019. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning 37, Åbo, Finland, 8-10 maj, 2019 (ss. 345-358). Åbo: Åbo Akademi.
Björkvall, A. , Westberg, G. & Van Meerbergen, S. (2019). Anslagstavlan: Vägvisare till det lokala lärandets semiotiska landskap?. I: Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria , Östman, Carin, Svenskans beskrivning 36 Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 (pp. 37-52).. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober, 2017 (ss. 37-52). Uppsala: Uppsala universitet.
Westberg, G. (2013). Gudomlighet, patriotism och koloniala kunskapstraditioner: Legitimerat föräldraskap i Svenska Familj-Journalen 1870-1875. I: Björn Bihl, Peter Andersson, Lena Lötmarker, Svenskans beskrivning 32 Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning, Karlstad, Sweden, October 13-14, 2011 (ss. 346-355). Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.

Rapporter

Gelang, M. , Jacobsson, M. , Tseronis, A. & Westberg, G. (2021). Casebaserat lärande inom humanistiska studier: Erfarenheter från Kandidatprogram i språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Örebro: Örebro University (Arbetsrapporter från Högskolepedagogiskt centrum 3).
Björkvall, A. , Van Meerbergen, S. & Westberg, G. (2017). Anslagstavlan – en vägvisare till ny kunskap?. Stockholm: Vetenskap och Allmänhet (VA-rapport 2017:1).

Samlingsverk (redaktör)

Wojahn, D. (ed.) , Seiler Brylla, C. (ed.) & Westberg, G. (ed.) (2018). Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge: Södertörns högskola (Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola 6).