This page in English

Gustav Westberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: Z3VzdGF2Lndlc3RiZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Gustav Westberg
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Gustav Westberg

Gustav Westberg är docent i svenska språket. Hans forskning är grundad i multimodal kritisk diskursanalys och särskilt i socialsemiotisk teori. I sin forskning intresserar sig Gustav för diskursers materiella och känslomässiga betingelser. Konkret studerar han bland annat hur idéer om autenticitet materialiseras när kläder och prylar marknadsförs som samiska. Dessutom forskar han på samtida politisk extremism och förändringar i dess förkroppsligade semiotik. Tillsammans med andra kollegor från i svenskämnet undersöker han även relationen mellan globalt resande, kommunikation och affekt.

Gustav är projektledare för forskningsprojektet  Antisemitiska uttryck - antisemitismens semiotik i Sverige och unga judars erfarenheter som finansieras av Vetenskapsrådet (2023-2027).

Gustav är programansvarig för och undervisar främst inom det humanistiska kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap, samt inom lärarutbildningen.

Gustav har samordnande ansvar för forskargruppen Multimodal kommunikation.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

  • Wojahn, D. (ed.) , Seiler Brylla, C. (ed.) & Westberg, G. (ed.) (2018). Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge: Södertörns högskola (Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola 6).