This page in English

Anders Björkvall

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303924

Rum: F2154

Anders Björkvall
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anders Björkvall

Anders Björkvall är professor i svenska. Hans främsta forskningsintressen är multimodalitet, socialsemiotik, diskurs- och genreanalys (ofta rörande myndigheter och organisationer), språkliga och semiotiska landskapsstudier, samt literacy i utbildningssammanhang. Just nu forskar Anders mest om digitalisering, meningsskapande och lärande i skolan samt om inkludering som pedagogisk design i högre utbildning. Digitaliseringsforskningen bedrivs i projektet "Att koppla ihop digital och analog skriftkultur: Den digitala pennans potential för textskapande i skolan (DigiPenna)" (2022-2024). Inkluderingsforskningen är knuten till det nya forskningsprojektet "Inkluderande deltagande i högre utbildning: Ett multimodalt genreperspektiv från Sverige och Sydafrika (IdmuSS)", finansierat av Vetenskapsrådet (2024-2027) med Anders som projektledare. Han är också projektledare för forskarskolan "Multimodalitet och intermedialitet: Humanistisk forskning i en digital värld (MIDVärld)", även den finansierad av Vetenskapsrådet (2023-2026). Anders är redaktör för tidskriften "Multimodality & Society" (Sage).

Anders är intresserad av samverkansfrågor, och 2020-2022 var han vetenskaplig ledare för RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet, ett uppdrag som han återgår till 2024.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt