This page in English

Anders Björkvall

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303924

Rum: F2154

Anders Björkvall
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anders Björkvall

Anders Björkvall är professor i svenska. Hans främsta forskningsintressen är multimodalitet, text-, genre- och diskursanalys och literacy hos barn och unga, ofta med inriktning på hur digitala och analoga tekniker och artefakter samspelar. Under senare år har han intresserat sig för texter och genrer i organisationer och arbetade 2016–2019 inom ett projekt om statliga värdegrundstexter, En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrunder, som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Han driver det STINT-finansierade projektet Multimodal text and pedagogies in higher education, ett samarbete med Kapstadens universitet inom ramen för South Africa–Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation. Anders är projektledare för den nationella forskarskolan Multimodalitet och intermedialitet: Humanistisk forskning i en digital värld (MIDvärld) som finansieras av Vetenskapsrådet. Han är också redaktör för tidskriften Multimodality & Society (Sage). 

Anders är intresserad av samverkansfrågor, och 2020-2022 var han vetenskaplig ledare för RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt