Collén och Glatz förstärker stort projekt mot näthat

Kristina Collén och Terese Glatz.

Kristina Collén och Terese Glatz har båda en bakgrund inom Social Impact Lab, som är ett initiativ vid Örebro universitet för att främja utveckling av idéer och innovation med fokus på samhällsnytta.

Kristina Collén, socionom och universitetsadjunkt vid Örebro universitet, och Terese Glatz, docent i psykologi och forskare vid Örebro universitet, kommer att bidra med expertis och kompetens i det stora projekt kring näthat, Nätpolarna Karlskoga, som Karlskoga kommun genomför under tre år. Både Collén och Glatz har en bakgrund inom initiativet Social Impact Lab vid ORU Innovation.

Karlskoga kommun genomför 2021-2023 ett stort projekt mot näthat under namnet Nätpolarna Karlskoga.

Det är ett för Sverige unikt initiativ i sitt arbetssätt och sin metodik och syftar till att trycka tillbaka näthat och dess konsekvenser, för ett mer inkluderande klimat, och göra det nyskapande, strukturerat och metodiskt. Målet är att skapa ett tryggare nät för kommunens barn och unga och även att stärka vårdnadshavarnas och skolpersonalens kunskap när det gäller att stötta barn och unga på nätet.

Nätpolarna Karlskoga och Karlskoga kommun har ambitionen att samarbeta med Örebro universitet och ORU Innovation, för att tillföra kompetens och effektiva arbetssätt.

Ska bidra med kompetens och effektiva arbetssätt

Nu är det klart att Kristina Collén och Terese Glatz får en roll i projektet.

Kristina Collén är socionom, master i socialt arbete och har under 24 år varit verksam som socionom, företrädesvis som kurator inom habilitering och elevhälsa. Sedan 2010 är hon universitetsadjunkt vid Örebro universitet.

Kristina Collén har arbetat med utsatthet och nätrelaterade problem ur olika aspekter och arbetat nära och strukturerat i samarbete med skolor och lärargrupper. Hon har även skrivit barnböcker där den senaste, ”Pojken i tornet” på Idus förlag, relaterar till de problem som finns i umgänget på nätet och till vilken en lärarhandledning nu görs.

Terese Glatz, docent i psykologi, disputerade vid Örebro universitet 2011 och har sedan gjort en internationell postdok på Wake Forest University i North Carolina, USA. Sedan 2018 är hon anställd som universitetslektor i psykologi på Örebro universitet.

Tereses forskning rör föräldraskap, relationen mellan föräldrar och barn samt barn och ungdomars utveckling.

Ett specifikt forskningsområde rör som sagt internet och sociala medier och Terese forskar både kring föräldrars egen användning men även deras sätt att hantera sina barns internet-användning.

Förutom forskningssamarbeten med forskare på Örebro universitet samarbetar Terese även med forskare i USA och olika europeiska länder.

”Vi behöver verkligen innovativa lösningar på sociala utmaningar”

Kristina Collén och Terese Glatz har även gemensamt att de har en bakgrund inom Social Impact Lab, som är ett initiativ vid Örebro universitet för att främja utveckling av idéer och innovation med fokus på samhällsnytta.

– Både Kristina och Terese är goda exempel på den inriktning initiativet står för, säger Åsa Allard som är verksamhetsledare vid ORU Innovation.

– Det är oerhört glädjande att ytterligare två kompetenta profiler får ett nytt område att bidra med sin kompetens och expertis på och jag hoppas att det här även fördjupar bilden av den samhällsnytta Social Impact Lab står för.

– Karlskoga kommun arbetar fokuserat kring att implementera barnkonventionen i styrning och ledning, säger Ulrika Lundgren som är förvaltningschef och projektägare för Nätpolarna Karlskoga.

– Nätpolarna Karlskoga är ett förebyggande och främjande projekt och att Örebro universitet deltar i arbetet är av oerhörd vikt för att få tydliga resultat och visa effekter av arbetet.

– Samarbetet med universitetet är viktigt för oss i grundskolan, då hela verksamheten vilar på validerad kunskap och beprövad erfarenhet, säger Anna Hjärpe som är verksamhetschef för grundskolan i Karlskoga.

– Mycket spännande vi då verkligen behöver innovativa lösningar på sociala utmaningar.