This page in English

Terese Glatz

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301205

Rum: L2618

Terese Glatz

Om Terese Glatz

Terese Glatz är Docent i Psykologi. Hon disputerade vid Örebro universitet 2011 och har därefter gjort en internationell postdok på Wake Forest University i North Carolina, USA (finansierat av Vetenskapsrådet). Sedan 2018 är hon anställd som universitetslektor i Psykologi på Örebro universitet.

Forskning

Terese forskning rör föräldraskap, relationen mellan föräldrar och barn samt barn och ungdomars utveckling. Hon har ett intresse för hur föräldrar tänker och uppfattar sin egen föräldraroll och vad som kan påverka föräldrar att känna en misstro till sin föräldrakompetens och hur det får dem att relatera till sina barn. Ett specifikt forskningsområde rör föräldrars användning av Internet och sociala media och hur det här påverkar deras syn på föräldraskapet och deras välmående. Terese bedriver även forskning inom området våld och negativa interaktioner inom familjen med ett fokus på hur detta kan påverka barn och ungdomars utveckling.

Undervisning

Terese innehar ett pedagogiskt lektorat där 50% av hennes tjänst innefattar pedagogiskt utvecklingsarbete mot enheten Psykologi och inom HPC. Uppdraget löper mellan 2018 och 2020 och hon kommer arbeta med högskolepedagogiska frågor och bedriva forskning inom ämnet. Förutom detta uppdrag undervisar Terese på fristående psykologikurser, främst på introduktionsnivå, och handleder studentuppsatser.

Samarbeten och uppdrag

Förutom forskningssamarbeten med forskare på Örebro universitet samarbetar Terese även med forskare i USA och flertalet Europeiska länder. Hon samverkar också med samhällsaktörer utanför universitetet. Bland annat har hon samarbetat med kuratorer på familjecentraler i Örebroområdet i deras arbete med att stötta föräldrar i sitt föräldraskap där arbetet har resulterat i ”Föräldraskapsleken” vilket är ett material som kan användas i arbetet med att stötta föräldrar till små barn.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter