This page in English

Terese Glatz

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301205

Rum: L2618

Terese Glatz

Om Terese Glatz

Terese Glatz är Docent i Psykologi. Hon disputerade vid Örebro universitet 2011 och har därefter gjort en internationell postdok på Wake Forest University i North Carolina, USA (finansierat av Vetenskapsrådet). Sedan 2018 är hon anställd som universitetslektor i Psykologi på Örebro universitet.

Forskning

Terese forskning rör föräldraskap, relationen mellan föräldrar och barn samt barn och ungdomars utveckling. Hon har ett intresse för hur föräldrar tänker och uppfattar sin egen föräldraroll och vad som kan påverka föräldrar att känna en misstro till sin föräldrakompetens och hur det får dem att relatera till sina barn. Ett specifikt forskningsområde rör föräldrars användning av Internet och sociala media och hur det här påverkar deras syn på föräldraskapet och deras välmående. Terese bedriver även forskning inom området våld och negativa interaktioner inom familjen med ett fokus på hur detta kan påverka barn och ungdomars utveckling.

Undervisning

Terese innehar ett pedagogiskt lektorat där 50% av hennes tjänst innefattar pedagogiskt utvecklingsarbete mot enheten Psykologi och inom HPC. Uppdraget löper mellan 2018 och 2020 och hon kommer arbeta med högskolepedagogiska frågor och bedriva forskning inom ämnet. Förutom detta uppdrag undervisar Terese på fristående psykologikurser, främst på introduktionsnivå, och handleder studentuppsatser.

Samarbeten och uppdrag

Förutom forskningssamarbeten med forskare på Örebro universitet samarbetar Terese även med forskare i USA och flertalet Europeiska länder. Hon samverkar också med samhällsaktörer utanför universitetet. Bland annat har hon samarbetat med kuratorer på familjecentraler i Örebroområdet i deras arbete med att stötta föräldrar i sitt föräldraskap där arbetet har resulterat i ”Föräldraskapsleken” vilket är ett material som kan användas i arbetet med att stötta föräldrar till små barn.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Berggren, L. , Lindberg, L. , Glatz, T. & Skoog, T. (2021). A First Examination of the Role of International Child Development Programme in School Achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 65 (3), 359-372.
Buchanan, C. M. , Glatz, T. , Kiang, L. & Richwine, R. (2021). Beliefs about Expressing Love to Adolescents among Ethnically and Economically Diverse Mothers. Journal of Youth and Adolescence, 50 (3), 536-549.
Kiang, L. , Glatz, T. & Buchanan, C. M. (2021). Developmental Correlates of Cultural Parental Self-Efficacy among Asian and Latinx Parents. Journal of Child and Family Studies.
Glatz, T. & Trifan, T. A. (2019). Examination of Parental Self-Efficacy and Their Beliefs About the Outcomes of Their Parenting Practices. Journal of Family Issues, 40 (10), 1321-1345.
Glatz, T. , Lippold, M. , Jensen, T. , Fosco, G. & Feinberg, M. (2019). Hostile interactions in the family: Patterns and links to youth externalizing problems. Journal of Early Adolescence, 40 (1), 56-82.
Glatz, T. , Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Journal of family Violence, 34 (5), 423-433.
Tokic Milakovic, A. , Glatz, T. & Pecnik, N. (2018). How do parents facilitate or inhibit adolescent disclosure?: The role of adolescents' psychological needs satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 35 (8), 1118-1138.
Lippold, M. A. , Glatz, T. , Fosco, G. M. & Feinberg, M. E. (2018). Parental perceived control and social support: linkages to change in parenting behaviors during early adolescence. Family Process, 57 (2), 432-447.
Glatz, T. & Buchanan, C. M. (2015). Change and predictors of change in parental self-efficacy from early to middle adolescence. Developmental Psychology, 51 (10), 1367-1379.
Koning, I. M. , van den Eijnden, R. J. , Glatz, T. & Vollebergh, W. A. (2013). Don't Worry! Parental Worries, Alcohol-Specific Parenting and Adolescents' Drinking. Cognitive Therapy and Research, 37 (5), 1079-1088.
Glatz, T. , Stattin, H. & Kerr, M. (2011). Parents’ reactions to youths’ hyperactivity, impulsivity, and attention problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 39 (8), 1125-1135.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Glatz, T. (2011). Parent's reactions to adolescents' problematic behaviors. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonhed, A. L. & Glatz, T. (2019). Utsatthet för våld inom familjen. I: B. Johansson & Å. Källström, Barns och ungas utsatthet (ss. 21-46). Lund: Studentlitteratur AB.
Jonhed, A. L. , Källström, Å. & Glatz, T. (2018). Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen. I: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (ss. 138-153). . Liber.

Konferensbidrag

Källström, Å. , Glatz, T. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Konferensbidrag vid 19th Annual Conference of the European Society of Criminology (EuroCrim 2019), Ghent, Belgium, September 18-21, 2019.
Sorbring, E. , Osman, F. & Glatz, T. (2019). Predictors and outcomes of parental burnout in a Swedish context. I: Abstracts 1st International Conference on Parental Burnout. Konferensbidrag vid 1st International Conference on Parental Burnout, Louvain la Nueve, Belgium, December 6-7, 2019 (ss. [7]-[8]).
Glatz, T. , Crowne, E. & Buchanan, C. (2016). Parents’ role in children’s Internet use. Konferensbidrag vid The SRCD Special Topic Meeting on Technology and Media in Children’s Development, Irvine, California, USA, October 27-30, 2016,.
Glatz, T. & Buchanan, C. M. (2015). Change and Predictors of Change in Parental Self-Efficacy from Early to Middle Adolescence. Konferensbidrag vid The SRCD Biennial Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA, March 19-21, 2015.
Glatz, T. & Buchanan, C. M. (2014). Actor- and Partner-Effects among Mothers and Fathers’ Parental Self-efficacy, Marital Satisfaction, and Depressive Symptoms. Konferensbidrag vid The SRCD Special Topic Meeting on New Conceptualization in the Study of Parenting-at-risk, San Diego, USA, November 13-15, 2014.
Glatz, T. & Buchanan, C. M. (2014). Change and Predictors of Change in Parental Self-Efficacy from Early to Middle Adolescence. Konferensbidrag vid 23rd Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD 2014), Shanghai, China, July 9-12, 2014.
Glatz, T. & Buchanan, C. M. (2014). Over-Time Associations Among Parental Self-Efficacy, Promotive Parenting Practices, and Adolescents’ Externalizing Behaviors. Konferensbidrag vid The SRA Biennial Meeting, Austin, USA, March 20-22, 2014.
Glatz, T. & Stattin, H. (2011). The influence of an older child’s problematic behavior on parents’ reactions to their younger child’s problematic behavior. Konferensbidrag vid The SRCD Biennial Meeting, Montreal, Canada, March 31 - April 2, 2011.
Glatz, T. , Stattin, H. & Kerr, M. (2010). Understanding Why Parents Give Up When They Encounter Problematic Youth Adjustment. Konferensbidrag vid 13th SRA Biennial Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA, March 11-13, 2010.

Rapporter

Efvergren, R. , Nordqvist, E. , Glatz, T. , Elgmark, E. & Granlund, M. (2007). Uppfylls behoven av habilitering/rehabilitering hos brukare som tillhör LSS personkrets?. Jönköping; Stockholm: Hälsohögskolan; Socialstyrelsen.