Internationella rådet för Mat och hälsa på tvådagarsbesök

Sense Lab och den funktionella MRI-tekniken stod på programmet – dessutom fick internationella rådet veta mer om det nya nationella centret PAN Sweden.
– Mat och hälsa startade som rektorns prioriterade område men har nu växt och satt Örebro universitet på kartan, säger ordförande Anders Kaspersson.

Internationella rådet och forskare står i trappan i Bilbergska huset.

Från vänster Berit Heitmann, Kati Katina, Jens Bleiel, Jan Sikkema, Anders Kaspersson med forskarna Polina Kurtser, Faisal Ahmad Khan, Ajay Arunachalam, Victor Castro Alves och Robert Brummer.

Läs mer: Storsatsning på Mat och hälsa inne på sitt fjärde år
 
– Satsningen har fått externa medel till bland annat PAN Sweden och växt så pass mycket att det är dags att se över organisationen. Vi kommer återkomma med rekommendationer om detta, säger Anders Kaspersson.
 
Första gången internationella rådet besökte Örebro universitet som grupp var i februari 2020 – sen har de haft digitala möten. I förra veckan var det åter dags för att samlas i Örebro och att få se lite mer av universitetet.

Den bredd fokusområdet innehåller 

De fick besöka Sense Lab på Restaurang- och hotellhögskolan, MR-kameran på Campus USÖ och labben som jobbar med växtfysiologi och metabolomik i Bilbergska huset samt robotlabbet i Teknikhuset. Besöken speglar den bredd som fokusområdet innehåller – hela spektret med mat som både smakar gott och är bra för hälsan.

Alla sitter vid ett bord med en tallrik framför och håller för näsan.

Under ledning av forskaren Johan Swahn fick internationella rådet prova några smaktester i Sense Lab. Labbet är ett samarbete inte bara med andra forskare utan även med företag eftersom sensorik sätter ord på våra upplevelser och behövs för så väl produktutveckling som marknadsföring. Mihaela Mihnea och Åsa Öström från Restaurang- och hotellhögskolan närmast i bild till höger deltog också.

Forskaren visar rådets medlemmar växtbädden.

Ajay Arunachalam visar upp robotbädden där varje planta övervakas av sensorteknik för att ge forskare värdefull data. Data som i sin tur kan användas tillsammans med artificiell intelligens för att ta reda på hur vi kan odla för att maximera smak och näringsinnehåll.

– Vi var imponerade över hur väl olika forskare jobbar tillsammans. Samma labb och samma utrustning används för olika saker. När det gäller fMRI-tekniken väcker den många tankar om vad den kan användas till.

En unik tillgång

Först och främst ska rådet ge rekommendationer kring en utökad organisation för att fokusområdet ska kunna fortsätta växa.
 
– Vi har också diskuterat hur forskningen som bedrivs vid Restaurang- och hotellhögskolan kan bli mer integrerad i satsningen. Där finns en unik tillgång, säger Anders Kaspersson.
 
– Vi har haft två bra dagar med rådet. Deras synpunkter och rekommendationer kommer bidra till de strategier vi behöver ta fram för det fortsatta arbetet, säger Robert Brummer, vicerektor och professor, som leder fokusområdet Mat och hälsa. 

Text: Linda Harradine
Foto: Lavinia Gunnarsson

Det internationella rådet består av fem experter från fem länder. De har alla arbetat länge med att se till att forskning kommer samhället till nytta och flera av medlemmarna i rådet har jobbat i skärningspunkten mellan näringsliv och akademi. Ordförande Anders Kaspersson har arbetat nästan 40 år i livsmedelsbranschen, bland annat som forsknings- och utvecklingsdirektör på Nestlé.
 
Anders Kaspersson (ordförande), f.d. FoU-direktör i Nestlékoncernen, Schweiz
Jens Bleiel, 2009 - 2018 Chief Executive Officer of Food for Health Ireland, Irland
Kati Katina, docent vid Department of Food and Nutrition Food Sciences, University of Helsinki, Finland
Jan Sikkema, Business Development Director University Medical Center Groningen, Nederländerna
Berit Heitmann, professor vid Department of Public Health, University of Copenhagen, och Research Director vid Parker Institute, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, Danmark
Uppdraget är att från ett internationellt perspektiv ge strategisk input till fokusområdet Mat och hälsa och dess framtida aktiviteter. Gruppen ska också föreslå för programmet intressanta nätverk och finansieringsmöjligheter.