Storsatsning på Mat och hälsa inne på sitt fjärde år

På Örebro universitet pågår en stor forskningssatsning om hur det vi stoppar i munnen påverkar hur vi mår.
– Mat kan göra större skillnad för människors hälsa än läkemedel. Genom att äta rätt från start kan vi undvika problem som vi senare i livet försöker motverka med medicin, säger professor Robert Brummer. Nu går satsningen in på fjärde året och fortsätter att växa.

Robert Brummer i trappan.

Robert Brummer

Läs mer om satsningen på Mat och hälsa

Mat och hälsa är ett komplext ämne att forska om. Vi äter i genomsnitt nästan 70 ton mat under vår livstid. Vad vi äter förändras över tid, med ålder och beroende på vad vi tycker smakar gott och vilka nya trender som kommer. För att hitta nya frågeställningar och nå resultat låter universitetet forskare från olika ämnesområden arbeta tillsammans.

– En tvärvetenskaplig satsning ökar kreativiteten och ger olika perspektiv på forskningsfrågorna, något som leder till ökad forskningskvalitet, säger Robert Brummer, vicerektor med ansvar för Mat och hälsa.

Örebro universitet valde att satsa på fokusområdet Mat och hälsa eftersom det finns möjligheter att bidra med en bred och unik uppsättning kompetenser som sträcker sig från gastronomi till gastroenterologi, det vill säga från måltidsvetenskap och värdskap till medicin. Forskningen inkluderar idrotts- och vårdvetenskaper, biomedicin, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap, psykologi, ekonomi, sociologi, statskunskap, toxikologi, biologi, teknologi, bioinformatik med flera discipliner.

Ska bli ledande

Det är tidigt än, forskning tar tid, men satsningen har börjat ge resultat. Hittills har 39 vetenskapliga artiklar, två bokkapitel och ett antal konferensartiklar publicerats. Det har bland annat handlat om att använda AI för bättre odling, hur dina sociala nätverk styr dina val i butiken och hur vi kan använda UV-ljus för att förstärka smak och kvalitet. Samtidigt har resultaten spridits via media till en bredare målgrupp och i veckan medverkar universitetet i Almedalen med två webbinarier inom Mat och hälsa.

– Ambitionen är att inom fem år ha tagit en nationellt ledande position och vara en internationellt erkänd akademisk aktör inom området mat och hälsa, med särskilt fokus på tvärvetenskap och hållbarhet.

På nationell nivå ingår universitetet redan i flera forum där nationella dialoger pågår kring svensk forskning inom det breda livsmedelsområdet. Ett exempel är den nationella forskningsagenda inom livsmedel och strategiarbetet inom forskning och innovation vid näringslivets Sweden Food Arena.

Internationellt, har universitetet nyligen erbjudits en plats i Global Challenge University Alliance (GCUA), mycket tack vare fokusområdet Mat och hälsa. Det är ett nätverk av lärosäten över hela världen som vill bidra till hållbar utveckling.

– Givetvis vill vi också att satsningen ska bidra med kunskap som möjliggör viktiga tillämpningar inom näringslivet, den offentliga sektorn och civilsamhället. För att snabbare nå dit har vi valt att binda samman olika öar och få mervärde när vi satsar forskningsmedel.

Gröna proteiner undersöks

Forskare, som får finansiering via någon av satsningarna inom Mat och hälsa, förväntas också ansöka om externa medel. Hittills har satsningarna inom Mat och hälsa fått lika mycket forskningspengar från olika finansiärer och företag som universitetet har satsat på fokusområdet, nämligen över 35 miljoner kronor.

Två forskningsbidrag från EU har blivit beviljade – ett Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) och ett European Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for a Healthy Life”.

– Dessutom har flera postdoktorsprojekt fått mindre forskningsbidrag och samtliga postdoktorer är aktivt involverade i flera ansökningar om externa medel.

Det största forskningsbidraget har beviljats till det nationella forskningscentret Plant-based Proteins for Health and Wellbeing – PAN Sweden. Centret ska undersöka vad det innebär för kroppen att vi äter proteiner från växtriket istället för proteiner från kött – en utveckling som krävs för att klara klimatmålen. Forskarna ska också undersöka vad som krävs för att människor ska tycka att produkterna smakar gott och välja att köpa dem.

Örebro universitet koordinerar och 16 andra organisationer ingår från start. PAN Sweden fick 48 miljoner kronor för fyra år från Formas, med möjlighet till förlängning under ytterligare fyra år. Örebro universitet får drygt 25 miljoner för de första fyra åren.

Internationella experter ger stöd

Att ge råd och stöd när det gäller finansiering är också ett av uppdragen som den grupp internationella experter knutna till satsningen har. Medlemmarna i det internationella rådet har haft ledande positioner inom forskning och utveckling inom livsmedels- och kostområdet och har också stor erfarenhet och kunskap kring nyttiggörandet av forskningsresultat i näringsliv och offentlig sektor.

– Vi bygger nätverk både internt inom universitetet och externt. För att lösa de problem vi ser i samhället måste vi arbeta tillsammans, nationellt och internationellt, och samla all kunskap vi har lokalt. Satsningen på fokusområdet Mat och hälsa är ett bra exempel på hur universitetet kan stärkas genom ett universitetsövergripande samarbete, säger Robert Brummer.

– Vi ser fram emot de kommande åren – mycket har satts i rullning och det är spännande att vara en del av utvecklingen.

Text: Linda Harradine
Foto: Pavel Koubek, ICON

Satsningarna inom fokusområdet Mat och hälsa kan delas in i fyra olika delar:

Två satsningar på att bygga infrastruktur som kan användas av forskningsprojekt
-       en sensorisk analysplattform
-       en nutritionsplattform

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt
-       Fem tvååriga projekt har fått 2 miljoner kronor var under 2018 och 2019.
-       Åtta tvärvetenskapliga postdoktorsprojekt startade 2019. Dessa är tvååriga med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
-       Ytterligare ett 18 månaders postdoktorsprojekt med möjlighet till förlängning startade 2020.

Kohortstudie
Planering och metodutveckling pågår för en unik och omfattande studie av en födelsekohort. En plan för långsiktig finansiering är en förutsättning för att hela kohortstudien ska kunna genomföras.

Integrering av ny kunskap i utbildningen
Kunskap och kompetens från forskningen inom fokusområdet Mat och hälsa ska integreras i befintliga utbildningar. På sikt kan det även bli aktuellt med nya kurser och program inom det tvärvetenskapliga området Mat och hälsa.