Många åsikter från studenterna till ORU Lyssnar

ORU Lyssnar Illustration.

Intresset har varit stort när Örebro universitet har efterlyst studenternas tankar om undervisningen till satsningen Oru Lyssnar. Flera åtgärder är planerade. Men redan nu har en 10-i-topplista med lärarnas bästa tips och knep om digital undervisning och tillgänglighet genomförts.

– Genom listan ville vi dela goda exempel och inspiration till lärarna när de planerade vårterminens undervisning, säger Felicia Garcia, pedagogisk utvecklare vid Högskolepedagogiskt centrum.

Hon fortsätter:

– Men alla synpunkter har inte handlat om digitalisering. Vi har fått in andra spännande tips och tankar. Allt från jämställdhet och lika villkor till stress och psykosocial hälsa.

ORU Lyssnar är en digital plattform som skapades för att ge studenterna möjlighet att lämna reflektioner, synpunkter och återkoppling på utbildningens innehåll och utförande utifrån lika villkor, jämställdhet, breddat deltagande, tillgänglighet och hållbar utveckling. Genom ORU Lyssnar kan studenterna ge sin återkoppling när de själva har tid.

Felicia Garcia.

Felicia Garcia.

Flera områden har berörts i de åsikter som har skickats in, men det är ett område som Felicia Garcia saknar bland synpunkterna som har kommit in till ORU Lyssnar är hållbar utveckling.

– Hållbar utveckling ska vara en naturlig del i alla ämnen. Detta är ett åtagande som Sverige har tagit på sig tillsammans med 170 länder för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet till år 2030 där universitetet har en viktig roll.

Hon tillägger:

– Vi är ett universitet och har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att vi utbildar studenterna för deras framtida yrkesroller så att de kan påverka samhället med nya perspektiv för hållbar utveckling. Oavsett ämne ska perspektiv på social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ingå i utbildningen.

Oru har lyssnat

Informationen som kommer in till ORU Lyssnar gallras enligt de villkor som gäller för plattformen av Felicia Garcia. Sedan analyseras den av en projektgrupp bestående av lärare och Felicia Garcia. Planen är att studenter ska rekryteras till projektgruppen under vårterminen.

– ORU Lyssnar ska inte vara en klagomur där personer eller utbildningar kan identifieras. Det handlar inte om att hänga ut någon utan att finna mönster i utbildningen som är goda exempel eller som kan förbättras, berättar Felicia Garcia.

Till höstterminen kommer universitetets lärare att bjudas in till en workshop där materialet som har kommit in till ORU Lyssnar används för att utveckla och förbättra utbildningen. 

– Vi vill ge lärarna ett forum för att reflektera och byta erfarenheter. Diskussionerna vi har i workshoppen kan lärarna ta med sig till sina lärarlag.

Dessutom kommer en utvärdering av ORU Lyssnar att genomföras under höstterminen. Felicia Garcia vill ge återkoppling till studenterna om vad som konkret har gjorts med de synpunkter som har kommit in till plattformen.

– ORU Lyssnar arbetar med studenterna för lärarna. Men då måste det finnas ett kontinuerligt intresse bland studenterna att skicka in åsikter och reflektioner till plattformen, säger Felicia Garcia.

Text och foto: Anna Asplund
Illustration: Maria Alsbjer och Nicklas Högberg 

ORU Lyssnar lanserades den 15 oktober 2020 som ett samarbete mellan Högskolepedagogiskt centrum och Örebro studentkår. Det är en plattform där du som student med ett enkelt klick kan återkoppla på din utbildning vid Örebro universitet – anonymt – utifrån ett lika villkors- och jämställdhetsperspektiv. Informationen används för att utveckla och förbättra utbildningen på hela universitetet.

Här kan du läsa mer om ORU Lyssnar och vilka krav du som student kan ställa på din utbildning utifrån de regerings- och myndighetsuppdrag som Sveriges högskolor och universitet ska arbeta efter. 

Du hittar ORU Lyssnar i studenttjänster via www.oru.se

Vill du som student delta i projektgruppen till ORU Lyssnar och därmed vara med och påverka din utbildning, kontakta projektansvarig Felicia Garcia.

Läs 10-i-topplistan med lärarnas bästa tips och knep.

Läs om den Globala målen, agenda 2030.