Gemensam ekonomisk modell för att ställa om till ett hållbart samhälle

Frans Prenkert.

– Om vi ska ställa om till ett hållbart samhälle måste vi förändra det ekonomiska systemet. För att kunna göra det måste vi vara överens om grunderna och ha en gemensam modell att utgå från, säger Frans Prenkert, professor vid Örebro universitet.
Det var målet för de 18 forskarna bakom en ny vetenskaplig artikel i Industrial Marketing Management.

Artikeln Resource interaction: Key concepts, relations and representations är publicerad I Industrial Marketing Management

Frans Prenkert, Nina Hasche och Johan Kask vid Örebro universitet har samarbetat med forskare från flera europeiska länder. De har sammanställt 20 års forskning för att identifiera nyckelbegrepp och beskriva relationen mellan dessa.

Resurser – det vill säga pengar, maskiner, material eller kompetens – att förstå hur de rör sig i det ekonomiska systemet är nyckeln till förändring menar forskarna.

– Vi måste ha en systematisk förståelse för hur olika branscher fungerar för att kunna ställa om till en hållbar ekonomi och minska utsläpp, energiförbrukning och kemikalieanvändningen, säger Frans Prenkert, professor i företagsekonomi.

Han beskriver hur vägen mot en hållbar ekonomi sker i flera steg. Först en förståelse för systemet och för hur resurser integreras. Sedan hitta nya sätt att fördela vinsterna för att uppmuntra till förändringar i alla led.

Förändringar tidigt i kedjan

– Vissa förändringar måste göras i tidigt i kedjan. Inte sällan hamnar då kostnaden på den som producerar varan medan vinsten hamnar i slutet av kedjan. För att fler till exempel ska tillverka produkter som går att återvinna måste det vara lönsamt att göra investeringar, säger Frans Prenkert.

Han leder forskningsmiljön Center for Sustainable Business vid Örebro universitet. Forskarna undersöker hållbart företagande och forskar om cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning, kommunikation och hållbara värdekedjor.

– Det behövs mer forskning och vi kommer använda den här modellen. Den gör det möjligt att arbeta baklänges i systemet för att hitta ekonomiska och hållbara lösningar – även där många intressen möts.

Sluta cirkeln

Han använder byggbranschen som exempel. Här möts lagkrav på hållbarhet och livslängd med problem att återvinna material som kan innehålla till exempel asbest.

– Vi måste hitta sätt att sluta cirkeln – att göra det möjligt att återvinna så mycket som möjligt och då måste det finnas med från start, i produktionen.

– Örebroforskare tar ett ännu bredare grepp inom Plattform för en hållbar framtid. Här möts forskare från flera discipliner för att tillsammans lösa utmaningar – inte minst när det gäller cirkulär ekonomi, säger Frans Prenkert.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson