This page in English

Nina Hasche

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301079

Rum: N3050

Om Nina Hasche

Nina Hasche är docent i företagsekonomi och en del av forskargruppen INTERORG - Marketing Research Center samt Center for Sustainable Business vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Den forskning som Nina bedriver kan bäst härröras till områden som marknadsföring, strategi och innovation.

Nina är intresserad av förändrings- och utvecklingsprocesser i relationer och nätverk mellan olika typer av aktörer i olika kontexter. Hennes senaste projekt har fokuserat på värdeskapande, förtroendebyggande och resursutveckling i olika typer av samarbeten. 

Hon har publicerat artiklar i Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Public Management Review, IMP Journal, European Journal of Innovation Management m.fl.

Nina undervisar både svenska och internationella studenter i ämnen som marknadsföring, strategi och affärsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Rapporter