This page in English

Nina Hasche

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301079

Rum: N3050

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Nina Hasche

Nina Hasche är lektor i företagsekonomi och en del av forskargruppen INTERORG - Marketing Research Center vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Hon är även del av en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Örebro universitet med intresse för sociala innovationer.

Den forskning som Nina bedriver kan bäst härröras till områden som startegi, innovation och dynamiska värdeskapandeprocesser ur ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv. Nina är intresserad av förändringsprocesser och samarbeten mellan olika typer av aktörer i olika kontexter, där begrepp som värde, förtroende/tillit och legitimitet är viktiga. 

Nina undervisar både svenska och internationella studenter i ämnen som marknadsföring, entreprenörskap, management och kultur.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Aramo-Immonen, H. , Carlborg, P. , Hasche, N. , Jussila, J. , Kask, J. , Linton, G. , Mustafee, N. & Öberg, C. (2020). Charting the reach and contribution of IMP literature in other disciplines: A bibliometric analysis. Industrial Marketing Management.
Hasche, N. , Höglund, L. & Linton, G. (2019). Quadruple helix as a network of relationships: creating value within a Swedish regional innovation system. Journal of Small Business and Entrepreneurship.
Prenkert, F. , Hasche, N. & Linton, G. (2019). Towards a systematic analytical framework of resource interfaces. Journal of Business Research, 100, 139-149.
Hallberg, P. , Hasche, N. , Kask, J. & Öberg, C. (2018). Quality management systems as indicators for stability and change in customer-supplier relationships. The IMP Journal, 12 (3), 483-497.
Hasche, N. & Linton, G. (2018). The value of failed relationships for the development of a Medtech start-up. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 30 (1), 97-119.
Hasche, N. , Linton, G. & Öberg, C. (2017). Trust in open innovation: the case of a med-tech start-up. European Journal of Innovation Management, 20 (1), 31-49.

Böcker

Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). E-handel: Organisering, distribution och hållbarhet (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2017). Ethical Issues in E-Commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: Jacob Dahl Rendtorff, Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and Human Rights (ss. 181-195). . Springer.

Konferensbidrag

Carlborg, P. , Hasche, N. & Kask, J. (2019). Forecasting the network transformation of electric utilities in the 2020s: A Delphi-based scenario approach. Konferensbidrag vid 35th IMP Conference (IMP 2019), Paris, France, August 27-30, 2019.
Bocconcelli, R. , Carlborg, P. , Harrison, D. , Hasche, N. , Hedvall, K. & Huang, L. (2019). Resource interaction and resource integration: Similarities, differences, reflections. Konferensbidrag vid 35th Annual IMP Conferencen (IMP 2019), Paris, France, August 27-30, 2019.
Carlborg, P. , Hasche, N. & Kask, J. (2018). Business model transformation: a dynamic network approach. Konferensbidrag vid 34th Annual IMP Conference and Doctoral Colloquium: "From Business to Research and Back Again", Marseille, France, September 4-7, 2018.
Aramo-Immonen, H. , Carlborg, P. , Geissinger, A. , Hasche, N. , Kask, J. , Linton, G. , Nykvist, R. , Öberg, C. & et al. (2018). Clustering the imp thought: searching roots and diversities in imp research. Konferensbidrag vid 34th Annual Industrial Marketing & Purchasing Conference KEDGE Business School, Marseille, France, 4-7 September 2018.
Hasche, N. & Öberg, C. (2018). Legitimisation through the network: The case of emerging market firm internationalisation. Konferensbidrag vid 44th European International Business Academy Conference (EIBA 2018), Poznan, Poland, December 13-15, 2018.
Hasche, N. , Höglund, L. & Mårtensson, M. (2018). Reconstructing trust through a transformation process: The case of the Swedish Public Employment Service. Konferensbidrag vid XXII IRSPM Annual Conference, Edinburgh, Scotland, April 11-13, 2018.
Hasche, N. (2017). A search for a deeper understanding of the value co-created in business relationships. Konferensbidrag vid 22nd CBIM Academic Workshop, Stockholm Business School, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Prenkert, F. , Linton, G. , Hasche, N. & Kask, J. (2017). Interaction sites and resource interfaces: A conceptualization of resource interaction. Konferensbidrag vid IMP Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, September 5-8, 2017. IMP Group.
Hallberg, P. , Hasche, N. , Kask, J. & Öberg, C. (2017). Quality management systems and business networks. Konferensbidrag vid IMP Journal Seminar, Poznan, Poland, October 12-13, 2017.
Hasche, N. , Linton, G. & Prenkert, F. (2016). A model of Depth of Resource Interfaces in Networks. I: 32nd IMP Conference. Konferensbidrag vid 32nd IMP Conference, Poznan, Poland, August 30 - September 3, 2016.
Hasche, N. & Linton, G. (2016). Start-ups value co-creation in inter-firm relationships. I: 19th Nordic Conference on Small Business  Research (NCSB 2016). Konferensbidrag vid 19th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB 2016), Riga, Latvia, 19-20 May, 2016.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2016). Understanding e-commerce strategies anew: What happens when everyone turns hybrid?. Konferensbidrag vid Nordic Retail and Wholesale Conference 2016, Aarhus, Denmark, November 8-19, 2016.
Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2015). Ethical issues in e-commerce: A renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. I: EBEN Research Conference 2015. Konferensbidrag vid EBEN Research Conference 2015, Copenhagen, Denmark, October 1-3, 2015.
Hasche, N. (2008). Value co-creation in Swedish-Chinese business relationships: a conceptual discussion. Konferensbidrag vid UIC Research Symposium on Marketing and Entrepreneurship, Stockholm, Sverige, 14/6-16/6 2008.
Stenmark, N. (2004). Offer proposition, need structure and elements of value in buyer-seller dyads. Konferensbidrag vid UIC Research Symposium on Marketing and Entrepreneurship, Metz, Frankrike, 30/6-2/7 2004.

Licentiatavhandlingar

Hasche, N. (2006). Developing collaborative customer-supplier relationships through value co-creation. Lic.-avh. Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Rapporter

Prenkert, F. , Hasche, N. , Frostenson, M. & Helin, S. (2016). Mat på nätet: E-handelns distributionssystem och affärsmodeller. Stockholm: Handelsrådet (Handelsrådets rapportserie 2016:9).