This page in English

Nina Hasche

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: bmluYS5oYXNjaGU7b3J1LnNl

Telefon: 019 301079

Rum: N3050

Om Nina Hasche

Nina Hasche är docent i företagsekonomi och forskningsledare för INTERORG - Marketing Research Center. Nina är även en del av Center for Sustainable Business. Den forskning som Nina bedriver kan bäst härröras till områden som marknadsföring, strategi och innovation.

Nina är intresserad av förändrings- och utvecklingsprocesser i relationer och nätverk mellan olika typer av aktörer i olika kontexter. Hennes senaste projekt har fokuserat på värdeskapande, förtroendebyggande och resursutveckling i olika typer av samarbeten. På senare tid har hon fokuserat på förändringsprocesser för ett mer hållbart samhälle och hur olika aktörer samverkar för cirkulära lösningar inom olika sektorer.

Hon har publicerat artiklar i Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Public Management Review, IMP Journal, European Journal of Innovation Management m.fl.

Nina undervisar studenter i ämnen som marknadsföring, strategi och affärsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Rapporter