”Läskompis”- Josefine Karlssons innovation utvald till projekt i Silicon Valley

Josefine Karlsson

Josefine Karlsson och hennes ”Läskompis” är ett av sex svenska forskningsprojekt som i år kvalificerat sig till REACH-programmet för projekt med stor potential att komma till nytta. REACH är ett samarbete med världskända Silicon Valley.

– Jag har nog inte riktigt fattat än att vi ska åka dit. Men det är fantastiskt att kunna göra samhällsnytta med sin forskning och få hjälp i processen, säger Josefine Karlsson, som nu i veckorna är uppkopplad till experterna utanför San Fransisco.

REACH-programmet, där det svenska deltagandet finansieras av Vinnova,  omfattar forskningsprojekt med tekniska lösningar för samhällsnytta, teknik som har stor potential att utvecklas och bli gångbar på en marknad.

Josefine Karlsson började utveckla ”Läskompis” under sin tid i Social Impact Lab 2019.

­– Jag hade en idé som jag kunde gå vidare med tack vare kolleger och nätverk här på Örebro universitet, AI-forskare och den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning.

"Viktigt vara nära användarna"

Tack vare nätverket hittade Josefine Karlsson en partner i Talkamatic, ett företag med rötter på Göteborgs universitet. Talkamatic ansvarar för tekniken baserad på artificiell Intelligens, AI, medan Josefine står får det pedagogiska innehållet.

”Läskompisen” testas redan ute i skolor i Sverige, som ett samarbete med ett förlag:

– För oss är det viktigt att vara nära användarna så vi testar tillsammans med både lärare och elever. Deras feedback är viktig för att göra något som passar i skolor. Det tar tid att komma in på marknaden för skolor.

Teknik är en förutsättning för ”Läskompis”, men inte nog.

– Språk och kommunikation är så komplext, något som AI idag inte fullt ut klarar av att hantera. Det behövs människor för att författa och utveckla själva pedagogiken.

Internationella samarbeten

Efter starten med två veckor online tillsammans med experterna i Silicon Valley, ska Josefine Karlsson och hennes partner på Talkamatic ha fortlöpande kontakt med sina mentorer i USA.

– Det är nyttigt att få en internationell blick på hur forskning kan ge samhällsnytta och hur vi kan utveckla en produkt.

I mars på plats i Silicon Valley avslutas REACH-programmet för hennes del, men hon hoppas medverkan i REACH blir en språngbräda för fortsatta internationella samarbeten.

– Jag är i min forskning i kontakt med kolleger i USA. Hur det leder vidare till en internationell lansering är inte helt klart eftersom skolsystemen i olika länder skiljer sig åt, säger Josefine Karlsson.

Tillsammans med AI-forskaren Ravi Chadalavada finns Josefine Karlsson med årets IVA 100-lista på ”Teknik i mänsklighetens tjänst”.

Ravi Chadalavada var förra året den första deltagaren från Örebro universitet i REACH, och fick möjlighet att utveckla sin innovation om AI och ögonspårning i samarbete med experter i Silicon Valley.

Text:  Maria Elisson
Arkivfoto: Jesper Eriksson