This page in English

Josefine Karlsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303523

Rum: F3242

Josefine Karlsson

Forskningsämne

Om Josefine Karlsson

 

Josefine Karlsson är adjunkt i pedagogik och undervisar på lärarprogrammet på Örebro Universitet. Samtidigt avslutar hon även sin doktorand vid Universitetet i Leiden, Nederländerna. Forskningen som Josefine bedrivit som doktorand är grundad i kognitionsvetenskapliga teorier och metoder, med frågor som rör vilka faktorer som påverkar barns läsförståelseförmåga.

På Örebro universitet är Josefine även involverad i Social Impact Lab, där sociala innovationer uppstår ur akademiska forskningsresultat. Här arbetar Josefine med en idé om en digital läskompis för elever. Eftersom detta digitala undervisningsverktyg blir individanpassat är idén särskilt viktig för specialpedagogik och specialpedagogikens teorier blir viktiga för att ta fram den digitala läskompisen.

 

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, J. , Jolles, D. , Koornneef, A. , van den Broek, P. & Van Leijenhorst, L. (2019). Individual differences in children's comprehension of temporal relations: Dissociable contributions of working memory capacity and working memory updating. Journal of experimental child psychology (Print), 185, 1-18.
Karlsson, J. , van den Broek, P. , Helder, A. , Hickendorff, M. , Koornneef, A. & van Leijenhorst, L. (2018). Profiles of young readers: Evidence from thinking aloud while reading narrative and expository texts. Learning and individual differences, 67, 105-116.