This page in English

Josefine Karlsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: am9zZWZpbmUua2FybHNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303523

Rum: F3242

Josefine Karlsson

Om Josefine Karlsson

Aktuell forskning och samhällsnyttig utveckling

Josefine Karlsson är sedan 2018 adjunkt i pedagogik och undervisar på lärarprogrammet på Örebro Universitet. Där undervisar hon både förskollärarstudenter, grundskollärarstudenter, och specialpedagogikstudenter. Samtidigt medverkar Josefine i forskarmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande. Forskningen som Josefine bedriver har utgångspunkt i kognitionsvetenskapliga teorier och metoder och berör vilka faktorer som påverkar barns läsförståelse. Här finns ett fokus på individens kunnande och utveckling men även dennes möte med klassrum och skola på grupp- och organisationsnivå. Frågor om faktorer som främjar inkludering i skolan är viktiga i detta arbete. Därmed arbetar Josefine tvärvetenskapligt, något hon aktivt arbetar för och vill bygga broar mellan olika vetenskapsgenrer.

På Örebro universitet är Josefine även involverad i Social Impact Lab, där sociala innovationer uppstår ur akademiska forskningsresultat. Här arbetar Josefine med en idé om en digital läskompis för elever. Arbetet ingår även i Framtidens lärarutbildning eftersom kunskapen även tas tillvara för att utbilda våra lärarstudenter. Eftersom detta digitala undervisningsverktyg blir individanpassat är idén särskilt viktig för specialpedagogik och specialpedagogikens teorier blir viktiga för att ta fram den digitala läskompisen.

Forskarutbildning

Efter sin kandidatexamen i kognitionsvetenskap 2007 på Skövde Högskola, tog Josefine sin forskningsmaster i kognitionsvetenskap 2011 vid Universiteit van Amsterdam. Under sitt forskningsmaster utvecklade hon ett intresse för forskning om läsning och språkutveckling. I mars 2012 startade Josefine sina doktorandstudier vid Institutionen för pedagogik och utbildning. Forskningen som Josefine bedrivit som doktorand är grundad i kognitionsvetenskapliga teorier och metoder, med frågor som rör vilka faktorer som påverkar barns läsförståelseförmåga. Dessa faktorer inbegriper läsarens kognitiva förmågor, samt textens och uppgiftens svårighetsgrad. Under ledning av professor Dr. Paul van den Broek och Dr. Linda van Leijenhorst arbetade hon med flera forskningsprojekt, inklusive de som rapporterades i hennes avhandling. Josefine disputerade i april 2021. Dessutom var Josefine involverad i olika undervisningsaktiviteter för studenter på olika program och nivåer och fick därmed behörighet att undervisa vid universitet.

Stipendier, certifikat och priser

2022 - Stipendium för mobilitetsutbyte, värdorganisation är Örebro kommun och dess skolor.

2021 - Stipendium för att utveckla en digital prototyp av läsförståelseprogram, innovationsrådet Fyrklövern.

2020 - Interna forskningsmedel, Örebro Universitet.

2019 - Stipendium för att undersöka vilka digitala läsförståelseprogram som används i svenska skolor, innovationsrådet Fyrklövern.

2018 - Plats inom Social Impact Lab att utveckla ett digitalt läsförståelseprogram, Örebro Universitet.

2016 - Grundläggande behörighet att undervisa vid högre utbildningar (BKO), Universitetet i Leiden.

2015 - Leiden University Fund/ Den Dulk-Moermans – stipendie ämnat för forskning vid Karolinska Institutet.

2015 - Erasmus+ Grant – stipendie ämnat för forskning vid Karolinska Institutet.

2015 - Student Travel Fund Award – stipendie ämnat för att presentera forskningsresultat vid konferensen för Society of Text and Discourse, Minneapolis, USA.

2015 - Pris för bästa forskningsposter, Winter School of Netherlands Graduateschool of Linguistics, Amsterdam.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag