This page in English

Karin H Franzén

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: a2FyaW4uaC5mcmFuemVuO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301408

Rum: X2110

Karin H Franzén
Forskningsämne

Om Karin H Franzén

Karin H Franzén är docent i medicinsk vetenskap/biomedicin och universitetslektor, anställd vid Örebro universitet sedan 2008. Hon disputerade 2005 vid Linköpings universitet på en avhandling om molekylärgenetiska aspekter på tjock- och ändtarmscancer. Karin H Franzéns forskningsinriktning är nu främst på aterosklerosrelaterad inflammation.

Forskning

Karin H Franzén forskar främst på molekylära frågeställningar kring inflammation vid ateroskleros/åderförfettning och genetiska riskfaktorer. Inflammation i blodkärlens väggar leder till att kärlväggarna stelnar och blir tjocka, vilket i in tur orsakar ateroskleros, det som tidigare kallades åderförfettning eller åderförkalkning. Fokus för forskningen är framför allt molekylen IL-1β, som produceras av den s k NLRP3 inflammasomen, men även CARD8, som visat sig vara en viktig regulator för inflammation i vaskulära celler. Karin H Franzéns forskning är inriktad på att studera molekyler som är inblandade i hjärt-och kärlsjukdomar och som man i framtiden skulle kunna rikta en mer skräddarsydd behandling mot när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen är även inriktad på att studera nya behandlingsmodeller riktade mot inflammation vid ateroskleros.

Karin H Franzén är verksam inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro Universitet, där hon handleder post docs och har varit huvudhandledare till en doktorand fram till disputation samt biträdande handledare till fyra doktorander.

Undervisning

Karin H Franzén undervisar främst i biomedicin, särskilt molekylärgenetik och tumörbiologi vid Läkarprogrammet vid Örebro universitet, men undervisar även på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Hon har även en gedigen erfarenhet som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå och är examinator på termin 2 på Läkarprogrammet. Hon handleder även studentuppsatser.

Uppdrag

Karin H Franzén är biomedicinskt temaansvarig för ”Tema reproduktion och utveckling” på Läkarprogrammet, koordinator för kursansvarig/examinatorsgruppen och ledamot i programledningsgruppen för Läkarprogrammet.

Samarbeten

Karin H Franzén samarbetar med National Hellenic Research Foundation (NHRF), Athen, Grekland, Linköpings universitet, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim och Karolinska institutet. Hon har också flera nationella företagssamarbeten med bland annat Aptahem, Attgeno, BioReperia, Buzzard Pharmaceuticals, Cantargia, Lipum, Thermo Fisher Scientific samt Toleranzia.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript