This page in English

Karin H Franzén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301408

Rum: C2110

Karin H Franzén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Karin H Franzén

Karin H Franzén är docent i medicinsk vetenskap/biomedicin och universitetslektor, anställd vid Örebro universitet sedan 2008. Hon disputerade 2005 vid Linköpings universitet på en avhandling om molekylärgenetiska aspekter på tjock- och ändtarmscancer. Karin H Franzéns forskningsinriktning är nu främst på aterosklerosrelaterad inflammation.

Forskning

Karin H Franzén forskar främst på molekylära frågeställningar kring inflammation vid ateroskleros/åderförfettning och genetiska riskfaktorer. Inflammation i blodkärlens väggar leder till att kärlväggarna stelnar och blir tjocka, vilket i in tur orsakar ateroskleros, det som tidigare kallades åderförfettning eller åderförkalkning. Fokus för forskningen är framför allt molekylen IL-1β, som produceras av den s k NLRP3 inflammasomen, men även CARD8, som visat sig vara en viktig regulator för inflammation i vaskulära celler. Karin H Franzéns forskning är inriktad på att studera molekyler som är inblandade i hjärt-och kärlsjukdomar och som man i framtiden skulle kunna rikta en mer skräddarsydd behandling mot när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen är även inriktad på att studera nya behandlingsmodeller riktade mot inflammation vid ateroskleros.

Karin H Franzén är verksam inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro Universitet, där hon handleder post docs och har varit huvudhandledare till en doktorand fram till disputation samt biträdande handledare till fyra doktorander.

Undervisning

Karin H Franzén undervisar främst i biomedicin, särskilt molekylärgenetik och tumörbiologi vid Läkarprogrammet vid Örebro universitet, men undervisar även på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Hon har även en gedigen erfarenhet som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå och är examinator på termin 2 på Läkarprogrammet. Hon handleder även studentuppsatser.

Uppdrag

Karin H Franzén är biomedicinskt temaansvarig för ”Tema reproduktion och utveckling” på Läkarprogrammet, koordinator för kursansvarig/examinatorsgruppen och ledamot i programledningsgruppen för Läkarprogrammet.

Samarbeten

Karin H Franzén samarbetar främst med National Hellenic Research Foundation, Athen, Grekland, Linköpings universitet och Karolinska institutet. Hon har också nationella företagssamarbeten med bland annat BioReperia, Cantargia, Lipum samt Thermo Fisher Scientific.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Paramel Varghese, G. , Karadimou, G. , Göthlin Eremo, A. , Ljungberg, L. , Hedin, U. , Olofsson, P. S. , Folkersen, L. , Paulsson Berne, G. & et al. (2020). Expression of CARD8 in human atherosclerosis and its regulation of inflammatory proteins in human endothelial cells. Scientific Reports, 10 (1).
Kardeby, C. , Paramel Varghese, G. , Pournara, D. , Fotopoulou, T. , Sirsjö, A. , Koufaki, M. , Fransén, K. & Grenegård, M. (2019). A novel purine analogue bearing nitrate ester prevents platelet activation by ROCK activity inhibition. European Journal of Pharmacology, 857.
Paramel Varghese, G. , Folkersen, L. , Strawbridge, R. J. , Halvorsen, B. , Yndestad, A. , Ranheim, T. , Krohg-Sørensen, K. , Skjelland, M. & et al. (2016). NLRP3 Inflammasome Expression and Activation in Human Atherosclerosis. Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, 5 (5).
Göthlin Eremo, A. , Tina, E. , Wegman, P. , Stål, O. , Fransén, K. , Fornander, T. & Wingren, S. (2015). HER4 tumor expression in breast cancer patients randomized to treatment with or without tamoxifen. International Journal of Oncology, 47 (4), 1311-1320.
Paramel, G. , Uporova, L. , Halfvarson, J. , Sirsjö, A. & Fransén, K. (2015). Polymorphism in the NLRP3 inflammasome-associated EIF2AK2 gene and inflammatory bowel disease. Molecular Medicine Reports, 11 (6), 4579-4584.
Paramel, G. , Folkersen, L. , Strawbridge, R. J. , Elmabsout, A. , Särndahl, E. , Lundman, P. , Jansson, J. , Hansson, G. K. & et al. (2013). CARD8 gene encoding a protein of innate immunity is expressed in human atherosclerosis and associated with markers of inflammation. Clinical Science, 125 (8), 401-407.
Sahdo, B. , Fransén, K. , Asfaw Idosa, B. , Eriksson, P. , Söderquist, B. , Kelly, A. & Särndahl, E. (2013). Cytokine profile in a cohort of healthy blood donors carrying polymorphisms in genes encoding the NLRP3 inflammasome. PLOS ONE, 8 (10).
Fransén, K. , Franzén, P. , Magnuson, A. , Elmabsout, A. , Nyhlin, N. , Wickbom, A. , Curman, B. , Törkvist, L. & et al. (2013). Polymorphism in the retinoic acid metabolizing enzyme CYP26B1 and the development of Crohn's disease. PLOS ONE, 8 (8), e72739.
Paramel, G. , Fransén, K. , Hurtig-Wennlöf, A. , Bengtsson, T. , Jansson, J. & Sirsjö, A. (2013). Q705K variant in NLRP3 gene confers protection against myocardial infarction in female individuals. Biomedical Reports, 1 (6), 879-882.
Ungerbäck, J. , Belenki, D. , Jawas ul-Hassan, A. , Fredrikson, M. , Fransén, K. , Elander, N. , Verma, D. & Söderkvist, P. (2012). Genetic variation and alterations of genes involved in NFκB/TNFAIP3- and NLRP3-inflammasome signaling affect susceptibility and outcome of colorectal cancer. Carcinogenesis, 33 (11), 2126-2134.
Nixon Tangi, T. , Elmabsout, A. A. , Bengtsson, T. , Sirsjö, A. & Fransén, K. (2012). Role of NLRP3 and CARD8 in the regulation of TNF-α induced IL-1β release in vascular smooth muscle cells. International Journal of Molecular Medicine, 30 (3), 697-702.
Fransén, K. , Fenech, M. , Fredrikson, M. , Dabrosin, C. & Söderkvist, P. (2006). Association between ulcerative growth and hypoxia inducible factor-1alpha polymorphisms in colorectal cancer patients. Molecular Carcinogenesis, 45 (11), 833-840.
Elander, N. , Söderkvist, P. & Fransén, K. (2006). Matrix metalloproteinase (MMP) -1, -2, -3 and -9 promoter polymorphisms in colorectal cancer. Anticancer Research, 26 (1B), 791-795.
Grahn, N. , Hmani-Aifa, M. , Fransén, K. , Söderkvist, P. & Monstein, H. (2005). Molecular identification of Helicobacter DNA present in human colorectal adenocarcinomas by 16S rDNA PCR amplification and pyrosequencing analysis. Journal of Medical Microbiology, 54 (11), 1031-1035.
Fransén, K. , Elander, N. & Söderkvist, P. (2005). Nitric oxide synthase 2 (NOS2) promoter polymorphisms in colorectal cancer. Cancer Letters, 225 (1), 99-103.
Fransén, K. , Klintenäs, M. , Österström, A. , Dimberg, J. , Monstein, H. & Söderkvist, P. (2004). Mutation analysis of the BRAF, ARAF and RAF-1 genes in human colorectal adenocarcinomas. Carcinogenesis, 25 (4), 527-533.
Österström, A. , Dimberg, J. , Fransén, K. & Söderkvist, P. (2002). Expression of cytosolic and group X secretory phospholipase A(2) genes in human colorectal adenocarcinomas. Cancer Letters, 182 (2), 175-182.
Fransén, K. , Dimberg, J. , Österström, A. , Olsson, A. , Söderkvist, P. & Sirsjö, A. (2002). Nitric oxide synthase 2 mRNA expression in relation to p53 and adenomatous polyposis coli mutations in primary colorectal adenocarcinomas. Surgery, 131 (4), 384-392.

Konferensbidrag

Fransén, K. , Johansson, M. & Prenkert, M. (2016). Doktoranders upplevelse av nyttan med den obligatoriska forskarutbildningskursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Konferensbidrag vid NU 2016, Malmö, Sweden, June 15-17, 2016.
Fransén, K. , Paramel Varghese, G. , Jansson, J. , Eriksson, P. & Sirsjö, A. (2016). Molecular genetic aspects of the NLRP3 inflammasome in cardiovascular disease. Konferensbidrag vid Miami Winter symposium 2016, Miami, Florida, USA, 24-27 Jan., 2016.

Manuskript

Göthlin Eremo, A. , Tina, E. , Kruse, R. , Fransén, K. , Wegman, P. , Repsilber, D. , Montgomery, S. , Sollie, T. & et al. Gene expression profiles in breast tumors from tamoxifen treated patients with and without distant recurrence.