This page in English

Magnus Grenegård

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301483

Rum: X5511

Magnus Grenegård
Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Grenegård, M. , Karlsson, M. , Andersson, S. , Hjelmqvist, H. , Ericsson, E. , Kihlgren, A. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Grenegård, M. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Andersson, S. (ed.) , Hjelmqvist, H. (ed.) , Ericsson, E. (ed.) , Kihlgren, A. (ed.) & Söderquist, B. (ed.) (2016). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2016. Örebro: Örebro universitet.
  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Grenegård, M. & Karlsson, M. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Grenegård, M. (ed.) & Karlsson, M. (ed.) (2015). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts 2015. Örebro: Örebro universitet.
  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Ljungqvist, O. , Kihlgren, A. , Grenegård, M. , Möller, C. , Danermark, B. , Eriksson, C. & et al. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Ljungqvist, O. (ed.) , Kihlgren, A. (ed.) , Grenegård, M. (ed.) , Möller, C. (ed.) , Danermark, B. (ed.) , Eriksson, C. (ed.) , Ericsson, C. (ed.) & Kadi, F. (ed.) (2014). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts 2014. Örebro: Örebro universitet.
  • Venizelos, N. , Sirsjö, A. , Ljungqvist, O. , Nilsson, U. , Grenegård, M. , Eriksson, C. & Ericsson, C. Venizelos, N. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) , Ljungqvist, O. (ed.) , Nilsson, U. (ed.) , Grenegård, M. (ed.) , Eriksson, C. (ed.) & Ericsson, C. (ed.) (2013). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts 2013. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Manuskript