This page in English

Rektors blogg: Glad midsommar och skön sommarledighet

En grön  midsommarstång mot blå himmel.

Foto: Istock

Vi har alla kunnat glädjas över slopade pandemirestriktioner och möjligheter att träffas i verkliga livet. Jag är särskilt glad över att våra avslutningsstudenter kunnat fira examen på riktigt. Det blir fina minnen för alumnerna att ha med sig ut i yrkeslivet. Vi kommer att arbeta målmedvetet för att få bättre kontakt mellan alumner och universitet framöver.

För de flesta av oss har de slopade restriktionerna också inneburit att kalendrarna blivit helt fulltecknade med olika aktiviteter. Allt skall hinnas med innan sommaren. Universitetet har till exempel hunnit med det första besöket från UKÄ:s bedömargrupp som granskar våra kvalitetssystem. Vi har också slutfört framtagande av vår nya vision och strategi, med tre utvecklingsområden och sex strategiska mål. Visionen kommer att beskrivas i mer detalj vid något av höstens första aulainformationsmöten.

Just nu när jag skriver detta pågår en workshop med This is an email address, vår mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid.  Ett 50-tal forskare från samtliga institutioner diskuterar livligt plattformens kommande verksamhet inom tre större tema-områden. Utfallet kommer att bli mycket betydelsefullt både för universitetets framtida utveckling och för samhället i stort.

Samtidigt har vi representanter för de åtta andra europeiska lärosätena i NEOLAiA-alliansen på besök. Vi får beröm för fina och välkoordinerade arrangemang, ett ORU-signum!

Min bedömning är att detta aktiva samarbete med andra unga bredduniversitet, varav sju med medicinsk fakultet, kommer att betyda mycket för vår internationalisering. Det kommer också att bli ett aktivt bidrag för att stärka demokratin och sammanhållningen i vårt Europa.

 

Nu önskar jag er alla en glad midsommar och sedan en mycket välförtjänt och avkopplande sommarledighet.

 

Johan

Johan Schnürer

Rektor