Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet underlättar för studenter på distans

Katarina Hjortgren.

– Vi vill främja förutsättningarna för att de som bor på annan ort ska kunna studera, berättar Katarina Hjortgren.

Nu ska det bli enklare för studenter som bor på annan ort att studera till hälso- och sjukvårdskurator vid Örebro universitet. Från och med höstterminen 2023 kommer delar av undervisningen att ske digitalt.

Den 15 februari öppnar anmälan till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Örebro universitet. Det är en ettårig utbildning som vänder sig till socionomer och som leder fram till en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator.

– Det känns så roligt att få välkomna den tredje kullen av studenter som nu får möjlighet att utbilda sig till hälso- och sjukvårdskurator vid Örebro universitet, säger Katarina Hjortgren, programansvarig för Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet.

Stort intresse efter krav på legitimation

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet startade i samband med att hälso- och sjukvårdskurator blev en skyddad yrkestitel som kräver legitimation i Sverige. Intresset har varit stort och utbildningen lockar sökande från hela landet.

Därför kommer upplägget till höstterminen att förändras något.

– Vi vill främja förutsättningarna för att de som bor på annan ort ska kunna studera. Många av våra studenter har också hunnit etablera sig i yrkeslivet och efterfrågar att det ska bli enklare att kunna kombinera studier med livet i övrigt, säger Katarina Hjortgren.

Campusbaserat med digitala inslag 

Utbildningen är i huvudsak campusförlagd, men kommer att innehålla fler digitala inslag. Nya studenter kan räkna med att de måste vara närvarande på Örebro universitets campus i genomsnitt en dag i veckan under första terminen.

Under andra terminen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket innebär att studenter behöver vara på sin VFU-plats två dagar i veckan.

– Vi hoppas att det nya upplägget ska underlätta för våra studenter och locka fler att söka, säger Katarina Hjortgren.

Programmet ges på helfart, vilket innebär ungefär 40 timmars studier i veckan.

Läs om Maja Ekeroth som läser till hälso- och sjukvårdskurator vid Örebro universitet: ”Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet ger mig en trygg grund att stå på”.

Text och foto: Anna Lorentzon 

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet vid Örebro universitet inrättades i samband med att riksdagen 2019 beslutade om att införa legitimation för kuratorer som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Programmet vänder sig till socionomer och leder fram till en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Här kan du läsa mer om Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet.