Högskolepedagogiskt centrum

Seminarium 19 maj

Konstruktiv friktion: Scholarship of teaching and learning och pedagogisk forskning

Läs presentationen som pdf.

Medan pedagogisk forskning och Scholarship of teaching and learning (SoTL) kan betraktas som överlappande fält, har det med tiden uppstått friktion mellan de två. Det finns påståenden om att pedagogisk forskning har skadats i anseendet av SoTLs framväxt och att de som arbetar med SoTL saknar tillräckliga pedagogiska kunskaper. Det hävdas att de som arbetar med SoTL skulle dra nytta av en bättre förståelse för pedagogiska forskningsteorier och metoder. Vissa som bedriver SoTL upplever å andra sidan pedagogisk forskning som alltför distanserad från praktiken. Vad ligger till grund för dessa upplevda skillnader mellan de två fälten? Hur kan denna friktion förklaras? Vår presentation utgår från intervjuer med nya och erfarna forskare inom det pedagogiska fältet, respektive forskare inom SoTL-fältet. Informanterna valdes från deltagare vid två europeiska konferenser; en som specialiserat sig på pedagogisk forskning och en som vänder sig till SoTL-verksamma. Intervjumaterialet undersöktes med tematisk analys och fokuserade främst på de upplevda skillnaderna mellan de två fälten. Några centrala teman där skillnader kunde identifieras är tillhörighet och styrning, omfattning och syfte med forskningen, samt avsedda mottagare av forskningsresultaten. Några andra skillnader som framkom var vad och vem som bestämmer värdet av bidraget och varför det är värdefullt. 

Vi hoppas med detta bidrag att uppmuntra framtida diskussioner om vidareutveckling av konstruktiva relationer mellan de två forskningsfälten.

Presentatörer: Maria LarssonKatarina Mårtensson och Torgny Roxå 


Tillbaka till programmet