Bredare uppfattning om vad politik är kan få fler att engagera sig

Carl Görtz

I en demokrati är det eftersträvansvärt att medborgare engagerar sig – det är demokratins näring, säger statsvetaren Carl Görtz.

För vissa handlar nästan allt om politik, medan andra uppfattar att väldigt lite är politiskt. Det konstaterar statsvetaren Carl Görtz i sin avhandling vid Örebro universitet.
– En gemensam idé om vad politik är skulle kunna göra det politiska deltagandet mer jämnt fördelat, säger han.

Människor som har en bred definition av politik väljer oftare att försöka påverka politiken på olika sätt. Det kan handla om att engagera sig i politiska partier, skriva på namninsamlingar, bojkotta varor och tjänster eller att skänka pengar till välgörenhet.

De som däremot uppfattar att väldigt lite handlar om politik tenderar däremot att vara mindre intresserade av att engagera sig och påverka. Den slutsatsen drar Carl Görtz, forskare i statskunskap vid Örebro universitet, i sin avhandling.

– Vi statsvetare ställer ofta frågor om hur intresserade medborgare är av politik eller hur mycket politiska nyheter de konsumerar. Från och med nu vet att de tänker på väldigt olika saker när de besvarar våra frågor som refererar till politik och det politiska, säger han.

Inte så viktigt med höger och vänster

Det här gäller både i Sverige och USA.  Vilken ideologisk hemvist medborgaren har spelade mindre roll.

– Vi trodde att de som anser sig stå till vänster skulle uppfatta att mer handlar om politik än de som anser sig stå till höger. Så enkelt verkar det inte vara. Medborgare till både vänster och höger kan ha ett snävt politikbegrepp likväl som ett brett, säger Carl Görtz.

Däremot tycks kvinnor i Sverige uppfatta att mer handlar om politik än män, medan det är tvärtom i USA.

– Här kan man tänka sig att kontext spelar roll. Vi har alltså anledning att titta vidare på hur kontext och historia påverkar medborgares idéer om vad politik är.

Medborgarnas engagemang viktigt för demokratin

En gemensam idé om vad politik är skulle kunna bidra till att det politiska deltagandet blir mer jämnt fördelat, tror Carl Görtz.

– I en demokrati är det eftersträvansvärt att medborgare engagerar sig – det är demokratins näring. Samtidigt är det viktigt med jämlikt deltagande, att så många som möjligt deltar i liknande omfattning. Om medborgare definierade politik i liknande termer hade det politiska deltagandet förmodligen varit mer jämnt fördelat.

Skulle det också kunna leda till att fler engagerar sig politiskt?

– Det vi ser i våra analyser är att de som uppfattar att väldigt mycket är politik försöker påverka politiken i högre utsträckning än andra. Anledningen till detta kan vara att de har fler anledningar som motiverar handlande; de identifierar fler saker som är i behov av förändring eller skydd från förändring, säger Carl Görtz.

Här kan du ta del av avhandlingen.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Örebro universitet