Ny bok: ”Vi vill förklara varför det går så trögt”

– Vi pratar om omställning och kris men många har inte bottnat i vad det innebär. Det finns motstånd på alla nivåer. Vi är paralyserade, säger Magnus Boström, professor i sociologi vid Örebro universitet.
Han har skrivit boken Environmental Sociology and Social Transformation tillsammans med Rolf Lidskog för att ge läsare redskap för hur de kan tänka och handla när det gäller klimatkrisen och miljöproblem.

Bild på boken.

Boken Environmental Sociology and Social Transformation är utgiven av Routledge

– Vi vill förklara varför det går så trögt. Förhoppningen är att man efter att ha läst boken ska förstå att förändring är svår men ändå möjlig, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet.
 
Som miljösociologer studerar de människan i relation till sin omgivning och miljöproblem som något som skapas av och måste lösas av samhället. De jämför den omställning vi står inför nu med tidigare samhällsförändringar som har skapat välfärd och demokrati och avvecklat slaveri.
 
– Men det har varit förändringar som har gått långsamt. Den här gången måste det ske snabbt annars kommer vi tvingas att anpassa oss till successivt sämre levnadsvillkor, säger Magnus Boström.

Vad är det som står i vägen? 

Forskarna undersöker hinder för förändring. Vad är det som står i vägen? De pekar på att det finns en övertro till tekniska lösningar och att vi skjuter problemet framför oss. Lösningar som presenteras ligger långt fram i framtiden.

Magnus Boström.

Magnus Boström

– Det finns en uppfattning om att vi har mycket tid på oss. Det vänder vi oss emot. Vissa delar av världen drabbas hårt redan nu, säger Rolf Lidskog.
 
Tid är en aspekt och ansvar en annan. Alla kan ta ansvar och bidra till förändring – även om det egna bidraget är litet i förhållande till helheten.
 
– Retoriken, som går ut på att man inte kan påverka, leder till status quo. Men det är farligt att tro att det är enkelt också, säger Rolf Lidskog.

– Det går att jämföra med varför vi röstar. Vi har lärt oss att det spelar roll att rösta. Det spelar roll att agera i andra frågor också. Om vi inget gör blir det en självuppfylld profetia, säger Magnus Boström.

Motstånd till förändring 

Men miljöproblemen är komplexa och det finns ett motstånd till förändring på alla nivåer. Forskarna beskriver de olika nivåerna, som tillsammans utgör samhället, i boken. Från människors inre liv och våra relationer till infrastruktur och institutioner. Det krävs förändringar i alla delar.
 
– Kortsiktigt kan människor uppfatta att det bara är problem förknippade med förändringar. Idag får det som är dåligt för klimatet statliga subventioner. Ingen vill ha klimatförändringar men många aktiviteter och verksamheter känns så viktiga att människor inte vill avstå dem, säger Magnus Boström.

Rolf Lidskog.

Rolf Lidskog

– Förändring är inte enkelt och kommer påverka oss. Jag har skrivit två miljösociologiska böcker tidigare, 1997 och 2009. Den stora skillnaden nu är att miljöfrågan har blivit så mycket mer akut, säger Rolf Lidskog.  

Slow science

Idéen till den här boken föddes redan för 15 år sedan. Magnus Boström undervisade på Södertörn och det fanns ingen kursbok som passade kursens upplägg. För elva år sedan kom han till Örebro universitet och började jobba ihop med Rolf Lidskog.
 
– Vi har skrivit på boken nästan sedan dess. Slow science, då hinner texter ligga och mogna, säger Magnus Boström.
 
De delade upp kapitlen efter kunskap och intresse men har läst och ändrat i varandras texter och idag tror de inte att någon kan se vem som skrivit vilket kapitel – det finns tankar från båda i alla.
 
Det är en bok för studenter men också för forskare som vill arbeta tvärvetenskapligt, politiker och intresserad allmänhet.

Röster om boken:  

“This book, written by two of the most important scholars in the environmental social sciences today, could not be more timely. Breaking down the social mechanisms that shape processes of change in our socio-ecological relations, and written in an accessible manner, this book has something for students, seasoned researchers, and concerned publics alike. Rather than hand waving about the monstrous environmental and climate crises we face, Environmental Sociology and Social Transformation invites readers to roll up their sleeves and get to work.”

Debra Davidson, University of Alberta, Canada


“This book is a remarkable addition to environmental sociology debates, stressing the need to understand society's role in contemporary ecological challenges. By superbly presenting the ‘five facets of the social’ it unravels the complexities of our civilizational crisis and provides a compass for just social transformation. This contribution is pertinent to audiences worldwide.”

Llewellyn Leonard, University of South Africa


“Without understanding society, we cannot properly address the environmental crisis we are facing today. That is where sociological theory comes in, and also this well-written book. It will be a very enlightening work for scholars and students seeking to learn about the environmental crisis and what we can do about it.”

Saburo Horikawa, Hosei University, Japan, and President, the Japanese Association for Environmental Sociology

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson, Linda Harradine