Disputation: David McGreevy, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

07 juni 2024 09:00 Tidefeltsalen (X2501), X-huset, Campus USÖ

David McGreevy disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: EndoVascular resuscitation and Trauma Management in hemodynamic instability

Opponent: Professor Maarit Venermo, Helsingfors universitet

Digitalt deltagande: Via denna länk kan du följa disputation digitalt.