Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för utbildning och forskning inom Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper.

Mötesdatum 2019

Torsdag 31 januari, torsdag 28 februari, onsdag den 27 mars, torsdag den 25 april, onsdag 15 maj, torsdag den 13 juni, onsdag 4 september, onsdag 2 oktober, tisdag 5 november,  torsdag 12 december.