This page in English

Pedagogisk utveckling och forskning vid Fakulteten för medicin och hälsa

Örebro universitet strävar efter att erbjuda professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. För att nå dit arbetar Fakulteten för medicin och hälsa aktivt med att utveckla hög kvalitet i undervisningen, bland annat genom en högskolepedagogisk kommitté. En viktig del av arbetet är lärares skicklighet som utvecklas i det ”akademiska lärarskapet”, till exempel genom kollegiala forum där aktuell pedagogisk forskning diskuteras. Vi bedriver också praktikrelevant pedagogisk forskning som kommer undervisningen till del.

Hand håller i ett stetoskop mot en docka.

Interprofessionellt lärande

I hälso- och sjukvården arbetar man i dag ofta i team och över yrkesgränser. För att studenter ska kunna träna på interprofessionellt lärande (att lära om, med och av varandra oavsett yrke) har vi bland annat arbetat med övningar där läkar- och sjuksköterskestudenter agerar tillsammans.

De utvärderingar som genomförts efteråt visar att övningarna gav ökad kunskap, till exempel om hur lång tid olika moment tar. Studenternas svar visar att det är ett engagerande sätt att lära, som också visar när kommunikationen i teamet brister. Särskilt tydligt har det varit när den tänkta patientens liv har varit i fara i övningen – en situation när kommunikationsmissar kan bli allvarliga.

 

Tre sjusköterskor i kliniskt träningscentrum.

Simuleringsbaserat lärande

Ny teknik ger nya möjligheter för vårdutbildning. Istället för att läsa sig till alla kunskaper, går det att öva praktiskt i klinisk miljö med virtuella patienter, patienter som bara finns i datorn eller som dockor.

Vi forskar om simuleringsbaserat lärande, där studenter under trygga förhållanden lär sig olika handgrepp eller situationsanpassad kommunikation. Det kan till exempel ske i rollspel eller med olika sorters tekniska lösningar.

Våra studenter övar bland annat på två kliniska träningscentra i Örebro, på universitetsområdet och på Universitetssjukhuset.  Där finns möjlighet att lära sig genom praktiska övningar. Det kan handla om grundläggande färdigheter, som att sätta en droppnål, men också om avancerade scenarier. Möjligheten finns också att på film se vad som fungerade och vad som gick snett. Återkoppling och reflektion sker då med en erfaren handledare. I ett av våra forskningsprojekt ser vi vilken betydelse den här typen av träning har när sjuksköterskestudenter börjar arbeta i yrket.

Patientmöte

Kliniskt resonemang

Vårdpersonal ställs dagligen inför en svår uppgift: att möta sjuka patienter och på kort tid identifiera vilken behandling de behöver. Ofta kan det finnas många störande moment runt omkring och patienten kan också ha svårt att sätta ord på problemet.

Då behövs det som kallas kliniskt resonemang, att med hjälp av sitt omdöme och sin kompetens göra rätt bedömning och genomföra rätt åtgärder.

Ett bra genomfört kliniskt resonemang kan betyda att patienten blir frisk, medan missförstånd, slarv eller okunskap kan leda till att sjukdomen förvärras.

För att det ska blir rätt även om patienten har en komplicerad symptombild har vi olika sorters aktiviteter för att göra rätt bedömningar i våra utbildningar.

Vi forskar också, tillsammans med internationella partners, om begreppet kliniskt resonemang och hur vi förbättrar det hos våra studenter.

 

Samuel Edelbring

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Samuel Edelbring

E-post:

Telefon: 019 303893

Rum: P2127

Samuel Edelbring

Maria Jaensson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Maria Jaensson

E-post:

Telefon: 019 303405

Rum: P2455

Maria Jaensson

Marie Lidskog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post:

Telefon: 019 303530

Rum: C1211

Marie Lidskog

Cecilia Pettersson

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Cecilia Pettersson

E-post:

Telefon: 019 303588

Rum: P2146

Cecilia Pettersson

Desiree Wiegleb Edström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Desiree Wiegleb Edström

E-post:

Telefon: 019 302437

Rum: C1211

Desiree Wiegleb Edström