Pedagogisk utveckling och forskning vid Fakulteten för medicin och hälsa

I syfte att skapa och bibehålla hög kvalitet och attraktivitet i utbildningarna arbetar fakulteten med högskolepedagogisk utveckling. För att ligga i framkant behövs pedagogisk medvetenhet hos beslutsfattare och lärare. Det arbetet innefattar forskningsbaserad pedagogisk kunskap och beprövad erfarenhet att bedriva professionsutbildning. Lärares reflektion och omdöme kring hur kunskapsbasen tillämpas i kursdesign och läraktiviteter är centralt.

En högskolepedagogisk kommitté (HPK) har etablerats på fakulteten. Den ska utveckla akademiskt lärarskap genom kollegiala forum för diskussion av aktuell pedagogisk forskning och erfarenhetsutbyte. Kommittén stödjer också utvecklingsprojekt och pedagogisk forskning vid fakulteten. Medlemmar i kommittén är två lärare från respektive institution  under ledning av vicedekan för högskolepedagogisk utveckling.

Hand håller i ett stetoskop mot en docka.

Interprofessionellt lärande

I hälso- och sjukvården arbetar man i dag ofta i team och över yrkesgränser. För att studenter ska kunna träna på interprofessionellt lärande (att lära om, med och av varandra oavsett yrke) har vi bland annat arbetat med övningar där läkar- och sjuksköterskestudenter agerar tillsammans.

De utvärderingar som genomförts efteråt visar att övningarna gav ökad kunskap, till exempel om hur lång tid olika moment tar. Studenternas svar visar att det är ett engagerande sätt att lära, som också visar när kommunikationen i teamet brister. Särskilt tydligt har det varit när den tänkta patientens liv har varit i fara i övningen – en situation när kommunikationsmissar kan bli allvarliga.

Läs fakultetens strategi för IPL

Tre sjusköterskor i kliniskt träningscentrum.

Simuleringsbaserat lärande

Ny teknik ger nya möjligheter för vårdutbildning. Istället för att läsa sig till alla kunskaper, går det att öva praktiskt i klinisk miljö med virtuella patienter, patienter som bara finns i datorn eller som dockor.

Vi forskar om simuleringsbaserat lärande, där studenter under trygga förhållanden lär sig olika handgrepp eller situationsanpassad kommunikation. Det kan till exempel ske i rollspel eller med olika sorters tekniska lösningar.

Våra studenter övar bland annat på två kliniska träningscentra i Örebro, på universitetsområdet och på Universitetssjukhuset.  Där finns möjlighet att lära sig genom praktiska övningar. Det kan handla om grundläggande färdigheter, som att sätta en droppnål, men också om avancerade scenarier. Möjligheten finns också att på film se vad som fungerade och vad som gick snett. Återkoppling och reflektion sker då med en erfaren handledare. I ett av våra forskningsprojekt ser vi vilken betydelse den här typen av träning har när sjuksköterskestudenter börjar arbeta i yrket.

Patientmöte

Utvecklingsprojekt

Fakultetsnämnden utlyser medel för pedagogiska utvecklingsprojekt riktade mot institutionernas lärare. Angelägna teman identifieras av den högskolepedagogiska kommittén, som med stöd av Högskolepedagogiskt centrum bedömer ansökningarna.

Läs mer om beviljade projekt 2024

Sjuksköterska undersöker docka

Högskolepedagogisk forskning inom MH

Information om pågående forskning inom fakulteten för medicin och hälsa.

Vicedekan för högskolepedagogisk utveckling

Samuel Edelbring

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Samuel Edelbring

E-post: c2FtdWVsLmVkZWxicmluZztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303893

Rum: P2405

Samuel Edelbring

Övriga medlemmar

Maria Jaensson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Maria Jaensson

E-post: bWFyaWEuamFlbnNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303405

Rum: P2455

Maria Jaensson

Marie Lidskog

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post: bWFyaWUubGlkc2tvZztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303530

Rum: X4313

Marie Lidskog

Desiree Wiegleb Edström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Desiree Wiegleb Edström

E-post: ZGVzaXJlZS53aWVnbGViLWVkc3Ryb207b3J1LnNl

Telefon: 019 302437

Rum: X4311

Desiree Wiegleb Edström