Sveriges medicinska fakulteters internationaliseringspris

Sveriges medicinska fakulteter instiftade 2017 ett gemensamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att stimulera och belöna insatser för ökat fokus på internationalisering av undervisning och lärande samt stärka och uppmärksamma undervisande personal i deras insatser.

Mia von Euler, dekan Örebro universitet, och Patrik Danielson, dekan Umeå universitet.

Priset för internationalisering beslutades och tillkännagavs i samband med det nationella dekanmötet i Örebro. Patrik Danielson, dekan Umeå universitet, tar här för Estelle Naumburg och lärarlaget i pediatrik mot diplomet.

Priset, som är 140 000 kronor, delas ut vartannat år till en enskild lärare eller ett arbetslag som under de senaste 3 åren på ett betydande sätt bidragit till att öka internationaliseringen inom utbildning och undervisning. Satsningen ska lyfta fram internationella dimensioner i utbildningen och fördjupa studenternas globala perspektiv. 

Priset 2024 beslutades och tillkännagavs vid det nationella dekanmötet i Örebro 11-12 april 2024. Pristagare i år är Estelle Naumburg och lärarlaget i pediatrik, Läkarprogrammet, Umeå universitet, med motiveringen "Lärarna inom pediatrik vid Umeå universitet (UmU) har med sitt initiativ till utbildningssamarbete med University of Medicine and Pharmacy (UMP) i Ho Chi Minh-staden, Vietnam, skapat en plattform för kunskapsutbyte och kulturell förståelse genom studentmobilitet, internationalisering på hemmaplan och lärarsamarbete.
Deras arbete har stärkt pedagogiska färdigheter hos lärare vid båda universiteten, och ökat medvetenheten om hälso- och sjukvårdsmetoder i ett låginkomstland. Genom att utsätta studenter och lärare för nya normer och utmaningar har de bidragit till en global synvinkel som är avgörande i dagens värld, där hälsoutmaningar ofta sträcker sig över nationsgränser". 

Övriga nominerade var Dimitri Beeckman, Örebro universitet; Anna Cederborg och Jörgen Isgaard, Göteborgs universitet; Maria Ekelin, Lunds universitet och Masood Kamali-Moghaddam, Uppsala universitet.

Nominering och val av pristagare 

  • Nästa nomineringsperiod kommer att ske år 2026.
  • En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer varsin lokal kandidat till priset.  Förslagen presenteras därefter för den centrala nomineringskommittén, som består av en representant per medicinsk fakultet, som slutligen utser pristagare.  
  • Priset beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet. 

Administrativ samordnare, Fakulteten för medicin och hälsa

Karolin Östergård

Befattning: Administrativ samordnare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Karolin Östergård

E-post: a2Fyb2xpbi5vc3RlcmdhcmQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303605

Rum: E3208

Karolin Östergård